SFBB  یک ایزو ساده و جهانی به منظور ایمنی و سالم بودن مواد غذایی می باشد که به واسطه پایگاه استاندارد غذایی کشور انگلستان ۱۲ سال پیش طراحی و ۸ سال پیش ترجمه و جمع آوری شده است. گواهینامه SFBB خیال مردم را از غذایی که مصرف می کنند، راحت می کند که آن مواد غذایی سالم است و هیچ موردی که سبب به خطر افتادن جان او شود در غذایی که می خورد وجود نخواهد داشت.

این استاندارد نسبت به سایر استاندارد های ایمنی غذا که در اکثر مواقع با شرایط و امکانات واحد های کوچک صنفی تولیدو طبخ مواد غذایی تناسب ندارد، تفاوت ها ی بارز و قابل توجهی دارد ، ازجمله :

1. ساده و برای همه با حداقل آموزش ها قابل فهم است .

2. نیاز به پرداخت هزینه های سنگین برای اجرای شرایط بهداشتی ندارد یا به عبارتی دیگر حداقل شرایط را می پذیرد .

3. سریع اجرا می شود و به سرعت قابل استفاده است .

4. مدت زمان مشاوره و آموزش و اجرای  آن بین 1 تا حداکثر 3 ماه  است .

5. نیازی به مستندسازی ، تایپ و تکثیر مدارک و فرم ها ندارد.

6. قابلیت ممیزی و ارزیابی به صورت داخلی توسط مرجع اروپایی SFBB انگلستان را دارد .

7. هزینه های مشاوره و صدور گواهینامه آن ، پایین و ناچیز است 

8.  این استاندارد قابلیت ثبت به صورت داخلی Home Certification را دارد.