0
021284284

مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی

مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی استاندارد مهارتی ای است که تمامی کارکنان مربوط در آموزشگاه های حضوری یا مجازی باید آن را به دست آورند تا در اداره و پیشبرد اهداف آموزشگاه به کمکشان آید.

توانایی های این دوره آموزشی:

۱- بررسی دوره های و تجهیزات آموزشی و کاربرد آن

۲- استفاده از رایانه و تجهیزات آموزشی نوین در آموزش و نگهداری آن ها

۳- آنالیز و استفاده از نرم افزار مایکروسافت آفیس در انتقال داده های آموزشی 

۴- آنالیز و استفاده از بانک های اطلاعاتی 

۵- بررسی و استفاده از اینترنت در آموزش از راه دور

۶- تحلیل و استفاده از چند رسانه های آموزشی

۷- تحلیل و استفاده از رسانه آموزشی

 

آموزش مجازی مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دوره

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی و اخذ مدرک معتبر مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.