0
021284284

لینک های مفید

دانشگاه ها و مراکز علمی

دانشگاه هنر

http://www.art.ac.ir

مركز تحصيلات تكميلي زنجان

http://www.iasbs.ac.ir

دانشگاه های آمريك

http://www.petersons.com

دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسي

http://www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان

http://www.iut.ac.ir

دانشگاه شهيدبهشتی

http://www.sbu.ac.ir

دانشگاه تهران

http://www.ut.ac.ir

دانشگاه تربيت مدرس

http://www.modares.ac.ir

دانشگاه اصفهان

http://www.ui.ac.ir

دانشگاه رازی

http://www.razi.ac.ir

دانشگاه سمنان

http://www.semnan.ac.ir

دانشگاه شهيد چمران اهواز

http://www.cua.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت

http://www.put.ac.ir

دانشگاه صنعتي سهند تبريز

http://www.sut.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ايران

http://www.iust.ac.ir/IUSTEntry

دانشگاه علوم پزشكی ايران

http://www.ams.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی شيراز

http://www.sums.ac.ir

دانشگاه كاشان

http://www.kashanu.ac.ir

دانشگاه گيلان

http://www.gu.ac.ir

دانشگاه شيراز

http://www.shirazu.ac.ir/index.php

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی

http://www.mums.ac.ir

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

http://www.sttu.ac.ir

دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

http://www.mshdiau.ac.ir

آموزش مجازی ایرانیان

https://iranelearn.com

دانشگاه صنعتی اميركبير

Http://www.aut.ac.ir

دانشگاه ازاد تهران جنوب

Http://www.azad.ac.ir

دانشگاه صنعتی شريف

Http://www.sharif.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

Http://www.um.ac.ir

دانشگاه پيام نور

Http://www.pnu.ac.ir

دانشگاه تبريز

Http://www.tabrizu.ac.ir

سايت جهاني دانشگاه آكسفورد

Http://www.oup.com

دانشگاه هاروارد امريك

Http://www.harvard.edu

دانشگاه ملبورن استرالي

Http://www.unimelb.edu.au

دانشگاه پيزا در ايتالي

Http://www.unive.it

باشگاه دانش پژوهان جوان

http://www.ysc.ac.ir

انستيتو بيوفيزيك و بيو شيمي

http://www.ibb.ut.ac.ir

آموزشكده حفاظت محيط زيست

http://www.coe.ac.ir

دانشگاه های كاناد

http://www.uwaterloo.ca/canu

مرکز دانلود مقالات و پروژه های کامپیوتر

http://www.rayanprozhe.ir/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *