عضویت

درباره ی مدیریت استراتژیک

این مقاله آموزشی جهت آشنایی  دانشجویان  آموزش مجازی در رابطه با مدیریت استراتژیک ارائه گردیده است، امیدوار است کلاس های مجازی، آموزش های از راه دور، مقالات آموزشی، کتاب های معرفی شده و کلیه ی فعالیت های خدماتی ما برای شما عزیزان مفید واقع گردد.
مدیریت استراتژیک چیست و بکارگیری آن چه ضرورتهایی دارد ؟
آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید كه چرا بعضی از شركت‌های بزرگ و موفق در مدت زمان كوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی معمولی و حتی تاسف بار تنزل یافته‌اند و چرا برخی از شركت‌های كوچك و گمنام به یكباره به جایگاه‌های ممتازی در صحنه رقابت بین‌الملل رسیده‌اند ؟ آیا در این مورد فكر كرده‌اید كه چرا برخی از موسسات نوسان‌های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی را به راحتی تحمل نموده و بر آنها غلبه می‌كنند و در مقابل برخی از سازمان‌ها طعم تلخ شكست را چشیده و از ادامه راه باز می‌مانند ؟ به عقیده بسیاری از متخصصان علم مدیریت ، پاسخ بسیاری از اینگونه سوالات را باید در مفاهیمی به نام استراتژی و مدیریت استراتژیك جستجو كرد .
تاكنون تعاریف مختلف و گاه ناسازگاری از استراتژی و مدیریت استراتژیك ارائه شده است . به تعبیر یكی از متخصصان مدیریت این عبارات مانند هنر است كه وقتی آن را می‌بینیم تشخیص دادن آن آسان است اما وقتی در پی تعریف كردن و توضیح دادن آنیم بسیار مشكل به نظر می‌رسد ؛ با همه اینها سعی كرده‌ایم تا تعاریفی كه جوهره كلیه مفاهیم را دارا باشد ارائه دهیم .
●استراتژی چیست ؟
الگویی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه‌ریزی شده ، بهره‌برداری و تخصیص منابع و تعاملات یك سازمان با بازارها ، رقبا و دیگر عوامل محیطی است . طبق این تعریف یك استراتژی باید سه چیز را مشخص كند :
۱- چه اهدافی باید محقق گردد .
۲- بر روی كدام صنایع ، بازارها و محصول‌ها باید تمركز نمود .
۳- چگونه برای بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظور كسب یك مزیت رقابتی ، منابع تخصیص یابد و چه فعالیت‌هایی انجام گیرد .
●مدیریت استراتژیك چیست ؟
تصمیمات و فعالیت‌های یكپارچه در جهت توسعه استراتژی‌های موثر، اجرا و كنترل نتایج آنهاست .
بنابراین مدیریت استراتژیك فعالیت‌های مربوط به بررسی ، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‌ها ، اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی‌ها و در نهایت كنترل فعالیت‌های انجام‌شده را در برمی‌گیرد .
●ضرورتهای استفاده از مدیریت استراتژیك در چیست ؟
با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیك می‌توان به ضرورت استفاده از آن پی برد . با توجه به تغییرات محیطی كه در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی ، لزوم بكارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیش از گذشته ملموس می‌شود . این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیك نیست . مدیریت استراتژیك با تكیه بر ذهنیتی پویا ، آینده‌نگر ، جامع‌نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است . پایه‌های مدیریت استراتژیك بر اساس میزان دركی است كه مدیران از شركت‌های رقیب ، بازارها ، قیمت‌ها ، عرضه‌كنندگان مواد اولیه ، توزیع‌كنندگان ، دولت‌ها ، بستانكاران ، سهامداران و مشتریانی كه در سراسر دنیا پراكنده‌اند ، دارند و این عوامل ، تعیین‌كنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است . پس یكی از مهمترین ابزارهایی كه سازمان‌ها برای حصول موفقیت در آینده می‌توانند از آن بهره گیرند مدیریت استراتژیك خواهد بود .
●مزایای بكارگیری مدیریت استراتژیك در چیست ؟
مدیریت استراتژیك به سازمان این امكان را می‌دهد كه به شیوه‌ای خلاق و نوآور عمل كند و برای شكل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نكند . این شیوه مدیریت باعث می‌شود كه سازمان دارای ابتكار عمل باشد و فعالیت‌هایش به گونه‌ای درآید كه اعمال نفوذ نماید (نه اینكه تنها در برابر كنش‌ها ، واكنش نشان دهد) و بدینگونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت كنترل درآورد .
از نظر تاریخی ، مزیت اصلی مدیریت استراتژیك این بوده است كه به سازمان كمك می‌نماید تا از مجرای استفاده نمودن از روش منظم‌تر ، معقول‌تر و منطقی‌تر راه‌ها یا گزینه‌های استراتژیك را انتخاب نماید و بدینگونه استراتژی‌های بهتری را تدوین نماید . تردیدی نیست كه این یكی از منافع اصلی مدیریت استراتژیك است ولی نتیجه تحقیقات كنونی نشان می‌دهد كه این فرایند می‌تواند در مدیریت استراتژی‌ها نقش مهم‌تری ایفا كند . مدیران و كاركنان از طریق درگیر شدن در این فرایند خود را متعهد به حمایت از سازمان می‌نمایند . یكی دیگر از مهمترین منافع مدیریت استراتژیك این است كه موجب تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و كاركنان می‌شود . یكی از منافع بزرگ مدیریت استراتژیك این است كه موجب فرصتی می‌شود تا به كاركنان تفویض اختیار شود . تفویض اختیار عملی است كه به وسیله آن كاركنان تشویق و ترغیب می‌شوند در فرایندهای تصمیم‌گیری مشاركت كنند ، خلاقیت ، نوآوری و خیال‌پردازی را تمرین نمایند و بدین گونه اثربخشی آنان افزایش خواهد یافت .
●فرایند مدیریت استراتژیك شامل چه مراحلیست ؟
فرایند مدیریت استراتژیك را می‌توان به چهار مرحله تقسیم نمود :
۱- تحلیل وضعیت
۲- تدوین استراتژی
۳- اجرای استراتژی
۴- ارزیابی استراتژی
۱- تحلیل وضعیت
۱-۱- اهداف بلندمدت ، ماموریت سازمان (علت وجودی و اینكه چه هستیم) ، چشم‌انداز سازمان (چه می‌خواهیم باشیم) .
۱-۲- تجزیه و تحلیل محیط داخلی و قابلیت‌های سازمان .
۱-۳- تجزیه و تحلیل محیط خارجی .
۲- تدوین استراتژی
در تدوین استراتژی باید ابتدا مجموعه استراتژی‌های قابل استفاده را لیست كرده و سپس با استفاده از مدل‌های مختلفی كه در بحث‌های مدیریت استراتژیك آمده است و با توجه به نتایج بدست آمده در تحلیل وضعیت كه در مرحله اول آمده است استراتژی برتر را انتخاب می‌كنیم . در این مرحله باید مدیران میانی و حتی رده پایین سازمان را نیز مشاركت داد تا در آنها ایجاد انگیزش كند .
۳- اجرای استراتژی
برای اجرای استراتژی‌ها باید از ابزار زیر بهره گرفت :
۳-۱- ساختار سازمانی متناسب با استراتژی‌ها .
۳-۲- هماهنگ‌سازی مهارت‌ها ، منابع و توانمندی‌های سازمان در سطح اجرایی .
۳-۳- ایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با استراتژی جدید سازمان .
اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی به همكاری مدیران همه بخش‌ها و واحدهای وظیفه‌ای سازمان نیازمند است .
۴- ارزیابی استراتژی
برای تعیین حدود دستیابی به هدف‌ها ، استراتژی اجرا شده باید مورد كنترل و نظارت قرار گیرد . ارزیابی استراتژی شامل سه فعالیت اصلی می‌شود :
۴-۱- بررسی مبانی اصلی استراتژی‌های شركت .
۴-۲- مقایسه نتیجه‌های موردانتظار با نتیجه‌های واقعی .
۴-۳- انجام دادن اقدامات اصلاحی به منظور اطمینان یافتن از اینكه عملكردها با برنامه‌های پیش‌بینی شده مطابقت دارند .
اطلاعاتی كه از فرایند ارزیابی استراتژی به‌ دست می‌آید باید به گونه‌ای باشد كه عملیات و اقدامات را تسهیل نماید و باید كسانی یا واحدهایی را معرفی نماید كه نیاز به اصلاح دارند .
همچنین مشاهده کنید
استراتژی سه جانبه ؛یک روش جدید برای تدوین استراتژی
چگونه استراتژی رادرعمل پیاده کنیم
اتوماسیون اداری
۱۰ گام توانمندسازی
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت فرایندها
قدرت مدیریت فرایند
مدلهای مدیریتی را بی اثر نکنیم
برترین ابزارهای مدیریتی در سال ۲۰۰۶
اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی
نقش مدیران سالم اندیش در رفع آسیب های حرفه ای
بررسی موفقیت سیستم‌های اطلاعات مدیریت در سازمان‌های صنعتی و خدماتی استان اصفهان
سیسیفوس های دنیای مدرن
مدیریت از نقطه صفر
مدیریت ذره بینی
فضائل اخلاقی و مدیر قرن بیست و یکم
تفکر سیستمی ‌و پرهیز از جزئی نگری
نقش رهبران موفق در سازمان
عامل‌های مهم شکست نوآوری
حسابرسی عملکرد و عملیاتی
تاریخچه مشاوره مدیریت
مدیریت از نگاه سیستمی
راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان
رهبری تغییر
مدیریت بر مبنای فعالیت نشانه‌گیری به سمت علت ها
روش ها و شیوه های مدیریت عملکرد و ارزیابی
مزیت رقابتی پایدار
پژوهشی در خصوص مدیریت صنعتی
تبیین ویژگی‌های مدیران از دیدگاه حضرت علی علیه السلام در نهج‌البلاغه
حسابرسی عملکرد و عملیاتی
سازمان‌های یادگیرنده
مدیران و شناخت تفاوتهای فرهنگی
مدیریت بر مبنای فعالیت، نشانه‌گیری به سمت علتها
تدوین یک استراتژی تولیدی
مدیریت اسلامی چیست؟
مدیریت زنجیره تامین و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات
تفکر سیستمی
نظریه مهندسی اجتماع
مدیریت و رهبری تحول
تکنیک‌هایی در مدیریت برتر
تحت مدیریت جدید
مدیریت‌ تحول‌
قاطعیت در مدیریت
حل مسئله
مدیریت
مدیریت تغییر
رضایت از کار و سبک مدیریت
نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز
   ۶ نکته پیرامون مهارتهای مدیریتی
مدیریت با مهربانی و قاطعیت
قدرت توانمندسازی
تصمیم گیری و اجرای آن
ده اشتباه مدیران تازه کار
مدیریت تغییر چندوجهی
آسیب شناسی اهمال کاری
مدیریت‌ زنانه‌
در جستجوی ریشه‌های نارسایی زبان ترجمه متون مدیریت
مدیریت با زیرساخت‌های فرهنگی و ارزش‌های اسلامی
جایگاه مشاوران در اجرای مدیریت دانایی
اصول مدیریت دولتی
فرایند عملکرد در سازمان
درجستجوی قهرمان سرباره
خلاقیت و نوآوری: تعریف، مفاهیم و مدیریت
ویژگیهای مدیریت بر پایه ارزش
مدیریت راهگشا
جایگاه ارزش ها در تئوری های مدیریت
منشی مدیر‌عامل
معرفی کتاب ابزارهای مدیریتی
  ۱۲ اشتباه مؤسسین شرکتها در آغاز کار
مدیـر نـوآور
نقش عدالت در مدیریت
تحلیل سلسله مراتبی در تولید انعطاف پذیر
ده گام به سوی ایجاد اداره ای خلاق تر
شایسته سالاری
اصول مدیریت
  مدیریت ریسک به چه معناست ؟
سیمای دیگری از مدیریت ژاپنی
سازماندهی امور فردی مدیران
الگوبرداری
مدیریت تغییر و کنترل نگرانی
رهبری با عشق و قدرت
مبانی ۸ گانه ارزیابی عملکرد
هوش عاطفی
تعریف نوین مدل اجتماعی – اقتصادی مدیریت
مدیریت از نقطه صفر
استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، روشی نوین در مدیریت پروژه‌ها
    ۲۱ سوال دشوار
چگونه مهارت هدف گذاری خوب را در خود تقویت کنیم؟
جهانی شدن یا جهانی سازی
مروری بر نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت کمباین‌سازی ایران
مهندسی فروش یا مدیریت فروش؟
    مدیـریـت نـگـرش
شرکتهای دولتی درپیچ وخم های مدیریت
دیدگاههای “پیتر دراکر” در حوزه مدیریت
چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت کنیم؟
بررسی فلسفه مدیریت بر مبنای هدف
هوشین کانری
دانش اساس اقتصاد نوین است
مدیریت دانش چالش ها و فرصت ها
تحول اداری و مدیریت تحول

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *