0
021284284

مدیریت دانش رفتار دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی

مدیریت دانش رفتار مهارت و شایستگی است در حوزه خدمات آموزشی و در راستای ارتقاء سلامت، رضایت و نشاط شغلی، خوداتکایی و توانمندی برای تبدیل آموخته ها به حرفه و شغل، افزایش بهره وری و کارآمدی ، کد پذیر نمودن دانش ضمنی و ذخیره های دانش سازمانی، مهندسی، تغییر و تعالی مداوم سازمانی، با انگیزش، سازماندهی و نظام بخشی اندوخته های قطری و اکتسابی اعم از دانش و مهارت) در چند مرحله اجتماعی سازی : بیرونی کرد، ترکیب، درونی کردن و همچنین تبدیل اطلاعات (که استانیک است) به دانش (که دینامیک است) و تبدیل آن دانش به مهارت و نگرش و ایجاد فضای ذهنی و روانی برای بروز و ظهور دانش در رفتار اشخاص

 

 

آموزش مجازی مدیریت دانش رفتار : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دوره

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی مدیریت دانش رفتار و اخذ مدرک معتبر مدیریت دانش رفتار را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.