عضویت

دوره آموزشی بازرس بررسی علل حریق Inspector Investigating Causes of Fire E-Learning

بازرس بررسی علل حریق شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که شایستگی هایی از قبیل کانون یابی حریق، علت یابی حریق عمدی ، علت یابی حریق غیر عمدی، علت یابی حریق های مهلک و جمع آوری مدارک و مستندات را انجام بدهد و با استاندارد آتش نشان ، سرآتش نشان و شایستگی ارزیابی خطر در محیط حریق و حادثه وعملیات تهویه در ساختمانهای و فضاهای بسته در ارتباط می باشد.

 1. تشخیص و درک نیازهای مسئله‌.
 2. مشخص کردن مسئله (تعریف مسئله یا مشکل)‌.
 3. جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها‌.
 4. آنالیز‌، تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌ها.
 5. فرضیه‌سازی (ایجاد فرضیه‌های متعدد)‌.
 6. آزمایش و اثبات فرضیه‌ها .

بررسی محل حریق نیازمند استفاده از تجهیزات خاصی است، حتی می‌توان از سگ و شم‌بویایی عالی آن در کشف مواد سریع‌الاشتعال استفاده نمود‌. (‌استفاده از سگ در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلستان‌، آلمان‌، فرانسه و … برای کشف سریع علت‌حریق انجام می‌شود.) بدون استفاده از سگ‌، جستجو در صحنه حریق نیازمند صرف مدت زمان زیاد و حفاری یا کاوش مرحله به مرحله محل می‌باشد‌.

کارشناس علت‌یاب بایستی در مورد حریق و توسعه آتش در ساختمان‌ها همچنین در‌خصوص منابع ایجاد آتش‌، آتش‌سوزی ناشی از برق آگاهی داشته باشد و بتواند آنها را تشخیص دهد‌. برای تحقق چنین امری‌، نیاز به درک قوانین ساده و ابتدایی برق توسط کارشناس علت‌یاب می‌باشد‌، همچنین لازم است او بتواند خسارات الکتریکی ناشی از حرارت خارجی یا داخلی سیم‌های برق را متمایز کرده و عدم وجود برق یا وجود برق در سیستم الکتریکی و لوازم‌برقی را در هنگام آتش‌سوزی  تشخیص دهد (در آتش سوزی‌های تجاری‌، یک کارشناس علت‌‌یاب باید تمام وسایل و تجهیزات برقی را متناسب با نوع کاربری محل، بررسی کند) و همزمان باید وسایلی را که در هنگام شروع آتش‌سوزی به سیستم الکتریکی وصل بوده‌اند را ارزیابی نماید، انجام این موارد امکان دارد باعث حذف یا محدود کردن دلایل تصادفی بودن حریق گردد و کارشناس علت‌یاب بتواند نقطه نظرات کلی خود را افزایش دهد‌. حذف سیم‌کشی برقی‌، لوازم و تجهیزات برقی به عنوان دلیل ایجاد آتش‌سوزی در طی بیش از یک دهه گذشته در کانون توجهات‌، رد و انکار فرضیه‌ها بوده و چالش‌های زیادی را به همراه داشته است‌. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد آتش‌سوزی‌های با منشأ الکتریسیته کمتر از موارد گزارش شده قبلی رخ داده است‌. قبل از اینکه یک کارشناس نظر خود را در مورد منشأ الکتریکی حریق به دادگاه ارائه دهد یا به صورت رسمی آن را بیان کند‌، باید دلایل و مدارک محکمی در دست داشته باشد‌، اعتماد بر بررسی ظاهری قسمت‌های الکتریکی در نزدیکی کانون آتش‌سوزی می‌تواند باعث نتیجه‌گیری غلط گردد‌. چنانچه پس از بررسی دقیق‌، شک و شبهه‌ای وجود داشته باشد‌، کارشناس علت‌یاب می‌تواند نظرات متخصص واجد شرایط برق را در این زمینه جویا شود.

 • الف. از بین رفتن عایق سیم‌ها.

  ب. عبور جریان بیش از حد مجاز از سیم‌ها.

  ج. شل بودن اتصالات سیم‌ها.

  د. حفاظت از اضافه جریان به صورت نادرست و نامناسب.

  ه. قرار داشتن مواد قابل اشتعال به میزان کافی در نقطه اصلی ایجاد حرارت الکتریکی‌.

سیم کشی ها و تابلو برق و اتصالات برقی متاثر از حرارت شدید بوده و شدت و عمق سوختگی در نقاط مختلف بصورت افقی و عمودی بوجود آمده است. صحنه حریق به شدت و عمق سوختگی در سطوح جانبی و سقف، دیواره ها و مسیر پیشرفت شعله به شکلی بوده که هرقدر از کانون حریق در جهات و قسمت های مختلف دورتر می شویم از شدت و عمق سوختگی کاسته و کاهش می یابد به طوریکه در قسمت اصلی ساختمان انبار شدت سوختگی و عمق آن در مقایسه با کانون حریق به میزان قابل توجهی کمتر شده است

unnamed file

آموزش مجازی بازرس بررسی علل حریق : امکان ثبت نام در دوره مجازی​

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی بازرس بررسی علل حریق و اخذ مدرک معتبر بازرس بررسی علل حریق را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.

5/5

با رشد روزافزون از دست رفتن دارايي و اموال، بحران اقتصادي، صدمه فيزيكي و مرگ بسياري از افراد بي گناه در هر سال بر اثر آتش سوزي، كارشناسان بررسي علل حريق را موظف مي سازد تا علت يابي هر حريق را به سه منظور انجام دهند:

الف- وقوع حريق در بعضي از صنايع پيشرفته و كارخانه ها، اين امكان را فراهم مي سازد تا با اختيارات بيشتري، نسبت به طراحي ايمني و كاربرد وسايل براي پيشگيري از وقوع دوباره چنين حوادثي اقدام نمود.

ب- اگر حريق بر اثر انبارداري غيراصولي، بي احتياطي يا عدم دقت كافي رخ داده باشد، با روشن شدن علت حريق، مي توان از وقوع مجدد چنين حوادثي جلوگيري به عمل آورد.

ج- اگر وقوع حريق با قصد و غرض و به طور عمد بوده، شخص عامل اين كار شناسايي و از وقوع مجدد اين نوع حوادث توسط وي جلوگيري به عمل آيد و علاوه بر آن مجازاتهاي قانوني درباره وي اعمال گردد.

به طور يقين حريق هايي كه باعث از دست رفتن حيات افراد و حريق هايي كه با قصد و غرض و به طور عمد صورت گرفته، نيازمند به يك گزارش از پزشكي قانوني يا شرح مبسوطي از بازرسان پليس خواهد داشت. به طور آشكار براي كار كارشناسي حريق، ضمايم و گزارشهاي لازم و صحيح از حقايق موجود، بايد جزو اهداف هر كارشناس باشد.

هدف اين است تا فرماندهان حريق و يا كارشناسان مبتدي و در حال آموزش به نحوه كار و چگونگي علت يابي حريق در صحنه هاي گوناگون آشنايي پيداكنند و به اصطلاح سرنخ كار را به دست آوردند.

مشاهدات اوليه

الف- هنگام رسيدن به صحنه آتش سوزي

علت يابي حريق، احتمالا جزء آخرين اموري است كه در ذهن اولين فرمانده حريق و نيروي عملياتي كه به يك صحنه بزرگ آتش سوزي وارد مي شوند، خطور مي كنند. زيرا موارد ديگري مانند نجات جان افراد، آرايش و تقويت نيروهاي عملياتي، تامين منابع موثر در اطفاي حريق همچون آب و كف و… و در نهايت مبارزه اب آتش و اطفاي آن در حداقل زمان ممكن و … از فوريت و حق تقدم برخوردارند.

با اين همه مشاهدات اوليه در هنگام رسيدن به محل حريق مي تواند در پايان كمك بزرگي براي بررسي و تعيين علل حريق باشد و بدين لحاظ افسر آتش نشاني مسئوليت هاي معيني را به عهده دارد كه اهم اين مسئوليت ها عبارتند از:

 1. اعمال فرماندهي و مديريت كارا و مفيد بر گروه عملياتي تحت امر خود
 2. اطفاء كامل حريق و ايمن نمودن مكان يا محيط حريق زده 
 3. به حداقل رساندن بروز خسارت از جهت استفاده از وسايل و يا مواد اطفائي همچون آب و ..
 4. حفظ صحنه حريق به لحاظ بررسي علل وقوع آن 
 5. مشاهده و به خاطر سپردن صحنه حريق در اولين لحظات رسيدن به محل حريق زده
 6. بررسی علل حریق
 7. استفاده و به كارگيري به موقع از ديگر نيروها و عوامل مرتبط با موضوع همچون (نيروي انتظامي، و يا واحدهاي تشخيص هويت و افسر
  جرم شناس و…)

ب- مشاهده صحنه آتش سوزي

شاخصه هاي مهمي كه مي تواند در اين بخش به آنها اشاره نمود عبارتند از:

 1.  وسعت حريق به هنگام رسيدن نيروهاي عملياتي (فرمانده عمليات)
 2. جهت پيشروي حريق
 3. گسترش سريع و غيرعادي حريق
 4. رنگ دود و شعله ها
 5. باز بودن درب و پنجره ها
 6. علايم حاكي از ورود غيرطبيعي افراد به محل
 7. وجود كانون هاي حريق در نقاط مختلف

 

 1. وسعت حريق: كجا و چه محلي در حال سوختن است؟ در چندمين طبقه؟ چه مقدار از ساختمان درگير مي باشد؟
 2. جهت پيشروي حريق: آيا پيشرفت حريق در جهت افقي است يا عمودي؟
 3. گسترش سريع و غيرعادي حريق: مي تواند نشانگر بار قابل اشتعال و وسايل موجود آن با قابليت اشتعال بالا باشد، اگر چه در ساختمانهاي داراي بار اشتعال عادي، اين امر نشان دهنده استفاده از موادي است كه به توسعه حريق مواد قابل اشتعال موجود، سرعت بيشتري بخشيده است.
 4. رنگ دود و شعله ها: مشاهده رنگ هاي غيرعادي و غيرمعمول دود و شعله ها در شرايط عادي آتش سوزي به ويژه اگر داراي يك بوي مشخص نيز باشد، مي تواند راهنماي خوبي براي فرمانده حريق در جهت تقويت ظن وي به وجود يك ماده قابل اشتعال در صحنه باشد و به اين ترتيب عمدي بودن آتش سوزي از احتمال بيشتري برخوردار مي شود.
 5. باز بودن در و پنجره ها: افرادي كه در حال فرار از داخل يك ساختمان شعله ور باشند، با توجه به شتاب زدگي كه دارند، درها و پنجره ها را در مسير به صورت باز رها مي كنند و اين خود عاملي در جهت گسترش آتش سوزي مي باشد. درهاي باز در داخل ساختمان حريق زده مي تواند به عنوان مدرك خوبي جهت عمدي بودن حريق به حساب آيد زيرا با اين كار سعي شده تا شرايط مناسبي براي گسترش حريق به نقاط ديگر فراهم آيد و اين امر حاكي از قصد قبلي و عمدي بودن آتش سوزي مي تواند باشد.
 6. علايم حاكي از ورود غير طبيعي: قفل هاي شكسته، نازكه ها و تراشه هاي چهارچوب در اطراف درهاي بيروني از دلايل بارز و روشن ورود غيرطبيعي ميباشند. گرچه اين از وظايف فرماندهان آتش نشاني است كه بايد تشخيص دهند اين كار توسط نيروهاي آتش نشاني و در حينعمليات صورت گرفته يا اينكه قبل از رسيدن آنها به محل چنين اتفاقي افتاده است. نسوختن سطوح دستگيره هاي پنجره، ميله هاي جفت كننده (چفت) مي تواند نشان دهنده اين باشد كه قبل از وقوع حريق باز بوده اند. وجود سفيدي وتميزي در شكاف درهاي بسته و انباشته از دود و سياهي، حاكي از ورود غيرطبيعي افراد بعد از آتش سوزي مي باشد.
 7. وجود كانون هاي حريق متنوع (در نقاط مختلف): وجود چنين كانون حريق و آثار حريق در نزديك پنجره با دهانه هاي گشوده و جدا از هم، بايستي اين حس را در فرمانده برانگيزد كه به محيط غيرعادي وارد شده است، به خصوص اگر زمان اطلاع دادن از وقوع حريق بيش از مدت عادي و معمول طول كشيده باشد.

ج- حفظ صحنه و محيط حريق زده 

در مكانهايي كه نيروهاي آتش نشاني عمليات اطفاء انجام مي دهند، فرمانده حريق بايستي حتي المقدور سعي كند از جابهجايي بي مورد وسايل جلوگيري نمايد، زيرا رعايت اين مورد، از با اهميت ترين نكات در بررسي و كشف علل حريق هايي است كه به وضوح و با فوريت قابل تشخيص نيستند.

هنگام مبارزه با حريق هاي بزرگ كه در جريان آنها فرد يا افرادي مجروح و فوت مي نمايند و يا خسارات عمده مالي به بار مي آيد و يا حريق هايي با محيط مشكوك، مدارك حياتي و مستند بايد حفظ و نگهداري شوند. گاهي در اثر سرعت عمل و تلاش وافر آتش نشانان جهت اطفاء حريق اين مدارك در
معرض نابودي قرار مي گيرند به طور مثال در اثر استفاده از آب نابود می شوند و يا در جريان ايمن سازي و پاك سازي محيط حريق زده معدوم مي گردند و همين امر مشكل شناخت و تعيين علل حريق را ايجاد مي كند.

ضروري است تا از ورود افراد غير مسئول به صحنه و محل حريق به دلايل ذيل جلوگيري به عمل آيد:

الف- فرد يا افراد عامل ساكن در محل، ممكن است درصدد پنهان نمودن شواهد و مداركي كه دلالت بر عمدي بودن حريق دارد برآيند.
ب- اگر حريق در اثر حادثه و تصادفي رخ داده باشد، ممكن است فرد ساكن در محل شواهد و مدارك را پنهان نمايد به دليل آنكه منجر به سرزنش وي خواهد بود.
ج- مراجعت ساكنين، به محل براي مراقبت و حفظ اشياء و وسايل خود، مي تواند باعث به هم خوردن صحنه حريق از جانب آنان شود.

bama step

[wp-rss-aggregator sources=”87953″]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *