0
021284284

مباحث مدیریت فراگیر استاندارد Topics of ISIRI 13000 standard Total management E-learning ISIRI 13000

ISIRI 13000 مدلی برای مدیریت کیفیت فراگیر ارائه می نماید که تمام فعالیت های یک سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.
این استاندارد تمام الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (IMS شامل OHSAS 18001, ISO 14001 , ISO 9001 ) را پوشش می دهد لذا پیاده سازی آن به معنی اخذ همزمان هر سه گواهینامه می باشد. اولین استاندارد مدیریتی تدوین شده در ایران و اولین استاندارد در سطح جهان که برای نگرش TQMتدوین شده است.
این استاندارد بر اساس نگرش TQM تدوین شده است و کلیه اطلاعات مرتبط با این نگرش را که در استانداردهای مدیریت بین المللی وجود دارد در بر می گیرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *