0
021284284

دوره آموزش مجازی متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی The fire charging officer E-learningA

متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی از مشاغل ایمنی و بهداشت می باشد که وظایفی ازقبیل بررسی تجهیزات و توزیع خاموش کننده های دستی ، شارژ خاموش کننده های آتش نشانی پودری و CO2 و بازدید از خاموش کننده های آتش نشانی را به عهده دارد، این شغل با مشاغل مسئول اداره آتش نشانی و مامورین آتش نشانی (آتش نشانان) در ارتباط است.

ضروریست در هر کارگاه شارژ  یک نفر به عنوان مدیر فنی حداقل با مدرک دیپلم و آگاه به کلیه مسائل مربوطه حضور داشته باشد.

کلیه متصدیان و پرسنل کارگاهی شارژ می بایست در اسرع وقت دوره های تخصصی و آموزش های مورد نیاز را در خصوص نحوه تست و شارژ حریق زیر نظر مبادی ذیربط و معتبر سپری کرده و نسبت به اخذ گواهینامه مربوط اقدام نمایند. (در غیر اینصورت پروانه کسب ایشان تمدید نخواهد شد.)پارس اقلیم پاژ شارژ کپسولهای آتشنشانی

صلاحیت مهارت پرسنل کارگاه های شارژ  حریق قبل از بکارگیری (مشغول بکار شدن) بایستی توسط کمیسیون فنی و صلاحیت اتحادیه مورد تأیید قرار گیرد در غیر اینصورت مجاز به فعالیت در کارگاه شارژ نمی باشد. کلیه متصدیان کارگاه های شارژ  در برابر عملکرد صحیح خاموش کننده(در خصوص تست، شارژ، تعمیر و تعویض قطعات، حمل و نقل صحیح و اصول انبارداری و … ) از  به عهده مالک آن می باشد.

کلیه متصدیان و پرسنل کارگاه های شارژ  بایستی ضوابط و الزامات این دستورالعمل را بطور کامل مطالعه و سرلوحه کار خویش قرار دهند.

استفاده از وسایل حفاظت فردی استاندارد و مناسب با توجه به مخاطرات محل (شامل کفش ایمنی، لباس کار، ماسک و …) ضروریست.

کلیه متصدیان و پرسنل کارگاه شارژ بایستی از تجهیزات استاندارد و روش کاری استاندارد جهت تست و شارژ  استفاده نمایند.(پارس اقلیم پاژ فروش کپسولهای آتشنشانی)

کلیه  بایستی عالوه بر بازرسی ظاهری و کلیه قطعات  نسبت به لحاظ تست بدنه (هیدرواستاتیک) مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز جهت تست بدنه به مراکز دارای پروانه صلاحیت ارجاع گردد.

در صورتی که هر کارگاه شارژ دارای پروانه صلاحیت از اداره استاندارد در خصوص تست بدنه کپسول آتشنشانیهای تحت فشار باشد می توانند نسبت به تست هیدرواستاتیک آن راسا اقدام نمایند.

ضروریست کلیه متصدیان کارگاه های شارژ  دستی نسبت به اخذ و ارسال کپسول آتشنشانیهای تحت فشار که نیاز به تست بدنه دارد به مراکز مجاز و دارای پروانه صلاحیت اقدام نمایند.

نکته: کلیه تجهیزات ومواد مورد استفاده در کارگاه های شارژ  بایستی از نوع استاندارد بوده و به روش استاندارد مورد استفاده قرار گیرند.

میز کار استاندارد و گیره پنوماتیک و دارای محافظ و قابل قبول و تائید شده توسط اتحادیه

ابزار توزین دیجیتال (با توجه اوزان  قابل شارژ) حتما در طول سال ۲ بار عمل کالبیره نمودن انجام شود

ابزار مخصوص شیر باز و بسته نمودن و  لوازم یدکی استاندارد

مواد مصرفی استاندارد (انواع پودر استاندارد، کپسول های حاوی گازco2، ازت و … )با خلوص بالا و استاندارد

دستگاه حمل کپسول آتشنشانیهای بزرگ حاوی( گاز تحت فشار اعم از پر و خالی، شامل گاری دستی یا جرثقیل )

دستگاه پرس شیلنگ(هیدرولیک و یا دستی)

انبر پلمپ به همراه علامت مخصوص کارگاه شارژ کننده (استفاده از سرب و سیم مسی با ضخامت استاندارد

کارت متحداشکل با مشخصات دقیق متصدی و کارگاه شارژ و دیگر موارد مدنظر

حوضچه مناسب جهت بررسی  قابل شارژ با ارتفاع و نور مناسب

تجهیزات حفاظت فردی به میزان کافی (کفش ایمنی، لباس کار مناسب، ماسک، …)

تهیه پمپ تزریق کارگاه هایی که نسبت به شارژ گاز co2 درکلیه اوزان اقدام نمایند

تجهیزات مناسب جهت تخلیه پودر در  های قابل شارژ و معدوم نمودن آن(پارس اقلیم پاژ شارژ کپسولهای آتشنشانی)

تجهیزات مناسب جهت تمیز نمودن قطعات اعم از شیر درجه و لوله داخل فنر و شیلنگ

باید کارگاه های شارژ مجهز به دستگاه تخلیه پودر، پودر پر کن خودکار، دستگاه شارژ و گیره پنوماتیک مورد تائید اتحادیه باشند.

سایر وسایل و تجهیزات مصرفی و مورد نیاز

کلیه مانومترهای نصب شده بر روی دستگاه های شارژ  می بایست عمل کالیبراسیون بر روی آنها انجام گرفته شود. داشتن تأییدیه کتبی از آن واحد الزامی است.

 • ــ کارگاه های شارژ کپسول آتش نشانی که در زیر زمین قرار دارند غیر مجازاند وباید کارگاه در سطح زمین  و در نزدیکی اماکن تجمعی احداث شود.

  ــ کلیه پرسنل کارگاه شارژ کننده کپسول آتش نشانی باید مورد  تأیید کمیسیون فنی باشد.

  ــ بسیاری از کپسول های آتش نشانی ممکن است سالها بدون استفاده باشد اما وظیفه نهادهای قانونی است که در جهت افزایش آگاهی جامعه برآید.

  ــ کپسول های آتش نشانی می بایست در طول سال چند بارتوسط کارشناسان  مورد بررسی قرار گیرند.

  ــ تعویض کردن مواد اطفایی کپسول آتش نشانی باید در مراکز قانونی صورت گیرد مواد اطفایی حریق در هر کپسول بسته به نوع آن متفاوت است وبرای تعویض آن باید از همان موادی استفاده شود که مشخصات آن درفاکتور کپسول آتش نشانی درج شده است.(پارس اقلیم پاژ فروش کپسولهای آتشنشانی)

  ــ هرکپسول آتش نشانی باید از نظر سلامت فنی مورد بررسی قرار بگیرد.

  ــ شارژ کننده باید دارای مجوز  رسمی از مراکز قانونی اطفای حریق باشد.

  ــبرای شارژ کننده استفاده ازوسایل ایمنی به دلیل مخاطرات احتمالی ضروری است.

  ــ بلافاصله بعد از استفاده از کپسول آتش نشانی حتی اگر کپسول به طور کامل تخلیه نشده باشد برای پر کردن آن اقدام نمایید.

  ــ سیستم های اطفای حریقی که دارای استانداردLPCBلابراتورBREانگلستان هستند مورد تأیید سازمان آتش نشانی است.

  ــ سیلندر کپسول آتش نشانی باید در محیطی باز و دوراز تابش مستقیم خورشید یا سرمای مستقیم باشد.

  ــ کپسول آتش نشانی باید درمکانی قابل دسترسی آسان و دور از صدمات فیزیکی ممکن قرار گیرد.

  ــ حداکثر استاندارد ارتفاع برای نصب کپسول بسته به وزن کپسول بین ۱تا۱٫۵ مترمتغیر است.

  ــ باتوجه به اینکه مواد اطفایی هر کپسول متفاوت است وبرای نوع خاصی از آتش سوزی مورد استفاده قرار می گیرد لذا با توجه به اماکن نصب از کپسول های  حاوی مواد اطفایی خاصی استفاده می شود.

۱) داغی قطعات تعویضی کپسول های آتش نشانی از پیمانکار شارژ کننده گرفته شود.

۲) بررسی وضعیت فیزیکی خاموش کننده ها .

۳) نتیجه تست هیدرواستاتیک کلیه کپسول ها طی نامه ای از طرف پیمانکار ابلاغ گردد.

۴) هدف از بازدید کپسول ها اطمینان یافتن از عملکرد موثر و ایمن خاموش کننده در موقع بروز حریق می باشد.

۵) پیمانکار شارژ کننده سیلندرهای آتش نشانی می بایست با هماهنگی و احد HSE آموزش اطفاء حریق برگزار نماید و از کپسول های تاریخ گذشته برای این منظور استفاده کند .

۶) سیم پلمپ به گونه ای باشد که در مواقع ضروری به راحتی بریده شود .

۷) کپسول های آتش نشانی هنگام تحویل به صورت گزینشی وزن شود .

۸) درجه فشار سنج کپسول ها به صورت چشمی کنترل میشود.

۹) کارت شارژ بر روی کپسول ها الصاق گردد.

۱۰) بازدید ماهیانه از کلیه خاموش کننده ها به غیر از کپسول آتش نشانی گاز دی اکسید کربن که باید هر ۶ ماه یکبار بازرسی گردد.

۱۱) بازرسی و بازدید سالیانه برای اطلاع از کیفیت و کمیت مواد خاموش کننده و در صورت نیاز شارژ مجدد سیلندرها .

نحوه شارژ کپسول های آتش نشانی

۱۲) تست هیدرواستاتیک کپسول آتش نشانی برای اطمینان از سالم بودن بدنه کپسول های آتش نشانی انجام شود.

۱۳) کپسول آتش نشانی بعد از استفاده بلافاصله باید شارژ شود و در جای خود قرار گیرد .

۱۴) مانور حداقل هر ۶ ماه یکبار طبق آیین نامه باید انجام شود و کلیه افراد لازم است در مانور شرکت کنند.

۱۵) در کارگاه هائی که افراد آتش نشان دارند ماهی یکبار مانور برگزار گردد و کارگاه هائی که افراد آتش نشان ندارند بطور تدریجی کلیه افراد آموزش آتش نشانی ببینند و همچنین کلیه نگهبانان در این زمینه اموزش دیده باشند .

۱۶) هنگام جمع آوری سیلندرها برای شارژ می بایست به جای آنها کپسول جایگزین قرار داده شود .

۱۷) دوره بازرسی خاموش کننده ها بعد از نصب ماهی یکبار است و در هر بازرسی موارد ذیل بایستی بازرسی گردد.

۱۸)کپسول اطفاء حریق در محل استقرار تعیین شده از قبل قرار بگیرد .

۱۹) هیچ مانعی در مسیر دسترسی به سیلندرها وجود نداشته باشد.

۲۰) راهنمای عمل این سیلندرها بر روی کپسول یا در کنار آن نصب شده باشد.

۲۱) پلمپ خاموش کننده باز نشده باشد .

۲۲) وزن خاموش کننده مشخص باشد . معمولاً مقدار وزن کل باید برابر مقدار درج شده بر روی کپسول باشد .

unnamed file

آموزش مجازی متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی و اخذ مدرک معتبر متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.

5/5

کپسول آتش نشانی را چگونه شارژ می کنند؟

اولین نکته ای که باید در زمان شارژ مجدد کپسول آتش نشانی خود بدانید این است که کپسول آتش نشانی شما چه مدلی است و به اصطلاح از کدام نوع می باشد. در مرحله بعدی موادی که داخل کپسول آتش نشانی باقی مانده اند را باید تخلیه کرد و با مواد جدید پر کرد. البته این کار به همین سادگی که گفتیم نیست و شما نیاز به ابزار هایی مانند پمپ باد و… دارید و در صورتی که شغل شما شارژ کپسول آتش نشانی نباشد، خریداری این دستگاه ها و استفاده از آن ها هزینه زیادی برای شما خواهد داشت. پس حرکت به صرفه این است که کار را به شرکت هایی بسپارید که تجهیزات و تخصص لازم برای این کار را دارند.

زمان مناسب برای شارژ کپسول آتش نشانی:

اولین نکته ای که در این خصوص باید به یاد داشته باشید این است که بعد از هر بار استفاده بنا بر احتیاط باید کپسول آتش نشانی خود را شارژ کنید. همچنین کپسول های آتش نشانی باید در فاصله های زمانی مشخص برای سرویس دهی به شرکت های سرویس دهی و شارژ کپسول های آتش نشانی فرستاده شوند تا یک بار به صورت کامل تخلیه شوند، تمیز کاری شوند و سپس دوباره پر شوند. در این میان اولویت شما برای شارژ کپسول های آتش نشانی، پیشنهاد شرکت سازنده است که روی کپسول آتش نشانی حک شده یا در دفترچه راهنمای آن نوشته شده است.

زمان شارژ کپسول های آتش نشانی معمولا به صورت سالانه است. اما در این میان کپسول های آتش نشانی بیوورسال و CO2 از این برنامه پیروی نمی کنند. کپسول های بیروورسال در صورتی که مورد استفاده قرار نگیرند می توانند تا 5 سال توانایی اطفاء حریق خود را حفظ کند و همچنین کپسول های آتش نشانی CO2 در صورتی که مورد استفاده قرار نگیرند می توانند هر دو سال یک بار شارژ شوند. اما این موضوع را به یاد داشته باشید که اگر حتی یک بار از این کپسول های آتش نشانی استفاده کرده باشید، باید آن ها را شارژ کنید. در غیر این صورت در زمان حادثه آتش سوزی ممکن است که دچار مشکل شوید.

بازرسی کپسول های آتش نشانی به چه صورت انجام می شود؟

بازرسی کپسول های آتش نشانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و می تواند جان و مال شما را از آتش سوزی نجات دهد. پس باید برای بالابردن آمادگی خود در برابر آتش سوزی باید حتما هر چند وقت یک بار حتما بازرسی کپسول آتش نشانی را انجام دهید. در ادامه این قسمت بازه های زمانی پیشنهادی برای بازرسی کپسول آتش نشانی را در اختیار شما قرار می دهیم.

بازرسی و آزمون سالیانه کپسول آتش نشانی

تمام کپسول آتش نشانی به جز CO2 و بیوورسال باید هر سال تحت آزمایش هیدرواستاتیکی قرار بگیرند تا از سالم بودن و مقاوم بودن سیلندر آتش نشانی در برابر فشار اطمیمنان حاصل شود. کپسول های آتش نشانی CO2 باید هر دو سال یک بار و کپسول های آتش نشانی بیورسال باید هر 5 سال در صورت عدم استفاده این تست را انجام دهند.

بازرسی 6 ماهه کپسول آتش نشانی

در این نوع بازرسی یکی از کپسول های آتش نشانی را به صورت آزمایشی برای اطافاء حریق استفاده می کنند و عملکرد آن را بررسی می کنند. همچنین در صورتی که کپسول آتش نشانی 10 درصد وزنش کم شده باشد، باید مجددا شارژ شود و تست هیدرواستاتیک روی آن انجام شود.

بازرسی ماهانه کپسول آتش نشانی

این بازرسی به راحتی و توسط خود شما انجام می شود. در این بازرسی شما درجه بندی یا همان آمپر کپسول آتش نشانی را بررسی می کنید و در صورتی که از کپسول های آتش نشانی پودرو و گاز استفاده می کنید حتما به یاد داشته باشید که برای جلوگیری از کلوخه شدن و ته نشین شدن مواد داخل آن حتما باید کپسول آتش نشانی را برعکس کنید.
همچنین به یاد داشته باشید که اهرم، شیلنگ، سر لوله و بقیه قسمت ها را چک کنید تا مبادا حشره ها در آن نفوظ کرده باشند و باعث اختلال در عملکرد آن شوند.

emdadgar
مقاله های سلامت

امدادگر

[wp-rss-aggregator sources=”87768″]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *