0
021284284

مدیریت روابط عمومی

            مدیر روابط عمومی
روابط عمومی چیست ؟
روابط عمومی (Public Relation) و یا به اصطلاحا PR مفهوم گسترده ای است که شاید نتوان آن را در یک جمله تعریف کرد و امروزه از آن به عنوان علم روابط عمومی یاد می شود.
خلاصه ترین شکل تعریف روابط عمومی، مدیریت جریان اطلاعات دو سویه میان سازمان و افکار عمومی است. به عبارت ساده تر روابط عمومی نوعی اطلاع رسانی در مورد محصول و یا خدمات یک کسب و کار به افکار عمومی با قابلیت سنجش و ارزیابی تاثیرگذاری آن است. آنچه در روابط عمومی بسیار مهم است و می بایست مورد توجه قرار گیرد این است که، در روابط عمومی، رابطه ایجاد شده می بایست دو سویه باشد و بتوان بازخوردهای حاصل را ارزیابی و مورد سنجش قرار داد، به نحوی هدف از روابط عمومی پر کردن خلاء یک سویه بودن تبلیغات است.
از دیدگاه فلسفه سازمانی تعاریف متعددی از روابط عمومی ارائه شده است، بواسطه همین تعاریف، وظایف و اهمیت روابط عمومی تعیین و اهداف را مشخص می­ شود.
روابط عمومی تعاریف متعددی را پذیرفته است، و طی زمان بر اساس تجارب کسب شده، این تعاریف کامل تر شده اند؛فقط از یک زاویه یعنی ارتباط با سازمان– وقتی بررسی می­شود، تعاریف متفاوت از هم به شرح زیر دیده می­شوند:
چشم سازمان
گوش سازمان
زبان سازمان
آیینه­ ی تمام نمای سازمان
وکیل مدافع سازمان
تصویرسازی سازمان
و…
اصطلاح روابط عمومى(Public Relations) براى نخستین بار در اتحادیه راه آهن ایالات متحده آمریکا به کار برده شد و در ایران نخستین بار روابط عمومی در شرکت نفت به کار گرفته شد و دفترى به این منظور در آن شرکت ایجاد شد.
تعاریف گوناگونى از روابط عمومى از سوى صاحب نظران، کارشناسان و مؤلفان کتاب هاى این رشته بیان شده است از جمله:
روابط عمومى دانشى است که به وسیله آن سازمان ها آگاهانه مى کوشند، بر مسئولیت اجتماعى خویش عمل کنند تا بتوانند، تفاهم و پشتیبانى کسانى را که براى توسعه اهمیت دارد، به دست آورند.
کارشناس روابط عمومی ( مدیر روابط عمومی ) تصویر عمومی مطلوبی برای کارفرمایان یا مشتریان شرکت یا سازمان ایجاد می کند.مدیر روابط عمومی مسیر ایرانی به عبارت دیگر ﮐﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق و مدیریت ارشد شرکت / سازمان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﻣﯿﺰﮔﺮد ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی سازمان خود را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
نوشتن مطلب برای اطلاعیه های خبری، برنامه ریزی و هدایت برنامه های روابط عمومی نیز بر عهده بخش روابط عمومی است.
کارشناس روابط عمومی ( مدیر روابط عمومی ) معمولا در بخش اداری شرکت ها و سازمان های بزرگ کار می کند و اغلب به ارائه سخنرانی، شرکت در جلسات و فعالیت های اجتماعی و سفرهای کاری می پردازد. آنها گاهی شرایط کاری نسبتا پراسترسی دارند و برخی اوقات چندین اتفاق را همزمان مدیریت و سازماندهی می کنند. آنها اغلب به صورت تمام وقت و با ساعات کاری طولانی کار می کنند. البته همچون سایر دیگر مشاغل، حجم کار در دستگاه ها و سازمان های دولتی به نسبت مشاغل مشابه در بخش خصوصی به مراتب کمتر و استرس شغلی کارکنان دولت نیز پایین تر می باشد.
در سال های اخیر نیز موجی در دنیا ایجاد شده است که فعالیت های روابط عمومی را مهمتر و مؤثرتر از فعالیت های تبلیغاتی می داند و پیش بینی می کند روش های تبلیغاتی فعلی تا چند سال دیگر منسوخ شده و جای خود را به روابط عمومی و عمدتا از طریق شبکه های اجتماعی مجازی می دهد.


جهت ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴


 
روابط عمومی کارآمد چه ویژگی هایی دارد؟
مدیر روابط عمومی باید به گونه ای انتخاب شود که دارای ویژگی ها یی باشد تا براساس آن ها بتواند موفقیت لازم رادرپیشبرد اهداف سازمانی محقق نماید واعتماد مخاطبان اداره وسازمان را نیز به خود جلب نماید . دراینجا برخی از ویژگی های لازم برای انتصاب مسئول روابط عمومی ذکر می شود :
۱- مهارت فنی
۲- دانش ومهارت تخصصی
۳-سوابق تجربی موفق
۴- توانمندی های فردی نظیر پژوهش افکار عمومی ،سخن وری ،قدرت بیان ،قلم توانا ،توانمند درتجزیه وتحلیل مسائل ،دارای سعه صدر که درپرتو آن ها بتواند تعامل مطلوب ومؤثری را درروابط سازمانی برقرار کند
۵- اخلاق ومنش متناسب با حرفه روابط عمومی
۶- احساس تعهد نسبت به سازمان وجامعه
مسئولیت ها و وظایف کارشناس یا مدیر روابط عمومی :
گرچه مجموعه وظایف یک روابط عمومی ،به روش های کلیشه ای دنیای ارتباطات وتبلیغات ختم نمی شود ،وهرگز نمی توان آن ها را محدود ومحصور دریک سری رفتار وبرنامه ها کرد ،اما روابط عمومی برای وصول به موفقیت سارمانی ،نباید بدون برنامه حرکت کند ،بلکه باید خیلی هدفمند ،منظم وقاعده مند باشدتا بتواند در راستای انجام وظایف، موفقیت حاصل نماید .دراینجا به بعضی از وظایف یک روابط عمومی با رویکرد نوین ومتمایل به «قرن ۲۱ »به صورت مختصر پرداخته می شود :

۱-ارائه مشاوره های مؤثر به مدیران ارشد سازمان
۲-حفاظت از حریم سازمان در مقابل جوسازی ها، خلاف گویی ها، دروغ پردازی ها، تهدیدها و … این در حالی محقق می شود که مدیر روابط عمومی خود مبرا از این مسائل باشد.
۳-همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها.
۴-برگزاری جلسات داخلی بین کارکنان و مدیران به صورت ماهیانه یا فصلی
۵-ارتباط تنگاتنگ با اینترنت ،خبرگزاری ها ،وب سایت ها و وبلاگ ها
۶-توجه به اطلاع رسانی آنلاین وداشتن حداقل یک سایت ویا وبلاگ تخصصی برای سازمان واداره
۷-ایجاد حسن رابطه بین کارکنان، مشاوران و مدیران سازمان.
۸- انعکاس انتقادات و اخبار به صورت شفاف و عدم ممیزی نمودن آن به مسئولان و دریافت بازخورد آن جهت ارائه به کارکنان.
۹-روابط عمومی موفق، نه ،«توجیه گر»است ،نه «تبیین گر» ،بلکه «تحلیل گر» است .
۱۰-صداقت درکار روابط عمومی ،نقش بسیار مهم و سازنده ای دارد وسبب جلب اعتماد می شود.پسنباید «صداقت کاری» را حتی برای یک لحظه از نظر دورنگه داشت.
۱۱-روابط عمومی ، مهندسی ارتباط رضایت مندانه و پایدار است .پس مسئول روابط عمومی بایددربرقراری «ارتباط رضایت مندانه »بین دستگاه متبوع ومخاطبان بکوشد.
۱۲-روابط عمومی آیینه تمام نمای یک مؤسسه می باشد .بنابراین نباید «بزرگ نمایی» ویا «کوچکنمایی» پیشه کرد ،بلکه بایستی ،مسائل وتنگناها را «همان گونه که هست» منعکس نمود.
۱۳-چاپ بروشور پیام های آموزشی، پژوهشی و دیگر فرآورده های سازمانی.
۱۴-خروج روابط عمومی از موضع «انفعالی» به موضع «فعال»
۱۵-برای شرکت در مراسم و مناسبت های مختلف دعوت از خبرنگاران فراموش نشود.
۱۶- موضع گیری شخصی و سیاسی در تنظیم خبر دخالت داده نشود .
۱۷-اجرای سیستم مکانیزه خبر رسانی ( روابط عمومی الکترونیک ) جدی گرفته شود .
۱۸-باید به تمامی رسانه ها و خبرنگاران آنها احترام گذاشت ، تبعیض بین خبرنگاران باعث دلسردی خبرنگاران نسبت به روابط عمومی و عدم انعکاس مناسب اخبار خواهد شد .
۱۹-این هنر روابط عمومی است که به اندازه قابلیت و توان رسانه ها از آنها به نفع سازمان بهره ببرد.
۲۰-مسئول روابط عمومی باید با نصب العین قراردادن عبارت مشهور « خیر الکلام ما قل و دل» و تنظیماخبار در حجم کم ، و بیان اصلی ترین و مهمترین عناصر خبری «کوتاه نویسی» را تجربه نماید.
۲۱-خوش برخورد بودن ،لازمه ی کار روابط عمومی است .
۲۲-سرعت عمل وایفای نقش مؤثر وارزنده درمواقع حساس وبحرانی ،عامل بسیار مهمی درموفقیتوکارآمدی یک روابط عمومی است .
۲۳-مدیریت تابلوی اعلانات وبه روز کردن مطالب آن
۲۴-برقراری تعامل مطلوب وسازنده بین اداره یاسازمان مربوطه با سازمان ها ،ادارات،نهادها واشخاص حقیقی وحقوقی
۲۵-تهیه گزارش فعالیت واحدها وجمع بندی آن به صورت گزارش ماهانه ،فصلی وسالانه
۲۶-پاسخگو کردن دستگاه اداری وخصوصی دربرابر مخاطبان وقائل شدن احترام برای ارباب رجوع وافکارعمومی

۲۷-نوشتن مطلب و فراهم کردن اطلاعات برای رسانه ها

۲۸-شناسایی گروه های اصلی مشتریان و مخاطبان و یافتن بهترین راه دسترسی به آنها

۲۹-پاسخ به نیازهای اطلاعاتی رسانه ها یا انتخاب یک سخنگوی مناسب یا منبع اطلاعاتی قابل اطمینان جهت معرفی به نمایندگان رسانه برای اطلاع رسانی

۳۰-کمک به مشتریان برای داشتن ارتباط موثر با عموم ( خارج سازمان)

۳۱-توسعه و حفظ تصویر مناسبی از شرکت بین عموم و شناساندن نشان ها و لوگو های مورد استفاده به عموم افراد جامعه و شرکت ها و سازمان های مخاطب

۳۲-آماده کردن متن سخنرانی ها و سازماندهی مصاحبه گرها (خبرنگارها) برای مدیران ارشد سازمان

۳۳-ارزیابی برنامه های تبلیغاتی و تعیین میزان انطباق آنها با اهداف و خط مشی بخش روابط عمومی

۳۴-توسعه و اجرای سیاستهای جمع آوری کمک های مالی از طریق شناسایی و برقراری ارتباط با خیرین و داوطلبان کمک مالی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *