0
021284284

سؤالات متداول کنکوری ها

۱٫  پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری در دانشگاه پیام نور به چه صورتی انجام می پذیرد؟
در حال حاضر دانشگاه پیام نور در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری که همه ساله توسط سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می شود، اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. کلیه متقاضیان تحصیل در این دانشگاه علاوه بر شرایط عمومی باید دارای شرایط اختصاصی پیام نور نیز باشند.
۲٫ شرایط پذیرش دانشجو در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور به چه صورتی می باشد و به چند بخش تقسیم می شود؟
یکی از راه های پذیرش و جذب دانشجو در این دانشگاه، دوره های فراگیر است، در این دوره ها داوطلب پس از ثبت نام و اخذ دفترچه راهنما و شرکت در چند درس عمومی و اختصاصی متناسب با رشته و مقطع تحصیلی و پس از احراز شرایط به دانشجوی رسمی تبدیل وضعیت می دهد. این دوره اختصاصاً دوره دانشپذیری نامیده می شود و پس از تبدیل از دانشپذیر به دانشجو می توانند از خدمات آموزشی فوق همانند دانشجویان رسمی بهره مند شوند .د ر حال حاضر این دوره در دومقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو دارد.
الف)فراگیر عادی
ادامه تحصیل پس از پذیرش همانند دانشجویان آزمون سراسری است کلیه دارندگان مدارک دیپلم نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی و دارندگان مدارک کاردانی رسمی و بالاتر می توانند از طریق این دوره ادامه تحصیل دهند پذیرش در این دوره همانند سایر دوره ها (بجز طرح چند بخشی) ازبصورت بومی می باشد.
ب) فراگیر آزمون محور و رادیو تلویزیونی(غیر حضوری)
در این شیوه بومی بودن دانشجو ملاک نمیباشد . دانشجو بسیاری از مطالب را از طریق رسانه و رادیو و تلویزیون فرا خواهد گرفت ودانشجو بر اساس امکانات برای امتحانات پایان نیمسال به یکی از مراکز /واحدها نزدیک به محل سکونت معرفی می شود .
ج ) آموزش مجازی (الکترونیکی)
دراین شیوه پذیرش بومی بودن شرط نیست و دانشجو در هر کجای کشور می تواند متقاضی رشته های اعلام شده باشد . دانشجو تحت پوشش دانشگاه استانی خواهد بود و برای آزمون پایان نیمسال به یکی از مراکز معرفی خواهد شد.
۳٫ دانشجویان طرح تجمیع (چند بخشی)به چه دانشجویانی اطلاق می گردد؟
دانشجویان ورودی ۸۶ و مابعد بدلیل اینکه در بعضی رشته ها دانشجو بتواند آسان تر انتخاب واحد نماید و یا تغییر رشته و گرایش بدهد،۴ترم اول این رشته ها یکسان میباشد به همین دلیل به آنها تجمیع می گویند.مثال(طرح تجمیع بخش فناوری اطلاعات:مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، مهندسی کامپیوتر-سخت افزار،مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر).
۴٫ آیا طبق قوانین دانشگاه پیام نور تحصیل همزمان در دو رشته مجاز است؟
بر اساس ماده ۵ از بخش دوم آئین نامه آموزشی،دانشجو مجاز است با رعایت ضوابط پذیرش دانشجو در ی ک زمان در دو رشته تحصیلی در دانشگاه و یا علاوه بر آن در یکی دیگر از دانشگاهها نیز تحصیل نماید،ولی در حال حاضر بعلت مخالفت سازمان سنجش آموزش کشور امکان ادامه تحصیل در دو رشته تحصیلی که از طریق آزمون سراسری دانشجو می پذیرد مقدور نیست ) بجز دوره های آزمون محور( .با این حال دانشجو می تواند علاوه بر یک رشته تحصیلی از طریق آزمون سراسری در یک رشته دیگر نیز از طریق فراگیر ادامه تحصیل دهد.
تحصیل همزمان با انجام خدمت وظیفه عمومی بلامانع است، در این صورت شرایط ادامه تحصیل و مقررات وظیفه عمومی به عهده دانشجو است.
دانشجویی که در دومین رشته تحصیلی در دانشگاه ادامه تحصیل می دهد، ملزم است شهریه دوره های فراگیر را پرداخت نماید.
دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، و مایل به تحصیل در رشته دوم نیز می باشند، در این صورت حداکثر سنوات تحصیلی آنها بر اساس رشته اول، که برای آن معافیت صادر شده محاسبه می شود، و به محض قطع رابطه تحصیلی بهر علت در رشته اول، در رشته دوم نیز ادامه تحصیل مقدور نخواهد بود، مگر همزمان با خدمت وظیفه عمومی و یا پس از آن.
۵٫ در صورتی که دانشجو عدم مراجعه داشته باشد (از یک تا چندین ترم)چه مواردی را باید انجام دهد؟
دانشجو موظف است در مهلت های تعیین شده برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه نماید و عدم مراجعه به منزله انصراف  از تحصیل محسوب می شود و دانشجو حق ثبت نام را ندارد.
لغو عدم مراجعه ازاولین نیمسال تا پایان سنوات مجاز تحصیل (کاردانی و کارشناسی)بعهده استانها میباشد.
لغو عدم مراجعه دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی تا دو نیمسال قبل از اتمام سنوات مجازتحصیلی بعهده مراکز استانی است در صورت عدم مراجعه بیش از دو نیمسال دانشجو اخراج و به نظام وظیفه معرفی می شود.
صدور مجوز لغو عدم مراجعه و ثبت نام توسط مراکز و یا مراکز استانی حداکثر تا پایان زمان ثبت نام با تاخیر مطابق تقویم دانشگاهی مقدور است، در صورتی که بعد از مهلت فوق صادر شود نیمسال مذکور مرخصی تحصیلی ثبت خواهد شد و انتخاب واحد از نیمسال بعد مقدور خواهد بود.
پرداخت شهریه برای نیمسالهای لغو عدم مراجعه شده الزامی است در این صورت آن نیمسال ها مرخصی تحصیلی ثبت میشود.
ثبت نام از دانشجو بدون لغو عدم مراجعه و کسب مجوز از مراجع ذیصلاح خلاف مقررات آموزشی است.
۶٫ آیا برای دانشجویان دانشگاه پیام نور کلاس تشکیل می شود؟
نظام آموزشی در دانشگاه به روش حضوری صورت نمی گیرد و لازم است در ابتدای هر سال تحصیلی به نحو مقتضی موضوع به دانشجویان تازه وارد اعلام شود و منتظر تشکیل کلاس به روش نظام سنتی نباشند در واقع آموزش در این دانشگاه بر محوریت کتاب و دانشجو استوار است با این حال دانشگاه درتلاش است تا بتواند تعداد کلاسها را بیشتر کند و دانشجویان را تشویق به حضور در کلاس نماید.
۷٫ آیا در درس های عملی و نظری قبولی در یک بخش نظری یا عملی کفایت می کند؟
کسب نمره قبولی در یک بخش نظری و یا عملی به منزله معافیت از بخش دیگرنیست، بعبارت دیگر درسهایی که نمره از میانگین بخش نظری و عملی تعیین می شود، کسب قبولی در یک بخش یا بخش دیگر معنی پیدا نمی کند.کسب ۵۰ ٪ نمره نظری برای احتساب نمره عملی الزامی است.
۸٫آیا حضور در کلاس های دانشگاه پیام نور الزامی است؟
حضور در کلاسهای رفع اشکال گروهی الزامی نیست و در درسهای عملی آزمایشگاهی و یا درسهای که بخشی از آن عملی است الزامی است و غیبت در بیش از یک چهارم کلاسهای آن به منزله حذف درس می باشد.
۹٫در صورتی که دانشجویی پیش نیاز یک درس را رعایت نکرده باشد،چه اتفاقی می افتد؟
دانشجو ملزم به رعایت پیش نیازهای اعلام شده در برنامه ۹ ترمه می باشد، به هر علت عدم رعایت پیش نیاز به منزله حذف درس پس نیاز است. دانشجو ملزم به رعایت پیش نیازهای اعلام شده در برنامه ۹ ترمه می باشد، به هر علت عدم رعایت پیش نیاز به منزله حذف درس پس نیاز است و در صورت عدم رعایت پیش نیاز ،در هر زمان که مشخص شود،درس پس نیاز حذف خواهد شد.
۱۰٫   اگر دانشجویی درس پیش نیاز را انتخاب و از آن نمره مردودی بگیرد آیا می تواند درس پیش نیاز را اخذ نماید؟
اگر دانشجویی درس پیش نیاز را انتخاب و از آن نمره مردودی بگیرد، با نظر گروه آموزشی و بخشنامه های اعلام شده می تواند درس پس نیاز را همراه با آن انتخاب و امتحان دهد.
درصورت عدم قبولی در درس پیش نیاز، دانشجو موظف است، فقط همان درس مردودی را بلافاصله در ترم های بعدی انتخاب و تکرار نماید و نیازی به انتخاب درس پس نیاز که از آن نمره قبولی گرفته نیست.
در درسهای عمومی چنانچه دانشجو از درس پیش نیاز نمره مردودی بگیرد، می تواند درس پس نیاز را همزمان با آن انتخاب و بگذراند.
در مواردی که دانشجو درس تطبیقی پس نیاز داشته باشد که هنوز پیش نیاز را نگذرانده است عدم رعایت پیش نیاز بلامانع است.
۱۱٫   در صورتیکه دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد آیا می تواند درس اختیاری دیگری اخذ نماید؟
در صورتیکه دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد، می تواند از جدول دروس اختیاری درس دیگری را انتخاب و بگذراند با این حال نمره مردودی آن درس نیز در میانگین ترم محاسبه می شود.
 ۱۲٫   در صورتی که دانشجو تعداد واحد مجاز را رعایت نکرده باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
عدم رعایت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد از انتهای برگ واحد دانشجو می گردد و آموزش مرکز موظف به اجرای آن می باشد.
۱۳٫   حداکثر واحد انتخابی برای ترم تابستان چند واحد است؟
در ترم تابستان حداکثر تعداد واحد انتخابی ،چه در مرکز و یا مهمان ۶ واحد می باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بیشتر نیست.
۱۴٫   چنانچه میانگین نیمسال قبل دانشجو در زمان انتخاب واحد مشخص نباشد دانشجو چند واحد می تواند اخذ نماید؟
طبق ماده ۱۲ فقط می تواند حداکثر ۱۶ واحد درسی ،با رعایت پیش نیاز انتخاب نماید، هرگونه افزایش و یا کاهش واحد انتخابی نسبت به ۱۶ واحد فوق، بر اساس میانگین نیمسال قبل تا زمان حذف و اضافه باید انجام شود و تا زمان حذف اضطراری،هرگونه اضافه سقف واحد انتخابی از آخرین انتخاب و با رعایت پیش نیازهای درسها حذف و آموزش مرکز نباید اجازه امتحان به دانشجو بدهد.
۱۵٫   طول دوره و سنوات مجاز تحصیلی در دانشگاه پیام نور به چه صورتی است؟
حداکثر مدت مجاز تحصیل برای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۵ سال و برای کارشناسی ۱۰ سال تعیین شده است در صورتیکه دانشجو نتواند در مدت فوق واحدهای دوره را تکمیل نماید از دانشگاه اخراج می شود.
برای دانشجویانیکه از معافیت تحصیلی استفاده می کنند حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته ۳ سال و برای دوره کارشناسی ۶ سال می باشد، درصورت عدم تکمیل سقف دوره در مدت فوق، دانشجو بعنوان اخراجی به حوزه نظام وظیفه معرفی می شود.
۱۶٫   در دانشگاه پیام نور حذف و اضافه در چه زمانی صورت می گیرد؟
دانشجو می توانند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلت های تعیین شده کمتر از دو هفته پس از نیمسال تحصیلی، نسبت به حذف اضافه درسهای انتخابی بر اساس تقویم دانشگاهی اقدام نماید.
۱۷٫   حذف اضطراری در چه زمانی انجام می شود وچه شرایطی می بایست رعایت شود؟
در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا یک هفته به پایان نیمسال یک یا چند درس از درسهای انتخابی را حذف نماید، مشروط به اینکه واحدهای باقی مانده از حد نصاب تعیین شده کمتر نشود در غیراینصورت کل نیمسال حذف خواهد شد.
در صورت حذف نیمسال تحصیلی مرخصی تحصیلی صادر می شود.
شهریه واحد های حذف شده در زمان حذف و اضافه به عنوان بستانکار برای ترم های آتی ثبت میگردد اما شهریه واحد های حذف شده در زمان حذف اضطراری به هیچ عنوان مسترد نخواهد گشت.
۱۸٫   اگر دانشجویی در امتحان یک یا چندین درس شرکت ننماید آیا نمره درس صفر ثبت می گردد؟
خیر،در صورتی که تعداد واحد از سقف مجاز کمتر نشود غیبت موجه ثبت می گردد و نیاز به ارائه گواهی پزشکی نمی باشد.
۱۹٫   دانشچویان دانشگاه پیام نور تا چند نیمسال می توانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند؟
دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۳ نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته ۶ نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند در دوره کاردانی یک نیمسال و کارشناسی دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر سنوات دانشجو محاسبه می شود درزمان اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشد در غیر اینصورت عدم مراجعه محسوب می شود.
۲۰٫  معیار های ارزیابی دانشجو در امتحانات به چه صورتی می باشد؟
نمره درس بصورت عددی و بر معیار ۰ تا ۲۰ تعیین شده و نمره قبولی هر درس ۱۰ می باشد. نمره کلیه درسها اعم از قبولی یا مردودی، در کارنامه ثبت خواهد شد.
برگزاری آزمون پایان ترم الزامی است.
ملاک اعمال نمره میان ترم کسب حداقل ۵۰ % نمره پایان ترم است  و یا خودخوان باشد نمره پایان ترم نمره نهایی است.
نمره درسهای ترم تابستان، تکدرس و درس های پذیرفته شده فقط در محاسبه میانگین کل دانشجو منظور می شود.
۲۱٫ معدل دانشجو در هر نیمسال به چه صورت محاسبه می شود؟
در پایان هر نیمسال تحصیلی میانگین نمره های دانشجویان در آن نیمسال بنام میانگین نیمسال، ومیانگین نمره های کلیه در سهای گذرانده شده از اول دوره تحصیلی دانشجو تا پایان نیمسال تحصیلی بنام میانگین کل محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.
برای محاسبه میانگین نیمسال تعداد واحدهای هر درس اخذ شده در آن نمیسال تحصیلی در نمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد واحدهای گرفته شده در آن نیمسال تقسیم می گردد.
برای محاسبه میانگین کل تعداد واحد هر درس گذرانده شده تا پایان آخرین نیمسال تحصیلی درنمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد کل واحدهای گذرانده شده تا پایان آخرین نیمسال تقسیم می شود.
نمره درسهای ترم تابستان و درس های پذیرفته شده و نیز تکدرس تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود.
۲۲٫دانشجوی مشروطی به چه دانشجویی اطلاق می شود؟
اگر میانگین کل دانشجو کمتر از ۱۲ باشد وضعیت دانشجو به دانشجوی مشروطی تبدیل می شود.
۲۳٫ شرایط انتقال در دانشگاه پیام نور چیست؟
شرایط ادامه تحصیل در مرکز مبداء را داشته باشد.
حداقل ۲۴ واحد درسی بدون احتساب دروس پیش دانشگاهی گذرانده باشد.
میانگین کل ۱۲ را کسب کرده باشد.
نمره آزمون ورودی دانشجو از آخرین فرد پذیرفته شده در مرکز مقصد و در همان رشته و سال در سهمیه مربوط کمتر نباشد.
انتقال دانشجو با موافقت مراکز مبداء و مقصد و تایید مرکز استانی مربوط انجام می شود.
در انتقال، تعداد واحدهای پیش دانشگاهی و معادل سازی شده جز ۲۴ واحد فوق محسوب نمی شود.
در زمان انتقال،دانشجو نباید بیش از نصف واحدهای دوره را گذرانده باشد.
انتقال دانشجو در طول تحصیل فقط یکبار مجاز است.
در انتقال دانشجو،از یک مرکز به مرکز دیگر هیچگونه تغییری در درسهای دانشجو انجام نمی شود و کلیه درسهای اخذ شده، گذرانده شده عیناً به مرکز مقصد منتقل می شود.
دانشجویان دوره های فراگیر پس از گذراندن یک ترم تحصیلی بعد از دوره دانشپذیری و ۲۴ واحد درسی می توانند متقاضی انتقال شوند.
انتقال دانشجو باید قبل از ثبت نام ،مطابق تقویم دانشگاهی صورت گیرد ، در این صورت دانشجو موظف است تقاضای خودرا حداقل ۶ هفته قبل شروع نیمسال به مرکز ارائه نماید.
۲۴٫  شرایط مهمان شدن دانشجو در پیام نور چگونه است؟
مهمان شدن دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی و در آخرین نیمسال تحصیلی ممنوع است.
مهمان شدن دانشجو از سایر دانشگاهها اعم دولتی یا غیر دولتی با موافقت مرکز و دانشگاه مبدا بلامانع است.
دانشجو حداکثر تا کمتر از نصف واحد را می تواند در دیگر مراکز مهمان شود.
۲۵٫ شرایط تغییر رشته در دانشگاه پیام نور چیست؟
در انتقال با تغییر رشته ،دانشجوبا ید هم شرایط انتقال وهم تغییررشته را کسب نموده باشد.
دانشجو درطول تحصیل فقط یکبار می تواند تغییررشته دهد.
برای تغییررشته داشتن شرایط زیرالزامی است :
حداقل ۲۴ واحد درسی گذرانده باشد، درسهای پیش دانشگاهی ومعادلسازی شده جزو ۲۴ واحد محسوب نمی شود.(دانشجویان سراسری)
میانگین کل ۱۲ داشته باشد.
نمره آزمون ورودی دانشجو از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده درهمان رشته همان سال، سهمیه وسال کمتر نباشد.
تغییر رشته ازطرح تجمیع به سنتی امکان پذیر نمی باشد.
تغییررشته دانشجویان دوره های فراگیر بعد از ثبت نام وگذراندن یک ترم تحصیلی بعد ازدانشپذیری مقدور است.(دانشجویان فراگیر)
دانشجویان دوره های فراگیر , از طریق شرکت در ۲ تا ۳درس اختصاصی دوره دانشپذیری رشته ای که متقاضی تغییر رشته می باشد  وکسب نمره ۱۰ و معدل ۱۲ درهردرس میسر است.
درصورت موافقت یا تغییررشته وثبت نام دررشته جدید حق بازگشت به رشته قبلی را نخواهد داشت.
تا زمانیکه با تغییررشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلی است.
تقاضای تغییررشته حداقل شش هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی باید باشد.
درزمان ثبت نام برای تغییررشته ازطریق بند ج، دانشجو می تواند درسهای فوق را مازاد برسقف انتخاب واحد نماید ویا از رشته قبلی مرخصی تحصیلی بگیرد.
متقاضیان تغییر رشته می بایست از اول تا پابان اردیبهشت ماه فرم های مربوطه را تکمیل نمایند.
۲۶٫تغییر گرایش در پیام نور به چه صورتی انجام می پذیرد؟
چنانچه در دفترچه راهنما رشته های تحصیلی عنوان گرایش قید نشده باشد , گرایش رشته ,محض ویا بدون گرایش است.
درتغییر گرایش هیچگونه تطبیق واحدی صورت نمی گیرد.
در رشته های طرح تجمیع دانشجویان پس از پایان ترم چهارم میتوانند درخواست تغییر گرایش دهند.
۲۷٫ چه زمانی تطبیق واحد برای دانشجویان سراسری انجام می پذیرد؟
حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریزنمره های تایید شده خود به آموزش مرکز/ واحد می باشد این فرصت قابل تمدید نیست.
۲۸٫ تطبیق واحد برای دانشجویان فراگیر در چه زمانی انجام می پذیرد و شروط تطبیق دروس چیست؟
برای دانشجویان دوره های فراگیر دونیمسال فوق پس از پایان نیمسال یا نیمسالهای دانشپذیری محاسبه می شود.
واحدهای درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت متبوع یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مورد تایید گذارنده شده باشد.
محتوای آموزشی درس های گذرانده شده قبلی با هشتاد درصد محتوای واحدهای مشابه در رشته جدید مطابقت داشته باشد تشخیص آن بعهده گروه های آموزشی مراکز استانی است.
نمره های دانشجو در هر درس حداقل ۱۰ در معیار صفر تا بیست و معادل آن در سایر معیارها برای دانشگاههای دولتی روزانه، پیام نور، مراکز تربیت معلم، آموزشکده های فنی حرفه ای وغیره باشد.
از مراکز تربیت معلم صرفاً دروس عمومی مطابق جدول ارسالی قابل پذیرش است.
نمره های دانشجو در هر درس حداقل ۱۲ در معیار صفر تا بیست و معادل آن در سایر معیارها برای دانشگاههای غیردولتی اعم از حوزه های علمیه، دانشگاه آزاد، دانشگاه های غیرانتفاعی، شبانه و غیره باشد .
واحد های درسی دوره های معادل و یا دوره های داخلی و پودمانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی با احراز شرایط زیر قابل پذیرش است:
a)      دانشجو درس یا درس ها را در دوره معادل دانشگاه پیام نور گذرانده باشد.
b)      دوره های معادل و یا سایر دوره های آموزشی در صورتی برای تطبیق واحد قابل پذیرش است که درامتحان جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت و حد نصاب نمره لازم را کسب نموده باشد.
واحد های گذرانده در دوره های پودمانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی بشرط شرکت در امتحان جامع دانشگاه مذکور و ارائه گواهی قبولی با نمره حداقل ۱۲ قابل بررسی و تطبیق می باشد.
حداکثر مجموع واحدهای پذیرفته شده از دانشگاه های غیر دولتی و غیرانتفایی و یا سایر موسسات آموزش عالی نباید بیش از ۵۰ ٪مجموع واحد های مصوب فعلی باشد.
تعداد واحدهای درس های تطبیقی نباید کمتر از تعداد واحدهای درسی رشته جدید باشد در صورتیکه تعداد واحد کمتر باشد می توان بصورت تلفیقی چند واحد درسی را با یک درس تطبیق نمود در این حالت میانگین نمرات درسهای فوق نمره درس تطبیقی را تشکیل خواهد داد.
کلیه نمرات درس های تطبیقی در میانگین کل محاسبه می گردد.
دانشجویان یا دانش پذیران مشروط پس از گذر اندن دروس مشروطی می توانند تقاضای تطبیق واحد بدهند.
دروس دوره دانشپذیری به هیچ وجه تطبیق ندارد.
۲۹٫ آزمون تک درس و معرفی با استاد در دانشگاه پیام نور چه زمانی و به چه صورت انجام می پذیرد؟
تکدرس زمانی مقدور است که دانشجو فقط یک عنوان برای فراغت از تحصیل داشته باشد.
دروس عملی، آزمایشگاهی و غیره قابل ارائه بصورت تکدرس است.
چنانچه دانشجویی بیش از یک عنوان درسی داشته باشد و در تکدرس شرکت نماید تکدرس مورد قبول نیست.
شهریه دروس تکدرس ۵۰ % شهریه متغییر و شهریه ثابت کامل دریافت میشود
کسانی که در تکدرس آبانماه مردود می شوند می توانند در پایان ترم نیز شرکت نمایند
تکدرس اردیبهشت ماه نیز همانند تکدرس آبانماه است.
چنانچه دانشجویان در یک درس سه بار تکدرس مردود شده باشد بشرط فراغت از تحصیل و حداکثر تا سه عنوان درسی باقی مانده داشته باشد میتوان بصورت معرفی به استاد از ایشان آزمون بعمل آورد.
سوالات مربوط به بخش فراگیر
۱- آیا در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور داوطلب در انتخاب رشته محدودیت دارد؟
شرکت در دوره های فراگیر برای هر رشته ای که داوطلب علاقه تحصیلی آنرا داشته باشدبدون توجه به زمینه ی تحصیلی قبلی وی امکان پذیر می باشد و برای سنجش میزان توانمندیها و آمادگی تحصیلی داوطلبان به آنان اجازه داده شده است که در رشته مورد علاقه بعنوان دانش پذیر ثبت نام نموده و تعدادی از واحدهای درسی رشته انتخابی خویش را طبق برنامه دانشگاه مطالعه و با کسب آمادگی های لازم در آزمون پایان نیمسال دانش پذیری که توسط سازمان سنجش کشور بصورت سراسری برگزار می شود ، شرکت نمایند .
۲- ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور به چه صورتی امکان پذیر است ؟
داوطلب در صورت کسب حد نصابهای لازم در آزمون بر طبق ضوابط و مقررات مصوب شورای گسترش آموزش عالی کشور از وضعیت دانش پذیری به وضعیت دانشجویی تبدیل یافته و تحصیل وی در دانشگاه پیام نور به صورت دانشجو در نیمسال دوم دانشگاه در رشته تحصیلی انتخابی میسر خواهد بود .
۳-آیا در دانشگاه پیام نور برای هر رشته تحصیلی ظرفیت پذیرش تعیین شده است ؟
ترتیبی اتخاذ گردیده که در آزمونهای دوره دانش پذیری نوع آزمون بصورت رقابتی نباشد و دانشگاه خود را موظف می داند که برای کلیه دانش پذیرانی که ملاکهای علمی و حد نصاب نمرات تعیین شده در قالب آیین نامه های دوره فراگیر مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری را کسب نمایند ، ظرفیت لازم برای شکوفایی استعدادها و توانمدی تخصصی را از طریق فراهم سازی شرایط ورود به دانشگاه به صورت دانشجو فراهم نماید .
۴- در دانشگاه پیام نور دانش پذیر و دانشجو به چه شخصی اطلاق می گردد ؟
الف ) دانش پذیر : داوطلبی که شرایط ورود به دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور را دارد و در موعد مقرر در دوره های فراگیر ثبت نام کرده است .
ب ) دانشجو : فردی که از طریق آزمون سراسری یا دوره های فراگیر پس از موفقیت در آزمون سراسری یا دوره دانش پذیری و احراز شرایط پذیرفته شده است .
۵- مدرک تحصیلی مورد پذیرش برای ثبت نام در دوره دانش پذیری چیست ؟
دارندگان دیپلم رسمی متوسطه نظام قدیم و پیش دانشگاهی نظام جدید در رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، هنر ، علوم و معارف اسلامی و دارندگان مدرک کاردانی رسمی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دارندگان سایر مدارک متوسطه تحصیلی اعم از هنرستان و دانشسراهایی که مدت آموزش متوسطه آنها ۴ سال بوده است و دارندگان مدرک رسمی کاردانی پیوسته یا کاردانی ، مجاز به شرکت در آزمون های دوره های فراگیر کارشناسی دانشگاه هستند .
تذکر ۱ : دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر در صورتی که از لحاظ مقررات وظیفه عمومی ممنوعیت نداشته باشند نیز می توانند در این دوره ها ثبت نام نمایند .
تذکر ۲ : دارندگان مدرک تحصیلی با میانگین کمتر از ۱۰ نمی توانند در این دوره ها شرکت نمایند .
۶- داوطلب متقاضی در آزمون فراگیر پیام نور چه اقداماتی را بایستی انجام دهد ؟
داوطلب متقاضی شرکت در آزمون باید اقدامات زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد .
–         ثبت نام در نیمسال دانش پذیری
–         دریافت کارت ورود به جلسه آزمون در موعد مقرر
–         حضور در محل و حوزه ای که برای او تعیین می شود ، شرکت در آزمون و پاسخگویی به سوالات آزمون
۷- داوطلب دوره های فراگیر چند رشته و مرکز را می تواند انتخاب نماید ؟
هر داوطلب فقط مجاز به انتخاب یک رشته محل از مجموع رشته های موجود می باشد .
۸- آیا برای دانش پذیران از طریق دانشگاه پیام نور کلاس های رفع اشکال برگزار می گردد ؟
دانش پذیران می توانند جهت استفاده از کلاسهای رفع اشکال مراکز/واحدهای منتخب پیام نور پس از ثبت نام در آزمون فراگیر با انجام فعالیت های زیر شرکت نمایند.
– مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی پیام نور به آدرس www.pnu.ac.ir  در تاریخ اعلام شده در سایت
– اعلام آمادگی و پرداخت وجه
پس از این دو مرحله داوطلب به مراکز و واحدهای منتخب برای استفاده از کلاسهای آموزشی معرفی خواهد گردید .
۹-شرایط تبدیل وضعیت ( قبولی در دوره های فراگیر ) به چه صورتی خواهد بود ؟
داوطلب برای آنکه از دانش پذیر به دانشجو تغییروضعیت دهد ضمن داشتن شرایط عمومی پذیرش باید تمامی شرایط زیر را احراز کند .
۱-۹ دانش پذیر باید در پایان نیمسال دانش پذیری در آزمون تمامی درس های اختصاصی ( ۶ تا ۸ واحد مشخص شده برای هر رشته ) و تمامی درس های عمومی ( ۸ واحد ) شرکت کند و حداقل نمره ۱۰ در هر یک از مواد درسی کسب نماید .
۲-۹ حداقل میانگین دانش پذیری ۱۲ از ۲۰ را کسب نماید .
داوطلبینی که بصورت همزمان شرایط بندهای ۱-۹ و ۲-۹ را کسب نمایند قبول شناخته می شوند .
۱۰- در دوره های فراگیر دانش پذیر چه زمانی مشروط شناخته می شود ؟
دانش پذیر زمانی مشروط شناخته می شود که :
الف ) حائز شرایط ثبت نام بوده و شرط بند ۲-۹ را احراز کرده ولی حداکثر در یک تا دو درس نمره کمتر از ۱۰ کسب کرده باشد . چنین داوطلبی می تواند به عنوان دانشجوی مشروط درس ثبت نام نماید ، ثبت نام وی تا اخذ نمره قبولی در درس یا دروس مردودی ( حداکثر تا پایان نیمسال دوم ) به صورت مشروط خواهد بود .
ب ) حائز شرایط ثبت نام بوده و شرایط بند ۱-۹ را احراز کرده ولی میانگین دانش پذیری و میانگین وزنی حداقل ۱۲ ( بند ۲-۹ ) را کسب نکرده باشد . چنین داوطلبی می تواند به عنوان دانشجوی مشروط میانگین ثبت نام نماید اما ثبت نام وی تا احراز مینگین دانش پذیری حداقل ۱۲ ( حداکثر تا پایان نیمسال دوم ) به صورت مشروط خواهد بود .
شایان ذکر است در پایان نیمسال دوم تحصیلی ، دانشجویان مشروط بندهای الف وب در صورتی که شرایط لازم را احراز ننمایند از ادامه تحصیل محروم خواهند شد .
تذکر مهم : با توجه به اینکه در دوره دانش پذیری به منظور تسهیل ورود دانش پذیران به دوره دانشجویی تعدادی از دروس دانش پذیری مشمول تراز خواهد شد و دانش پذیران بر اساس نمرات تراز قبول یا مشروط شناخته می شوند لذا طبق مصوبات دانشگاه دانش پذیران موظفند دروسی را که نمرات خام آنها کمتر از ۱۰ می باشد پس از تبدیل وضعیت به دانشجویی با رعایت پیش نیاز بگذرانند .
۱۱-ضوابط نیمسال دانش پذیری در دوره های فراگیر چیست ؟
۱-۱۱- ثبت نام در دوره های فراگیر به منزله پذیرفتن کلیه ضوابط و مقررات تلقی می شود .
۲-۱۱- کلیه آزمون ها به صورت چند گزینه ای برگزار می شود .
۳-۱۱- سؤالات آزمون مطابق با سرفصل درس ها و کتابهای معرفی شده در جدول منابع موجود در دفترچه راهنما طراحی می شود .
۴-۱۱- برگزاری آزمون و تصحیح پاسخنامه ها با نظارت سازمان سنجش انجام می گردد .
۵-۱۱- در صورت تصویب مراجع ذیربط در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاه پیام نور ، نیمسال دانش پذیری حداکثر تا دو نیمسال قابل تمدید است .
۱۲-ضوابط ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور ( پس از قبولی در آزمون نیمسال دانش پذیری ) چیست ؟
۱-۱۲- دانشجو موظف است در اولین نیمسال تحصیلی از سازمان آموزش و پرورش ، تاییدیه تحصیلی خود را درخواست کند تا به مرکز یا واحد دانشگاهی ارسال شود .
۲-۱۲- دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصلی در مهلت اعلام شده از سوی دانشگاه برای ثبت نام و انتخاب واحد درسی اقدام کند . اقدام نکردن به موقع در نیمسال تحصیلی به منزله محرومیت از ادامه تحصیل در آن نیمسال تحصیلی خواهد بود ، به علاوه در صورتی که دانشجو در طول همان نیمسال برای تعیین وضعیت تحصیلی خود مراجعه نکند منصرف از تحصیل شناخته خواهد شد .
۳-۱۲- تعداد کل واحدهای قابل انتخاب در هر نیمسال تحصیلی ( به جز در آخرین نیمسال تحصیلی ) با توجه به میانگین نیمسال قبل دانشجو ، حداقل ۸ و حداکثر ۲۴ واحد بر طبق آیین نامه آموزشی دانشگاه است .
۴-۱۲- نمره قبولی در هر درس ۱۰ از ۲۰ است .
۵-۱۲- در صورتی که دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه بیش از دو نیمسال تحصیلی ترک تحصیل کند از ادامه تحصیل محروم خواهد شد .
۶-۱۲- دانشجوی مشمول خدمت وظیفه عمومی با رعایت مقررات وظیفه عمومی به شرط آنکه غیبت سنواتی نداشته باشد می تواند از معافیت تحصیلی استفاده نماید.
۷-۱۲- تحصیل همزمان با خدمت وظیفه عمومی به شرط موافقت محل خدمت از نظر دانشگاه با رعایت سایر مقررات بلامانع است ، ولی گواهی اشتغال به تحصیل تا قبل از ارائه کارت پایان خدمت صادر نمی شود .
۸-۱۲- دانشجو می تواند در صورت تمایل از ادامه تحصیل انصراف دهد . این درخواست باید به صورت کتبی به مرکز مربوطه ارائه شود .

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *