عضویت

روخوان و روانخوان قرآن کریم دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی

روخوان و روانخوان قرآن کریم کسی است که بعد از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند از عهده تشخیص صداها و علائم ، تلفظ کلمات به همراه حروف نا خوانا ، بکارگیری مفهوم اشباع و قواعد وقف و تلفظ حروف مقطعه برآید .

آموزش مجازی روخوان و روانخوان قرآن کریم  : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دوره

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی روخوان و روانخوان قرآن کریم و اخذ مدرک معتبر روخوان و روانخوان قرآن کریم را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.