×

دوره آموزشی غیر حضوری ویژه اشتغال به همراه مدرک معتبر

مددکار اجتماعی social worker E-learningC

شما اینجا هستید : آموزش مجازی ویژه اشتغال > مددکار اجتماعی social worker E-learningC

مددکار اجتماعی social worker E-learningC

کد دوره :: 75085

مددکاری اجتماعی حرفه‌ای است که در آن مددکار کمک می‌کند که مددجو (یک فرد یا گروه یا جامعه) مشکل خود را شناخته و به توانایی‌های خود پی ببرد و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر آید. در واقع مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه ای متشکل از تدابیر و مشاوره و فعالیتهای حرفه ای است که در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و اقشار جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آنها را فراهم آورد.

ارزیابی و بررسی وضعیت مراجعه کننده

حفاظت از والدین یا کودکان در برابر خطرات

ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد با مراجعه کنندگان و خانواده های آنها

حمایت های عملی از مراجعه کنندگان (یا تصمیم گیری برای آنان در زمان مورد نیاز)

دادن اطلاعات، مشاوره و حمایت

سازماندهی و مدیریت برنامه های حمایتی

سرفصل دوره ها

فصل اول

حرفه مددکاری

تعریف مددکاری فردی

روشهای مددکاری

اصول وارزشها در مددکاری

اصول مددکاری

ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی

اهداف در مددکاری فردی

موقعیت واجزاء آن در مددکاری

مراحل فرایند مشکل گشایی(حل مشکل)درمددکاری

هدف از مددکاری گروهی

چگونگی پیدایش وپیشرفت مددکاری گروهی

تعریف مددکاری گروهی

تاریخچه ی کارها وفعالیتهای گروهی

پایه گذاران فعالیتهای گروهی

تاریخچه مددکاری در جهان

تاریخچۀ مددکاری اجتماعی در ایران

معرفی حرفه مددکاری

تعریف و شناسایی شغل

تفاوت بین حرفه ها

ویژگیهای برجسته

فعالیتهای مددکاران اجتماعی

جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی

روانپزشکان و مددکاران اجتماعی

روان شناسان و مددکاران اجتماعی

مشاوران و مددکاران اجتماعی

فصل دوم

اصول مددکاری

اصل پذیرش

اصل مشارکت

اصل خودآگاهی مددکار

اصل رازداری حرفه ای

رابطه حرفه ای

مددکاری خانواده

اهمیت مدد کاری خانواده

شنا خت پویایی خانواده

روش برخورد در مدد کاری خانواده

مدد کاری اجتماعی – خدمات و رفاه خانواده

اصول و مبانی مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی و حرفه های وابسته

انتخاب حرفه : تفاوت بین حرفه ها

روانپزشکان و مددکاران اجتماعی

مشاوران و مددکاران اجتماعی

وکلا و مددکاران اجتماعی

شناخت مددکاری اجتماعی

کارکردهای مددکاری اجتماعی

مسایل فردی و موضوعات اجتماعی

نقش های مدد کار اجتماعی

مددکاری فردی جامع نگر یا کل گرا

مددکاری اجتماعی و ارتباطات انسانی

فصل سوم

آشنایی با روشهای مددکاری اجتماعی

روشهای مددکاری اجتماعی

مددکاری فردی

هدف ها در مددکاری اجتماعی (فردی)

مددکاری جامعه ای

مددکاری گروهی

وظایف مددکاری اجتماعی درحوزه های مختلف

فصل چهارم

ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی

حرمت مقام انسانی

حق بهره مندی افراد به صورت یکسان از امکانات مادی و معنوی

حق افراد در تصمیم گیری برای مسایل خود(خود تصمیم گیری)

مسیولیت فردی و اجتماعی

نقش های مدد کار اجتماعی

مددجو

شناخت مددجو

فصل پنجم

مهارت‌های مددکار اجتماعی

مشاهده

نکات مهم در مشاهده

محاسن مشاهده

معایب مشاهده

مهارت خوب گوش کردن

بازدید از منزل

نکات اساسی در بازدید از منزل

مصاحبه

تعریف مصاحبه

انواع مصاحبه

مراحل مصاحبه

سوال کردن در مصاحبه

• تمرکز در مصاحبه

سکوت در مصاحبه

• مکان مصاحبه

هدف مصاحبه

سایر نکات اساسی در مصاحبه

مهارت ارجاع

انواع ارجاع (kind of referring)

• نکات اساسی در ارجاع

فصل ششم

نقش‌های مددکار اجتماعی

پیشگیری از ارتکاب جرم

کاهش جرایم نوجوانان

کار با مجرمان سابقه دار

پیشگیری موقعیتی از جرم

نقش مددکار اجتماعی در بازتوانی افراد معتاد

اعتیاد در چارچوب مددکاری اجتماعی

بازپروری معتادان در زندان ها

نقش مددکار اجتماعی در زندان ها

اهمیت و کاربرد حرفه ی مددکاری در زندان

سالمندان و نقش مددکاران در قبال آنان

تعریف سالمندی و مشکلات آنها

نیازهای سالمندان

نیاز های اساسی سالمندان

قانون و برنامه کشور برای سالمندان

وظایف شورای ملی سالمندان

وظایف و نقش مددکار اجتماعی در قبال سالمندان

فصل هفتم

تعارضات خانوادگی و تاثیر آن

انواع تعارضات خانوادگی

تعارضات زناشویی

تعارضات زناشویی و اهمیت بررسی آن

تعارضات والدین با فرزندان

علت شناسی اختلافات خانوادگی

تاثیر تعارضات خانوادگی بر روابط زناشویی

تاثیر تعارضات خانوادگی بر روابط والدین با فرزندان

راهکارهای حل تعارضات خانوادگی

فصل هشتم

گام هایی برای حل مسایل مهم زندگی

علت یابی و راهیابی مسایل خانوادگی

جلوگیری از بروز اختلافات در زندگی زناشویی

به وجود آمدن خشم

احساسات ، نیازها و آسیب پذیری ها

توصیه هایی برای رسیدن به رابطه مؤثر با همسر خود

مهارت های ارتباط مؤثر

تعریف زوج درمانی

سیستم ها و الگوهای خانوادگی

زوج‌درمانی رفتاری

زوج‌درمانی با تمرکز عاطفی

زوج‌درمان روان‌پویشی

نقش مشاور در زوج درمانی

تکنیک های مواجه با مشکلات

مدت دوره

معادل 186 ساعت آموزشی

مدرس دوره

گروه مدرسین بنیاد

مخاطب دوره

کتاب آموزشی برگرفته از جزوات اساتید

صفحه فارسی

صفحه انگلیسی

کتاب آموزشی الکترونیکی برگرفته از جزوات اساتید

1466 صفحه فارسی

صفحه انگلیسی

ویدئو آموزشی قابل پخش در رایانه

دقیقه فارسی

دقیقه انگلیسی

حرفه مددکاری

اصول مددکاری

آشنایی با روشهای مددکاری اجتماعی

ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی

مهارت‌های مددکار اجتماعی

نقش‌های مددکار اجتماعی

تعارضات خانوادگی و تاثیر آن

گام هایی برای حل مسایل مهم زندگی

650000تومان + مدرک رایگان

سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

650000تومان + مدرک رایگان

سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

مزایای ثبت نام در دوره های آموزش مجازی ایباما - بنیاد آموزش مجازی ایرانیان

انتقال مفاهیم آموزشی و محتوا به صورت کاملا غیر حضوری از طریق ارسال پکیج آموزش مجازی

ارزیابی از طریق ارسال پروژه پایان دوره توسط دانش پذیر بدون آزمون حضوری

اعطاء مدرک معتبر رایگان بنیاد دارای ارزش ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه

امکان درخواست گواهی بین المللی از شرکت های خارجی زیر مجموعه هلدینگ و بنیاد

ارائه محتوای آموزشی توسط اساتید و موسسات آموزشی معتبر تحت بستر آموزشی ایباما

امکان اخذ نامه پذیرش مقاله پایان دوره توسط بنیاد و انتشار مقاله در وب سایت ژورنال بنیاد

امکان دریافت کارت عضویت بنیاد با سطوح مختلف دانش پذیری تا استادی

عضویت در پنل دانش بنیان ایباما و مدیریت روند آموزشی و سایر خدمات از طریق پنل

عدم نیاز به مهارت و یا مدرک تحصیلی خاص به منظور یادگیری تحت بستر ایباما

همزمان با ثبت نام مجازی در مددکار اجتماعی social worker E-learningC می توایند علاوه بر مدرک مددکار اجتماعی social worker E-learningC فارسی و لاتین بنیاد هر یک از مدارک معتبر بین المللی زیر رابا پرداخت هزینه تقاضا نمایید و برای دریافت آنها نیازی به آزمون مجدد ندارید:

نکته : پس از گذراندن مددکار اجتماعی social worker E-learningC در ایباما٬ شما می توانید هر زمان که تمایل داشته باشید این مدارک بین المللی را درخواست نمایید اما به لحاظ آنکه فرآیند دریافت این مدارک از ۲۰ تا ۴۵ روز به طول می انجامد پیشنهاد می شود هم زمان با ثبت نام در دوره سایر خدمات و مدارک مورد نیاز خود را نیز درخواست نمایید.

از آنجا که ایباما بزرگترین بستر آموزش الکترونیک در کشور را فراهم نموده است تا آموزشگاه ها٬ دانشگاه ها و اساتید علمی بتوانند محتوای آموزشی خویش را تحت بستر بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی ارائه نمایند لذا ایباما امکان تقاضای مدارک پایان دوره آموزشی کوتاه مدت از مرکز ارائه کننده محتوا و پشتیبانی آموزش را نیز برای مخاطبین خود ایجاد نموده است.

نکته : در صورتیکه تمایل دارید رزومه پرباری برای خود ایجاد نمایید پیشنهاد ایباما به شما دریافت کارت عضویت بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی به عنوان عضویت شما در یک مجمع علمی شناخته شده در کشور و همچنین درخواست نامه پذیرش مقاله علمی پایان دوره در مجله علمی الکترونیکی بنیاد است.

سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

650000تومان + مدرک رایگان

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس ارشد مشاوره:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

کارت ویزیت