0
021284284

امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی و مدرک معتبر داخلی و بین المللی

امر به معروف و نهی از منکر در حوزه خدمات آموزشی بوده و شامل کارها به شرح ذیل است : تبیین مبانی امر به معروف و نهی از منکر ، بررسی آثار و برکات امر به معروف و نهی از منکر، اجرای مراحل امر به معروف و نهی از منکر، تبیین وظایف امران به معروف و ناهیان از منکر، بررسی صفات و شرایط آمران و ناهیان ،بکارگیری شیوه های امر به معروف و نهی از منکر ، بررسی انواع معروف در قرآن ،بررسی انواع منکرات در قرآن در ارتباط می باشد.

آموزش مجازی امر به معروف و نهی از منکر : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دوره

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی امر به معروف و نهی از منکر و اخذ مدرک معتبر امر به معروف و نهی از منکر را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.