0
021284284

مربی روخوانی و روانخوانی قرآن دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی

مربی روخوانی و روانخوانی قرآن از مشاغل تخصصی در حوزه خدمات آموزشی است که وظیفه آموزش روخوانی(آموزش خواندن درست و شمرده کلمات و عبارات آیات قرآن) و روانخوانی(آموزش خواندن پیوسته و روان آیات و سورههای قرآن) قرآن کریم را به عهده دارد و با مربّیان و مدیران مراکز قرآنی، آموزشی و سایر نهادهای متقاضی دریافت آموزشهای قرآنی ارتباط دارد.

v:99

آموزش مجازی مربی روخوانی و روانخوانی قرآن : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دوره

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی مربی روخوانی و روانخوانی قرآن و اخذ مدرک معتبر مربی روخوانی و روانخوانی قرآن را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.