عضویت

سؤالات متداول

دانش پذیر گرامی ثبت نام شما در دوره های آموزشی از طریق این وب سایت به منزله پذیرش قوانین و مقررات وب سایت و آگاهی کامل از پاسخ به سوالات متداول می باشد و فعالیت این سایت مطابق قوانین آموزشگاه های آزاد و شرکت فنی مهندسی و اصول و قوانین تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران می باشد.

سوالات متداول
روشن کنید و بیاموزید

سوالات متداول بنیاد آموزش مجازی ایرانیان

* پیشنهاد می شود از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید در صورتیکه در مشاهده هر بخش با مشکلی مواجه شدید تصویر سوال ها و جواب ها در ابتدای آن بخش قابل دانلود و مشاهده است.

روش های ارائه محتوای آموزشی در سایت بنیاد:

در این روش بلافاصله بعد از پرداخت شهریه محتوای آموزشی در پنل کاربری شما قرار میگیرد میتوانید دانلود و مطالعه را سریع آغاز نمایید، اگر این روش دریافت محتوا را انتخاب نمایید،تنها هزینه پست تک قبضه جهت پست مدرک پایان دوره در صورت حساب شما محاسبه میگردد.

در این روش محتوای آموزشی در قالب CD و DVD نسبت به حجم محتوا تهیه شده و بعد از بسته بندی برای شما ارسال میگردد، دریافت محتوای آموزشی نسبت به حجم کاری بنیاد و عملکرد پست ممکن است بین ۳ تا ۵ روز به طول بیانجامد. در این روش پست دو قبضه (پست محتوا و پست مدارک) به صورت خودکار در صورت حساب شما محاسبه میگردد.

در این روش برای شما یک فلش مموری تهیه شده و بعد از کپی محتوای آموزشی به آدرس شما ارسال میگردد، دریافت محتوای آموزشی نسبت به حجم کاری بنیاد و عملکرد پست ممکن است بین ۳ تا ۵ روز به طول بیانجامد. در این روش پست دو قبضه (پست محتوا و پست مدارک) به صورت خودکار در صورت حساب شما محاسبه میگردد.

برخی از محتواها آموزشی به صورت خاص در سایت بنیاد ارائه میگردد و تامین محتوا نیاز به پیش سفارش دارد، به لحاظ آنکه می بایست تعداد پیش سفارش برای تولید به حد نصاب برسد لذا مدت زمان حداکثر ۶ ماه به شما تعهد داده شده ولیکن ممکن است حتی ظرف دو تا سه ماه محتوا را به دست شما برسانیم.

در این روش محتوا به یکی از حالات زیر برای شما تامین میگردد:

۱- ضبط ویدئو از اساتید برجسته بین ۸ تا ۳۲ ساعت آموزشی.

۲- تامین محتوا از برترین آموزش مجازی های خارجی با تدریس اساتید مطرح دنیا و زیر نویس فارسی یا دوبله فارسی محتوا.

۳- تامین آموزش به صورت کتاب الکترونیکی از جزوات اساتید ایرانی و خارجی در رابطه با موضوع دوره.

ممکن است محتوای تهیه شده به لحاظ حفظ کیفیت تلفیقی از حالات فوق باشد.

برخی از محتواها آموزشی به صورت خاص در سایت بنیاد ارائه میگردد و تامین محتوا نیاز به پیش سفارش دارد، در این حالت محتوا به صورت ویژه و فورس مامور برای شما در دست تهیه قرار میگیرد و لذا مدت زمان حداکثر ۳ ماه به شما تعهد داده شده ولیکن ممکن است حتی ظرف یک تا دو ماه محتوا را به دست شما برسانیم.

در این روش محتوا به یکی از حالات زیر برای شما تامین میگردد:

۱- ضبط ویدئو از اساتید برجسته بین ۸ تا ۳۲ ساعت آموزشی.

۲- تامین محتوا از برترین آموزش مجازی های خارجی با تدریس اساتید مطرح دنیا و زیر نویس فارسی یا دوبله فارسی محتوا.

۳- تامین آموزش به صورت کتاب الکترونیکی از جزوات اساتید ایرانی و خارجی در رابطه با موضوع دوره.

ممکن است محتوای تهیه شده به لحاظ حفظ کیفیت تلفیقی از حالات فوق باشد.

  این ویژگی فقط برای دوره های ارائه شده به صورت پیش سفارش عمومی یا ویژه فعال میباشد، شما می توانید در توضیحات هر دوره این گزینه را انتخاب و به همراه آن هر خدمت از بنیاد که تمایل دارید را انتخاب نمایید، با انتخاب این گزینه ضروری است که سطح دانش و مهارت خود را به یکی از شوه های زیر به ما اثبات نمایید تا بعد از آن بتوانیم به شما خدمات مورد درخواست را ارائه نماییم:

  ۱- گواهینامه آموزشی یا مهارتی معتبر از سایر موسسات آموزشی معتبر کشور.

  ۲- شرکت در آزمون و ارزیابی های مجازی و حضوری بنیاد.

  ۳- ارائه پروژه یا پایان نامه، کتاب تالیف شده یا ترجمه شده، معتبر در خصوص موضوع دوره.

  ۴- ارائه نامه معتبر از کارفرمای معتبر مبنى بر اینکه شما مهارت لازم را به صورت کارآموزی در محل کار به دست آورده اید.

  کلیه مستندات ارائه شده استعلام می گردد.

توضیح خدمات جانبی بنیاد آموزش مجازی ایرانیان:

در این روش بلافاصله بعد از پرداخت شهریه محتوای آموزشی در پنل کاربری شما قرار میگیرد میتوانید دانلود و مطالعه را سریع آغاز نمایید، اگر این روش دریافت محتوا را انتخاب نمایید،تنها هزینه پست تک قبضه جهت پست مدرک پایان دوره در صورت حساب شما محاسبه میگردد.

در این روش محتوای آموزشی در قالب CD و DVD نسبت به حجم محتوا تهیه شده و بعد از بسته بندی برای شما ارسال میگردد، دریافت محتوای آموزشی نسبت به حجم کاری بنیاد و عملکرد پست ممکن است بین ۳ تا ۵ روز به طول بیانجامد. در این روش پست دو قبضه (پست محتوا و پست مدارک) به صورت خودکار در صورت حساب شما محاسبه میگردد.

در این روش برای شما یک فلش مموری تهیه شده و بعد از کپی محتوای آموزشی به آدرس شما ارسال میگردد، دریافت محتوای آموزشی نسبت به حجم کاری بنیاد و عملکرد پست ممکن است بین ۳ تا ۵ روز به طول بیانجامد. در این روش پست دو قبضه (پست محتوا و پست مدارک) به صورت خودکار در صورت حساب شما محاسبه میگردد.

برخی از محتواها آموزشی به صورت خاص در سایت بنیاد ارائه میگردد و تامین محتوا نیاز به پیش سفارش دارد، به لحاظ آنکه می بایست تعداد پیش سفارش برای تولید به حد نصاب برسد لذا مدت زمان حداکثر ۶ ماه به شما تعهد داده شده ولیکن ممکن است حتی ظرف دو تا سه ماه محتوا را به دست شما برسانیم.

در این روش محتوا به یکی از حالات زیر برای شما تامین میگردد:

۱- ضبط ویدئو از اساتید برجسته بین ۸ تا ۳۲ ساعت آموزشی.

۲- تامین محتوا از برترین آموزش مجازی های خارجی با تدریس اساتید مطرح دنیا و زیر نویس فارسی یا دوبله فارسی محتوا.

۳- تامین آموزش به صورت کتاب الکترونیکی از جزوات اساتید ایرانی و خارجی در رابطه با موضوع دوره.

ممکن است محتوای تهیه شده به لحاظ حفظ کیفیت تلفیقی از حالات فوق باشد.

برخی از محتواها آموزشی به صورت خاص در سایت بنیاد ارائه میگردد و تامین محتوا نیاز به پیش سفارش دارد، در این حالت محتوا به صورت ویژه و فورس مامور برای شما در دست تهیه قرار میگیرد و لذا مدت زمان حداکثر ۳ ماه به شما تعهد داده شده ولیکن ممکن است حتی ظرف یک تا دو ماه محتوا را به دست شما برسانیم.

در این روش محتوا به یکی از حالات زیر برای شما تامین میگردد:

۱- ضبط ویدئو از اساتید برجسته بین ۸ تا ۳۲ ساعت آموزشی.

۲- تامین محتوا از برترین آموزش مجازی های خارجی با تدریس اساتید مطرح دنیا و زیر نویس فارسی یا دوبله فارسی محتوا.

۳- تامین آموزش به صورت کتاب الکترونیکی از جزوات اساتید ایرانی و خارجی در رابطه با موضوع دوره.

ممکن است محتوای تهیه شده به لحاظ حفظ کیفیت تلفیقی از حالات فوق باشد.

  این ویژگی فقط برای دوره های ارائه شده به صورت پیش سفارش عمومی یا ویژه فعال میباشد، شما می توانید در توضیحات هر دوره این گزینه را انتخاب و به همراه آن هر خدمت از بنیاد که تمایل دارید را انتخاب نمایید، با انتخاب این گزینه ضروری است که سطح دانش و مهارت خود را به یکی از شوه های زیر به ما اثبات نمایید تا بعد از آن بتوانیم به شما خدمات مورد درخواست را ارائه نماییم:

  ۱- گواهینامه آموزشی یا مهارتی معتبر از سایر موسسات آموزشی معتبر کشور.

  ۲- شرکت در آزمون و ارزیابی های مجازی و حضوری بنیاد.

  ۳- ارائه پروژه یا پایان نامه، کتاب تالیف شده یا ترجمه شده، معتبر در خصوص موضوع دوره.

  ۴- ارائه نامه معتبر از کارفرمای معتبر مبنى بر اینکه شما مهارت لازم را به صورت کارآموزی در محل کار به دست آورده اید.

  کلیه مستندات ارائه شده استعلام می گردد.

سوالات متداول پیش از ثبت نام:

پروژه محور: شما در دوره های مورد علاقه خود ثبت نام کنید ما برای شما منابع آموزشی را ارسال می کنیم و یک کارشناس آموزش برای شما تخصیص داده میشود، مطالعه توسط شما و پشتیبانی توسط ما آغاز می شود، هر زمان که آماده بودید(حداکثر تا 3ماه) می توانید پروژه ای را که نشان دهنده مطالعات شما باشد وما سطح دانش شما را بسنجیم ارائه نمایید، پروژه توسط استاد درس ارزیابی شده و گواهی پایان دوره برای شما صادر می گردد.

آزمون محور: در برخی از دوره ها یا در همکاری با برخی از آموزشگاه ها و مراكز علمی آزمون اجباریست و به شما اعلام میگردد که چه زمانی و چگونه در آزمون های استاندارد بنیاد به صورت آنلاین شرکت نمایید. آزمون ها تا سه بار رایگان اخذ میگردد تا شما فرصت مطالعه و اصلاح اشتباهات خود را داشته باشید.
بله قطعا – شما هر دوره ای که تمایل دارید را طی تماس تلفنی با ما یا از طریق فرم آنلاین موجود در بخش: تمس با ما> فرم درخواست دوره یا آزمون درخواست دهید فورا در دست تهیه و تولید قرار خواهد گرفت (توجه نمایید دوره های خاص پزشکی و پیراپزشکی شامل این گزینه نمی باشد).

بنیاد آموزش مجازی ایرانیان یک بستر بزرگ ارائه محتوای آموزشی در کشور می باشد که از سال ۱۳۸۵ آغاز به فعالیت نموده است، این بستر دارای تایید شورای عالی انفورماتیک کشور و همچنین مجوز ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد، بنیاد دارای گواهی طلایی رسانه های دیجیتال و اینماد وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد. دوره های آموزشی ارائه شده در سایت تماما دارای مجوز نشر دیجیتال، کد شامد وزارت ارشاد و مجوز برگزاری دوره از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد ولیست کامل مجوزهای ما را در برگ اعتبار ها و مجوز ها می توانید مشاهده نمایید. بنیاد آموزش مجازی ایرانیان برای اولین بار در کشور از سال ۱۳۹۳ به مدت ۲ سال به عنوان یک محصول دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شناخته شده می باشد و کلیه مجوز های لازم برای فعالیت های خود را از دستگاه های نظارتی کشور اخذ نموده و یک برند شناخته شده و معتبر در سطح جهانی می باشد.

بعد از شرکت در دوره و موفقیت در ارزیابی پایان دوره به شما گواهی مهارت پیشرفته و نتیجه ارزیابی از بنیاد آموزش مجازی ایرانیان به صورت رایگان اعطا می گردد، این گواهی بسیار معتبر می باشد و قابلیت ترجمه رسمی نیز دارد، شما میتوانید از این گواهی برای مهاجرت، ارتقاء رزومه شخصی کاری و علمی خود بهره ببرید و یا ارتقاء سمت کسب نمایید.

۱- همزمان با ثبت نام در یک دوره با شهریه پیشفرض شما گواهینامه رایگان بنیاد آموزش مجازی ایرانیان را دارید.

۲- در صورتیکه میخواهید به جای گواهینامه بنیاد گواهینامه فارسی دیگری داشته باشید شهریه دوره در مورد آن گواهینامه متفاوت است و باید به جای انتخاب آن دوره در ستون سمت چپ آن گواهینامه را انتخاب نمایید، و نیاز به پرداخت همزمان شهریه پیشفرض دوره ندارید. (فقط جهت گواهینامه های داخلی و فارسی).

۴- در خصوص گواهینامه های ترجمه شما باید حتما ابتدا شهریه دوره پیش فرض و سپس تیک کنار گواهینامه بین المللی را بزنید و به انتخاب های خود اضافه نمایید.

 

در همه حال شما می بایست در دوره مورد نظر ثبت نام نمایید اما در مواقعی که تخصص لازم را دارید با کارشناس مشاور خود صحبت کنید و از تسهیلات ویژه متخصصان و نخبگان استفاده کنید – ارزیابی میتواند از طریق سوابق کاری و علمی شما صورت می گیرد و پروسه مراحل صدور تسهیل یافته و کاهش می یابد.

در برخی از گواهینامه ها بلی و در برخی از آنها خیر، برای مثال در صورتیکه تمایل دارید گواهینامه فنی حرفه ای یا کانون را دریافت نمایید می بایست هزینه کامل (شامل دوره+ گواهینامه) که در منو سمت چپ نمایان میشود را پرداخت کنید، زیرا این مراکز آموزشی متد ارزیابی خودش را دارد و گاهی محتوای دوره ها و آزمون آنلاین ما برای این مراجع آموزشی متفاوت است و سیستم به این صورت محتوای دیگری ممکن است برای شما باز کند جهت فرآیند آموزشی.

۱- بعد از ثبت نام و انتخاب دوره مورد نظر ۳ روز کاری محتوای آموزشی به دست شما میرسد و یا میتوانید برای تسریع در این مورد نوع دانلود آنلاین محتوای آموزشی را انتخاب نمایید. (* ما همواره در حال به روز رسانی محتوای آموزشی خود به جهت تطبیق با نیاز های روز آموزشی هستیم لذا گاهی به دلیل در دست به روز رسانی بودن محتوای آموزشی مدت زمانی بیشتری طول می کشد که از طریق کارشناس آموزشی شما به اطلاعتان خواهد رسید.)
۲- بعد از دریافت محتوا: ۳ روز تا ۶ ماه فرصت دارید تا در ارزیابی شرکت کنید (ممکن است شما در آن موضوع تخصص دارید و ۳ روز کافیست تا اطلاعات محتوا را مرور کنید شاید هم به مطالعه عمیق احتاج دارید که به شما ۶ ماه فرصت مطالعاتی داده میشود).
۳- بعد از شرکت موفقیت آمیز در ارزیابی (از طریق ارائه پروژه یا آزمون آنلاین) شما وارد پروسه دریافت مدرک پایان دوره و اتمام دریافت خدمات آموزشی قرار میگیرید : گواهینامه فارسی ۱۰ روزکاری و گواهینامه های بین المللی ۳۰ روزکاری از زمان تایید پایان دوره به دست شما خواهد رسید.
۴- درصورتی که برای دریافت مدارک در شرایط فورس ماژور هستید میتوانید با پرداخت هزینه بیشتر خود را در لیست انتظار به بالای لیست انتقال دهید و پروسه صدور را به فارسی ۳ روز و بین المللی حداقل یک هفته تنزل دهید و زودتر خدمات را دریافت نمایید.
۵- استعلام مدارک بین المللی در سایت ها معمولا حداکثر تا یک ماه بعد از صدور در وب سایت ها قرار می گیرند.
۶- هر گونه خدمات جانبی مدت زمان خاص خود را دارد که به اطلاع شما در زمان درخواست خواهد رسید.
بله – قطعا: ۱- شما میتوانید با ثبت نام در چند دوره آموزشی و درخواست چند گواهینامه آموزشی ار پیشنهاد های شگفت انگیز تخفیفی ما برخوردار شوید. ۲- همواره کانال های اینستاگرام – تلگرام و فیس بوک ما را دنبال نمایید تا آخرین پیشنهاد های تخفیفی ما را مشاهده نمایید. ۳- شماره تلفن و آدرس ایمیل خود را در بخش عضویت در خبرنامه پیامکی و ایمیلی ما ثبت نمایید تا همیشه پیشنهاد های تخفیفی ما را اول از همه دریافت نمایید.
بله:  ما در اصفهان، تهران و سایر شهر های کشور دارای شعب و نمایندگی های معتبر هستیم که شما می توانید آدرس آن ها را از سایت برداشته و جهت دریافت مشاوره و ثبت نام حضوری در دوره های آموزش مجازی مراجعه نمایید،در نظر داشته باشید از آنجا که سیستم آموزشی هلدینگ توسعه دهندگان تحت بستر بنیاد آموزش مجازی ایرانیان بصورت مجازی برنامه ریزی شده و نسبت به ارائه خدمات آموزشی و پشتیبانی آنلاین متعهدیم ،سعی بر آن شده است که حتی المقدور نیازی به مراجعه حضوری شما عزیزان نباشد و روند آموزش مجازی از لحظه ثبت نام تا اتمام دوره با راهنمایی کادر مجرب و توانمند آموزش بصورت مجازی و غیر حضوری صورت پذیرد تا در زمان، انرژی و هزینه شما صرفه جویی شود.
خیر – این برندهای بین المللی دانشگاه نیستند و در قالب شرکت های با مسئولیت محدود فعالیت می نمایند که در موضوع فعالیت آن ها بر گذاری دوره های آموزشی حضوری و مجازی (کوتاه مدت) وجود دارد و در کشور های خارجی به نام آکادمی شناخته می شوند. مانند هلدینگ توسعه دهندگان در ایران که دانشگاه نیست اما در موضوع اساسنامه برگذاری دوره های آموزشی به صورت حضوری و مجازی وجود دارد و در حال فعالیت آموزشی می باشد. آکادمی های بین المللی نیز چون فعالیت قانونی در کشور مبدا دارند لذا ما گواهینامه هایی که در ایران میگیرید را با لوگو و برند این شرکت ها برای شما ترجمه میکنیم لذا آنها با توجه به سایت  و سابقه فعالیت و ثبت بودن نام برند معتبر هستند، لازم به ذکر است که با توجه به زیاد بودن نام های مشابه و برند های جعلی در کشور که حتی به ثبت نرسیده اند و فقط یک وب سایت هستند – با افتخار هلدینگ بین المللی توسعه دهندگان با صرف هزینه های ثبت و نگه داری بسیار زیاد شرکت های انگلیس خود را ثبت و ترجمه مدارک را از این شرکت ها انجام میدهد که زیر مجموعه هلدینگ می باشند و  لذا از این حیث به مخاطبان خود می تواند اطمینان دهد که کلیه امور قانونی و اعتبار مدارک صحت دارد.

سوالات متداول حین ثبت نام:

بله، دانش پژوهان علاقه مند می توانند در شیوه آموزش پروژه محور همزمان در هر تعداد دوره ای که علاقه مند هستند ثبت نام نمایند، تنها در شیوه آموزش کلاس محور به دلیل تشکیل کلاس در بستر ویدئو کنفرانس به زمان های تشکیل کلاس به صورت آنلاین می بایست دقت فرمایید تا تداخل نداشته باشند.

۱- پرداخت اینترنتی آنلاین: همواره می توانید دوره مورد نظر خود را از وب سایت ما انتخاب نمایید و به صورت آنلاین وجه آن را پرداخت نمایید.


۲- پرداخت با موبایل: بعد از انتخاب دوره مورد نظر می توانید در هر زمان بدون نیاز به اینترنت از طریق گوشی موبایل و درج کد دستوری زیر مبلغ دلخواه را به حساب ما واریز نمایید: پرداخت با موبایل


۳- پرداخت کارت به کارت (شتاب) – حواله بانکی: نام بانک = ملت | شماره حساب = ۴۶۷۶۷۷۷۷۶۷ | شماره ۱۶ رقم کارت = ۶۱۰۴۳۳۷۸۸۱۴۱۲۹۶۷


۴- پرداخت بین الملل از طریق وب مانی: شماره حساب: 401382314518 | شماره پی منت : Z400385683029


۵- پرداخت بین الملل با ویزا کارت و مستر کارت از طریق پی پال: https://www.paypal.me/TedsaHolding/100

به جای ۱۰۰ مبلغ معادل دلاری که کارشناس اعلام می نماید.


۶- پرداخت از طریق بیت کوین به والت آی دی: 13VXXWWnKewbs2NBKXLuTe2HLxqfABKLiJ

گاهی درگاه های پرداخت آنلاین به درستی کار نمیکند نگران نباشید با تماس با کارشناسان مشاوره ما و استفاده از سایر روش های پرداخت ثبت نام شما فورا انجام میشود.

سوالات متداول بعد از ثبت نام:

مدارک ما از آموزشگاه معتبر با سابقه فعالیت بیش از ۱۵ سال برای شما صادر میگردد.

شما همواره میبایست از  مرجعی که میخواهید مدرک خود را ارائه نمایید تحقیق نموده و اگر صرفا جهت دستیابی به مدرک در دوره های آموزشی ما شرکت می نمایید مسئولیت کاربرد مدارک بر عهده خود شماست.

در صورتیکه جهت مقاصد مهاجرتی در دوره های بنیاد شرکت می کنید، جهت ارائه گواهینامه به کشور های خارجی توصیه میکنیم ترجمه رسمی گواهینامه را به زبان کشور هدف به همراه مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را نیز درخواست دهید.

 • فقط آموزشگاه های دارای مجوز و معتبر مدارکشان قابل ترجمه رسمی است و کشور های خارجی از این طریق به اعتبار مدارک اطمینان حاصل مینمایند.
مدارک معتبر هستند و نکته ای که وجود دارد شما باید الزامات محل مقصد خود را بررسی نمایید، چه داخل و چه خارج از کشور، قوانین ارگان ها مداوم در حال تغییر است لذا ما تضمینی در این خصوص به دانش پذیران عزیز ارائه نمی کنیم – برای مثال شرکتی که شما قصد کار در آن دارید یا مدارکی که برای مهاجرت نیاز دارید شاید فقط مدارک مقاطع تحصیلی دانشگاه را جزو مدارک مورد قبول لیست نموده است لذا نمی توان انتظار داشت مدارک دوره آموزشی کوتاه را از شما بپذیرد شاید هم هر مدرک معتبری که نشان از تخصص شما در یک موضوع را داشته باشد قبول کند….(اما یاد آور می شویم پذیرفته نشدن یک مدرک به معنای نامعتبر بودن آن مدرک نیست).
** ما تاکنون هزاران بازخورد مثبت از پذیرفته بودن مدارک توسط سازمان های داخلی و خارج از کشور توسط دانش پذیرانمان داشته ایم که مدارک مورد پذیرش بوده اند و برایشان بسیار کاربردی بوده، اما همیشه با دانش پذیران خود صداقت داریم و از آنها می خواهیم تحقیقات نموده و بعد از آن به ما مراجعه و با خیال راحت ثبت نام نمایند.
آدرس آکادمی های خارجی در وب سایت های اصلی آن ها موجود است.
همواره توجه داشته باشید در شرکت های ثبت شده خارجی تحت نظارت و مدیریت هلدینگ با عنایت بر فعالیت های مجازی خود دارای دفاتر کار پستی تنها جهت مراودات دولت با شرکت – اوراق اداری – امور بانکی – مالیاتی و دریافت و ارسال بسته های پستی می باشند و قابلیت مراجعه حضوری را ندارند.
** دفاتر کار مجازی معتبر هستند و معمولا در آکادمی هایی با فعالیت های آموزش و مشاوره مجازی یا برون کشوری یا تجار استفاده می شوند و هدف از دفتر کار مجازی کاهش هزینه ها و کنترل از راه دور می باشد و این در حالی است که برای تاسیس شعبه یا ثبت شرکت از نظر دولت های خارجی کفایت می کند و قانونی است.
** لازم به ذکر است ما در خود ایران هم در برخی از شهر ها جهت پیشبرد فعالیت های خود دفاتر کار مجازی داریم.
۱- کلیه مدارک داخلی فارسی قابلیت ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را دارد. * فرآیند کار ترجمه رسمی از فارسی به زبان انگلیسی، حداکثر یک ماه و به سایر زبان ها حداکثر دو ماه به طول می انجامد.
۲- مدارک آکادمی های خارجی در ایران فقط قابلیت ترجمه رسمی به فارسی را دارند (به طور کلی دادگستری و وزارت امور خارجه ایران فقط مدارک و اوراق صادر شده در ایران را تایید می کنند). * فرآیند فقط ترجمه رسمی در یک هفته قابل انجام است.
۳- مدرک آکادمی های خارجی (با پرداخت هزینه مربوط) در خارج از کشور قابلیت ترجمه رسمی به فارسی یا زبان دیگر در نوتاری و مهر دادگستری دارد (اما قابلیت مهر وزارت امور خارجه ندارد زیرا کشور های خارجی فقط مدارک آموزشی دانشگاهی یا رسمی دولتی را به تایید وزارت امور خارجی می رسانند). * فرآیند ترجمه رسمی با مهر نوتاری دادگستری کشور مبدا و ارسال به ایران به دلیل نیاز به صبر و مجتمع شدن کلیه درخواست ها با هم و انجام یکباره آنها بین ۳ تا ۶ ماه به طول می انجامد.
*** جهت کلیه اقدامات فوق هزینه ها شامل : ترجمه رسمی – پست ارسال – پست دریافت – کارپردازی – تمبر یا مهر دادگستری – تمبر یا مهر نوتاری در صورت نیاز – تمبر یا مهر وزارت امور خارجه – اپوستیل در صورت نیاز محاسبه و مطابق تعرفه ها از متقاضیان اخذ می گردد.
پروژه پایان دوره گزارشی است که شما از مطالعات خود برای ما ارسال می کنید – این پروژه در قالب چکیده ای از محتوای آموزشی ای که از طرف هلدینگ توسعه دهندگان یا بنیاد آموزش مجازی ایرانیان برای شما ارسال می گردد میتواند تهیه شود و یا مقاله ای باشد که خودتان نگارش یا تحقیق نموده اید و قوانین زیر را دارد:
۱- به ازاء هر ۱۰ صفحه محتوای آموزشی ما یا یک ساعت فیلم آموزشی = ۱ صفحه A4 خلاصه.
۲- پروژه می بایست الزاما تایپ شده با فونت نازنین سایز ۱۴ باشد و با پسوند .doc یا .docx بارگذاری گردد.
۳- بیش از ۵۰ درصد پروژه نمی تواند از یک مقاله اینترنتی برداشت شده باشد – کپی بودن پروژه از اینترنتی باعث رد شدن پروژه می گردد.
۴- پروژه های برتر در سایت بنیاد آموزش مجازی ایرانیان منتشر می گردد و دانش پذیران برای ثبت نامی های بعدی کد تخفیف دریافت می نمایند.
۵- بر اساس حساسیت دوره ممکن است کارشناس آموزش علاوه بر پروژه مصاحبه حضوری یا مجازی و یا آزمون آنلاین را نیز برای شما الزام نماید.
** جهت ارسال پروژه: با کلیک بر روی این متن  وارد ناحیه کاربری هلدینگ توسعه دهندگان شوید (اگر عضو نیستید ثبت نام نمایید).
** بعد از ورود در ستون سمت راست بر روی گزینه ارسال پروژه و پشتیبانی کلیک نمایید و مراحل را برای ضمیمه فایل خود به انجام برسانید.  

✅ با قوانین زیر امکان انصراف و عودت شهریه وجود دارد:

۱- تا قبل از دریافت محتوای آموزشی و حداکثر یک هفته بعد از ثبت نام و پرداخت بدون هیچگونه قید و شرط شما میتوانید انصراف خود را اعلام و شهریه کامل به شما عودت داده میشود.

۲- بعد از دریافت محتوای آموزشی و قبل از برگزاری آزمون و شرکت در ارزیابی و دریافت مدارک با کسر ۷۰٪ از مبلغ صورت حساب در صورت اعلام انصراف الباقي عودت داده میشود.

(مورد فوق قابل توجه دانشپذیرانی که تمایل به آزمون و اخذ مدرک ندارند)

۳- بعد از دریافت محتوای آموزشی در صورتیکه محتوا با توضیحات سایت مغایرت اساسی داشته باشد (یعنی بیش از ۱۰٪ از محتوا با آنچه در سایت توضیح نوشته متفاوت باشد) و دانشپذیر تمایل به انتظار جهت اصلاح نداشته باشد، ۱۰۰ درصد شهریه دریافتی عودت داده میشود.

۴- اگر در عناوینی ثبت نام نموده اید که تحت عنوان ( قبلا دوره دیده ام شرکت در ارزیابی) شرکت در آزمون آنلاین و صدور گواهی ثبت نام کرده اید و اگر یک هفته از پرداخت پول شما گذشته باشد برای شما آزمون تدارک دیده شده است و با کسر ۵۰٪ از مبلغ صورت حساب در صورت اعلام انصراف الباقي عودت داده میشود.

⚠️ شما نمیتوانید به دلال زیر انصراف و درخواست عودت وجه دهید:

۱- من قصد شرکت در دوره حضوری داشتم نمیدانستم شما مجازی هستید یا توضیحات را اشتباه خواندم!

شما میبایست قبل از ثبت نام به کلیه شرایط و قوانین از طریق مطالعه سایت آگاه شوید و سایت ما بسیار دقیق و با جزئيات همه موارد را شرح داده است. اشتباه از درک توضیحات سایت یا نخواندن دقیق آنها بر عهده خودتان است.

۲- مدرک به دردم نخورد و محلی که ارائه دادم از من نپذیرفت!

(مدارک معتبر هستند و بر اساس مجوزهای اخذ شده ما مجاز به صدور مدارک بوده ایم اگر مدرک را از شما نپذیرفتند علت شرایط و ضوابط مقصد است و ارتباطی به ما ندارد،مدرک برای رزومه و کاربردهای دیگر در طول زمان قطعا برای شما مفید خواهد بود)

۳-نمیخواهم در ارزیابی شرکت کنم یا آزمون بدهم باید به من مدرک بدهید چون ثبت نام کردم!

(دانشپذیر گرامی فعالیت این سایت آکادمیک است و ما باید حتما از سطح دانش شما اطمینان حاصل کنیم تا بتوانیم به شما مدرک بدهیم، شما نمیتوانید به فرض دانشگاه ثبت نام کنید و شهریه بدهید و دروس خود را پاس نکرده بگویید اگر مدرک به من تعلق نمیگیرد أولم را پس بدهید! به قوانین آموزشی احترام بگذارید برای اعتبار مدرکی که نزد خود دارید نیز بهتر است).

۴- محتوای آموزشی را بلد بودم! به کارم نمی آمد!، در اینترنت رایگان مطالعه کردم!

شما قبل از ثبت نام می بایست کامل سر فصل ها و توضیحات دوره را مطالعه نمایید و سپس اقدام به ثبت نام کنید، بعد از دریافت محتوا (مگر بر طبق ضوابط انصراف) امکان انصراف و عودت وجه وجود ندارد چه بسا برخی افراد سودجو بعد از آنکه محتوا را کپی کردند مدعی عدم کیفیت و درخواست عودت وجه گردند که خوشبختانه در طی بیش از یک دهه فعالیت بنیاد فقط تعداد انگشت شمار با چنین موضوعی برخورد نموده ایم).

دیدگاه کاربران
 • Siamak888666 30 آبان 1402

  سلام . آیا مدارک شما مورد تایید وزارت علوم و فناوری هستش؟

  • آواتار
   Webmaster 1 آذر 1402

   مدارکی که تحت پوشش این وب سایت هستند فنی حرفه و آموزشگاه آزاد است.

 • [email protected] 15 خرداد 1403

  سلام الان که ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ هست ثبت نام دارید و

  • آواتار
   Webmaster 22 خرداد 1403

   سلام بله همواره میتوانید در دوره های مجازی ما هر زمان که تمایل دارید ثبت نام فرمایید

 • سارا 25 تیر 1403

  سلام ببخشید الان هم ثبت نام دارید و گواهینامه و محتوا ارسال می شه ؟

  • آواتار
   ایباما 28 تیر 1403

   بله

 • saraalamdari79 25 تیر 1403

  سلام ببخشید می خواستم ببینم الان که تیر 1403 هستش بسته ها و گواهینامه ها هنوز ارسال می شن چون خیلی از مطالب سایت برای 2 3 سال پیش هستن . و این که ایا برای شهر های دیگه هم ارسال می شن و جقدر طول می کشه ؟

  • آواتار
   ایباما 28 تیر 1403

   سلام سارا – محتوا در پنل کاربریتون برای دانلود در دسترس قرار میگیره یا اینکه میتونید مدل ارسال با سیدی یا فلش را انتخاب کنید و مدارک با پست ارسال میشه.
   اون تاریخی که در سایت میبینید سالیه که استاد دوره جزواتش را قرار داه و سایت به روز هست.

 • وحید خلیل نژاد 2 مرداد 1403

  چقدر طول میکشد فقط مدرک فنی حرفه ای ارسال بشه به اورمیه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *