0
021284284

مدیریت و برنامه ریزی در اردو (ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش) Management and Planning in the camp (Special for educators at the Ministry of Education) E-learning

مدیریت و برنامه ریزی در اردو از شایستگی های ،گردشگری و دارای کار هایی از قبیل: تعریف و جایگاه اردو در نظام آموزشی و پرورشی- کاربرد علم مدیریت در اردو- برنامه ریزی اردو و سازماندهی اردو می باشد و با مشاغلی چون: مدیر اردو و برگزاری و اجرای اردو در ارتباط می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *