0
021284284

سؤالات متداول در زمینه انتخاب رشته

مقاطع تحصيلي عبارتند از:
الف) كارداني (فوق ديپلم)
ب) كارشناسي (ليسانس)
ج) كارشناسي ارشد پيوسته (فوق ليسانس)
د) دكتراي حرفه اي PH.D
منظور از پيوسته و نا پيوسته چيست ؟
منظور از پيوسته در يك مقطع يا دوره ي تحصيلي آن است كه تا دادن آن مدرك آزموني يا كنكور ديگري در كار نخواهد بود . مثلا كارشناسي ارشد پيوسته به اين معناست كه پس از قبولي فرد دركنكور سراسري تاگرفتن كارشناسي ياگرفتن كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) اين رشته هايي كه لفظ پيوسته با آنها همراه است كنكور ديگري ندارند . مثلا معماري به صورت كارشناسي ارشد پيوسته است اين بدان معناست كه تا گرفتن فوق ليسانس مي توان بدون وقفه ادامه تحصيل داد و كنكوري براي ورود به كارشناسي ارشد، براي دانشجويان معماري(كارشناسي ارشد پيوسته معماري) وجود نخواهد داشت. اما در مورد كارداني در دانشگاه چيزي به نام كارداني پيوسته وجود ندارد، بلكه كارداني پيوسته براي دانشكده هاي فني و حرفه اي است .
 با يك امتحان به نام كنكور سراسري احتمال پذيرش در چند دانشگاه وجود دارد ؟
1-    دانشگاه هاي دولتي
2-    دانشگاه هاي علوم پزشكي دولتي
3-    مراكز تربيت معلم (فوق ديپلم) – مراكز تربيت دبير (ليسانس)
4-    دانشگاههاي مربوط به وزارتخانه هاي مختلف مثل دانشگاه نفت
5-    دانشگاه پيام نور
6-     دانشگاههاي غيرانتفاعي و غير دولتي
7-    دانشگاه امام صادق (ع)
8-    دانشگاه هاي شبانه
9-    دوره هاي نيمه حضوري مؤسسات آموزش عالي
10-دانشگاه علوم نظامي و انتظامي كه وابسته به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و مي توان طبقه بندي ذيل را درباره ي آنها ارائه داد.
·        دانشگاه علوم نظامي امام علي (ع) وابسته به نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران
·        دانشگاه علوم دريايي نوشهر وابسته به نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران
·        دانشگاه امام حسين (ع) وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
·        دانشگاه علوم انتظامي وابسته به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
·        دانشكده هاي صنعتي وابسته به سازمان صنايع وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
·        دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد سرافراز تيمسار منصور ستاري وابسته به نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران
*توضيحات بيشتر در مورد دانشگاه ها در دفترچه ثبت نام كنكور سراسري و دفترچه ي راهنماي انتخاب رشته موجود مي باشد.
 
 رشته هاي تحصيلي نيمه متمركز يعني چه ؟
بعضي از رشته ها جزء رشته هاي نيمه متمركز هستند يعني رشته هايي كه نياز به اقداماتي نظير مصاحبه، معاينه و آزمون عملي و يا علمي و يا احتمالا افراد ذخيره دارد.
آن دسته از داوطلباني كه در آزمون عمومي و اختصاصي شركت كرده اند و بر اساس كارنامه آزمون خود مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي دوره ي روزانه، شبانه و نيمه حضوري مي باشند مي توانند حد اكثر 2 كد رشته از مجموع كد رشته هاي نيمه متمركز موجود در گروه آزمايشي خود را با توجه به شرايط و ضوابط رشته هاي مذكور، علاوه بر كد رشته هاي متمركز انتخاب نمايند.
لازم به ذكر است آن دسته از داوطلبان كه علاوه بر گروه آزمايشي خود، متقاضي شركت در گروه هنر و يا زبان هاي خارجي نيز بوده اند و مجاز شده اند مي توانند در هر يك از اين گروهها هم دو كد رشته نيمه متمركز را انتخاب و در فرم انتخاب رشته درج نمايند.
* معرفي چند برابر ظرفيت رشته هاي نيمه متمركز به عنوان قبولي نهايي محسوب نمي گردد، ليكن داوطلباني كه مراحل مختلف مصاحبه، معاينه و آزمون عملي را با موفقيت طي نمايند و در رديف پذيرفته شدگان نهايي به عنوان قبولي اعلام شوند، پذيرفته شده رشته نيمه متمركز ميباشند، واين پذيرفته شدن به عنوان يك نوبت ازحد اكثر دو نوبت قبولي براي داوطلب محسوب مي گردد.
آيا اگر در مرحله ي اول رشته هاي نيمه متمركز پذيرفته شويم اما در مصاحبه و معاينه (مرحله پذيرش نهايي) شركت نكنيم باز هم با محروميت از شركت در كنكور مواجه خواهم شد ؟
خير – كساني كه در مرحله ي اول پذيرفته مي شوند و انصراف مي دهند، محروميتي به آنان تعلق نمي گيرد ولي كساني كه در مصاحبه شركت مي كنند و پذيرفته مي شوند و در نهايت انصراف مي دهند، به آنها محروميت تعلق مي گيرد.
لطفا راهنمايي كنيد در فرم انتخاب رشته، رشته هاي نيمه متمركز را در كجا وارد كنيم ؟
اگر شما رشته نيمه متمركز خود را قبل از انتخابهاي متمركز انجام دهيد اين شانس را مي توانيد داشته باشيد كه نمره ي هر دو رشته را آورده و در هر دو انتخاب پذيرفته شويد. ولي اگر نمره هر دو را بياوريد ولي اول انتخاب متمركز را انجام داده و بعد نيمه متمركز را بنويسيد فقط انتخاب متمركز را قبول مي شويد. بنابراين توصيه مي شود رشته هاي نيمه متمركز را در اولويت 1 و 2 قرار دهيد. اصولا كامپيوتر ابتدا امكان قبولي يا عدم قبولي شما را در اين رشته ها بررسي مي كند و بعد به سراغ رشته هاي متمركز مي رود، در غير اين صورت همان طور كه توضيح داده شد، شانس خود را براي قبولي همزمان در دو رشته كاهش مي دهيد.
نتايج پذيرش نهايي رشته هاي نيمه متمركز چه وقت اعلام مي شود ؟
پذيرش در مرحله اول به معني پذيرش نهايي نيست و بعد از انجام مصاحبه، پذيرفته شدگان نهايي اعلام مي شود كه آن هم در دي ماه حداكثر تا بهمن ماه صورت مي گيرد.
40- در رشته ي مهندسي شيمي دانشگاه تهران پذيرفته شده ام و پس از ثبت نام در اين دانشگاه و تحصيل متوجه شدم كه در رشته ي تربيت بدني كه رشته اي نيمه متمركز است قبول شده ام تكليفم چيست ؟
يا بايد از رشته مهندسي شيمي دانشگاه تهران انصراف داده و در رشته ي تربيت بدني ثبت نام كنيد يا يك سال از شركت در كنكور محروم شويد.
* به داوطلبان محترم اكيداتوصيه مي شود درصورت قبولي در رشته متمركز و علاقمندي به آن رشته يا اولي بودن اين رشته به رشته نيمه متمركز، ديگر در مصاحبه رشته هاي نيمه متمركز شركت نكنند، چون عدم حضور در مصاحبه براي آنها محروميتي را به همراه نخواهد داشت اما اگر در مصاحبه شركت كنند و پذيرفته شوند، حتما بايد از رشته ي متمركز انصراف و در نيمه متمركز ثبت نام كنند و گرنه با محروميت مواجه خواهند شد.
لطفا در مورد رشته هاي خاص نيمه متمركز توضيح دهيد ؟
رشته هاي نيمه متمركز خودش به دو قسمت خاص و مشترك تقسيم مي شود. روز كنكور چند برگه به شما مي دهند كه در مورد رشته هاي خاص نوشته شده است و هركس در مربع مخصوص پايين پاسخنامه كنكور سراسري علامت بزند در صورت مجاز شدن حق انتخاب فرم انتخاب رشته را دارد و شامل رشته هايي است كه بعد از قبولي دانشجو بايد تعهد كاري دهد تا پس از اتمام دوره تحصيل، دوبرابر آن به ارگان مربوط خدمت كند. در دوران دانشجويي حقوق دريافت و بعد از تحصيل بلافاصله استخدام مي شوند و پسران از سربازي نيز معاف مي شوند.
به علت نا آشنا بودن اكثر داو طلبان با اين رشته ها سطح رتبه هاي پذيرفته شدگان ممكن است خيلي هم خوب نباشد. مثلا در رشته پزشكي آخرين فرد قبول در روزانه شهركرد 1500 باشد اما در پزشكي ارتش رتبه به 3000 هم مي رسد.
بعضي از رشته هاي خاص را بايد دراولويت 1 تا 10قرار دارد و بعضي هاي ديگر را اولويت 1 تا 30 كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته توضيح داده مي شود.
*نتايج پذيرفته شدگان جداگانه مي آيد.
بعضي از اين رشته هاي نيمه متمركز با شرايط خاص در رشته تجربي عبارتند از :
·        پزشكي – دندان پزشكي – داروسازي –پرستاري (دانشكده ارتش جمهوري اسلامي ايران)
·        پزشكي – مديريت خدمات بهداشتي – پرستاري (دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله)
·        مديريت و كميسر دريايي مربوط به (دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) )
·        مديريت دولتي و بازرگاني (دانشگاه شهيد ستاري)
·        مهندسي سيستم (دانشگاه افسري امام علي(ع) )
·        كارشناس كاربرد اطلاعات (دانشكده علوم و فنون فارابي)
·        اطلاعات نظامي – مديريت صنعتي (دانشگاه امام خميني دوره روزانه)
·        فقه و حقوق اسلامي-فلسفه و حكمت اسلامي (مدرسه عالي شهيد نوري)
·        اديان و مذاهب اسلامي–علوم قرآن ،علوم حديث ، تاريخ اسلامي،فقه وحقوق– فقه و حقوق شافعي – حنفي – فلسفه و عرفان اسلامي (دانشگاه مذاهب اسلامي)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *