0
021284284

مراکز فعال آموزش الکترونیکی در دانشگاه‌ها

لیست و لینک تمامی دانشگاه های مجازی ایران
دانشکدۀ مجازی علوم حدیث  : http://vu.hadith.ac.ir
دانشکدۀ آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز : http://www.reisu-fars.com
مرکز آموزش‌های مجازی دانشگاه امیرکبیر : http://vu2.aut.ac.ir
مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران : http://vc.iust.ac.ir

مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی : http://217.146.209.209
مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه اصفهان : http://vu.ui.ac.ir
مرکز آموزش‌های‌ الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان : http://elearning.iut.ac.ir
مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران : http://utec.ut.ac.ir
دانشگاه مجازی المصطفی (ص) : http://www.almostafaou.com
دانشگاه مهر البرز : http://www.mehralborz.com
دانشگاه مجازی امام خمینی (ره) : http://www.ikvu.ir
دانشکدۀ آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه قم : http://vu.qom.ac.ir
مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه سهند : http://www.vu-sahand.com
مؤسسه غیرانتفاعی آموزش عالی رایانه‌ای تهران : http://www.iran-vu.com
دوره‌های الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی : http://vu.sbu.ac.ir
مؤسسه آموزش عالی فارابی : http://www.farabi.ac.ir
مرکز آموزش‌های مجازی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان : http://www.azarvu.com
دانشگاه الکترونیکی فاران : http://im.faran.ac.ir
مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نور طوبی : http://nooretouba.ac.ir
آموزش‌های مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان : http://www.usb.ac.ir
واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی : http://www.iauec.com
سامانۀ یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران : http://dln.tums.ac.ir/
واحد آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس : http://el.modares.ac.ir
مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد : http://elc.um.ac.ir
سامانه آموزش مجازی دانشگاه پیام نور : http://lms.pnu.ac.ir
مرکز آموزش‌های مجازی و از راه دور دانشگاه بین‌المللی امام رضا (علیه‌السلام): http://virtual.imamreza.ac.ir
دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران : www.etums.tums.ac.ir
مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه گیلان : http://elearn.guilan.ac.ir
——————————————————————————————-
پیروز باشید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *