عضویت

اخذ مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی به عنوان یک امتیاز دائمی برخی امتیازاتی که افراد کسب می کنند موقت هستند ، مثلا اگر کسی پست و مقامی در یک اداره بگیرد ، با یک دستور که از طرف مافوق او صادر می شود ، او از سمت خود برکنار و به کار دیگری مشغول می شود . ولی برخی امتیازات از ارزش دائمی برخوردارند، یعنی تا آن شخص زنده است، آن امتیاز هم با او وجود خواهد داشت.

از جمله این امتیازات ، داشتن مدرک تحصیلی است که تایید کننده میزان تحصیلات رسمی دارنده آن است . بنابراین شخصی که یک مقطع تحصیلی را به پایان می رساند ، و گواهی نامه آن مدرک را دریافت می کند، دارای یک حق قانونی (حق مکتسبه)شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند. بدیهی است کسانی که با جعل و تزویر ، مدرک تحصیلی ساخته اند از این قاعده جدا هستند ، زیرا این اشخاص اصلا دارای حقی نشده اند که وقتی مدرکشان باطل می شود ، حقشان گرفته شده باشد.

شخصی که یک مقطع تحصیلی را به پایان می رساند ، و گواهی نامه آن مدرک را دریافت می کند، دارای یک حق قانونی (حق مکتسبه)شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند.


مقاطع تحصیلی یکی از ملاک های استخدام و برقراری حقوق و مزایا در سازمان ها و ادارات دولتی و بسیاری از شرکت ها و موسسات خصوصی ، داشتن مدرک تحصیلی خاص است . و اشخاصی که استخدام می شوند ، به تناسب شایستگی های خود ، و از جمله مدرک تحصیلی ، حقوق و مزایا دریافت می کنند. تدبیری که در قوانین و مقررات استخدامی کشور اتخاذ شده ، این است که برای پایان هر یک از مقاطع تحصیلی ، یک ارزش استخدامی و حقوقی خاص در نظر گرفته شده و از به حساب آوردن و ارزش گذاری تک تک سالهای تحصیلی بطور جدا خودداری می کنند.

مقاطع تحصیلی مورد نظر عبارتند از:

پایان دوره دبستان (ابتدائی)

پایان دوره راهنمائی (سیکل)

 پایان دوره متوسطه (دیپلم)

 پایان دوره کارشناسی(لیسانس)

پایان دوره کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)

 پایان دوره تخصص (دکتری)

پایان دوره فوق تخصص (فوق دکتری)

دانشجو مقاطع ذکر شده ، توسط مدارس و دانشگاه به اجرا در می آید و چنانچه شخصی هر یک ار دوره های مذکور را طی کند، مدرک همان دوره به او اعطا می شود . البته در مواردی که تحصیلات افراد در مراکز آموزشی دیگر (مثل حوزه های علمیه) که با ترتیب ذکر شده دوره تحصیلی دائر نشده است ، صورت گرفته باشد ، برای استخدام فارغ التحصیلان ، میزان تحصیلات افراد با مقطع رسمی اشاره شده تطبیق داده شده و معادل سازی می شود.

با توجه به مقاطع اشاره شده ، هر یک از کسانی که به استخدام در می آیند، به تناسب میزان تحصیلات خود ، گروه بندی شده و در گروه کسانی که با مدرک تحصیلی آن ها مشغول خدمت می شوند ، به کار اشتغال می ورزند.


 تحصیلات خارج از کشور با توجه به این که برخی از افراد ، تحصیلات دانشگاهی و حتی قبل از دانشگاه خود را در کشورهای دیگر و خارج از ایران می گذرانند ، در صورت اخذ مدرک تحصیلی ، نیاز به تطبیق مدرک تحصیلی شان با مقاطع تعریف شده در قوانین ایران را دارند. سه وزارتخانه آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، علوم و تحقیقات و فناوری ، هر کدام دارای اداراتی هستند که مدرک تحصیلی دروس خوانده شده توسط دانش آموختگان خارج از کشور را بررسی و ارزشیابی می کنند و پس از آن اقدام به صدور گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی در مقطعی که تحصیلات اشخاص یاد شده با آن برابری دارد می کنند. تدبیری که در قوانین و مقررات استخدامی کشور اتخاذ شده ، این است که برای پایان هر یک از مقاطع تحصیلی ، یک ارزش استخدامی و حقوقی خاص در نظر گرفته شده و از به حساب آوردن و ارزش گذاری تک تک سالهای تحصیلی بطور جدا خودداری می کنند. چنانچه تحصیلات افراد، در مراکز و دانشگاه های خارجی فاقد وجاهت علمی و غیر معتبر انجام شده باشد ، حتی اگر این افراد در کشور محل تحصیل ، فارغ التحصیل شناخته شوند، ولی به دلیل تائید نشدن مدرکشان از سوی وزارتخانه های مربرطه ، نمی توانند از امتیازات مقاطع تحصیلی ایران استفاده کنند. دانشجو به همین دلیل به کسانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را به صورت آزاد دارند، توصیه شده است قبل از اشتغال به تحصیل ، در رابطه با کیفیت مرکز آموزش کشور خارجی ، از وزارت خانه مربوطه پرسش های لازم به عمل آورند و از این نکته مطمئن شوند که بعد از فراغت از تحصیل ، مدرک آنها در ایران به رسمیت شناخته خواهد شد.


امتحانات:  اعطای هر مدرک تحصیلی معمولا در گرو ِ گرفتن یک یا چند امتحان است، به نحوی که اگر کسی در این امتحانات موفق نشود ، مدرکی برای وی صادر نخواهد شد . به همین دلیل مقررات و قوانینی که برای تقلب یا افشا کردن سوالات امتحانی (مخصوصا امتحانات ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور و امتحانات نهائی مدارس) در نظر گرفته شده بسیار سنگین و شدید است. تخلفات امتحانی ممکن است یا از سوی کارکنان اداره و موسسات آموزشی صورت گیرد و یا توسط افراد دیگر. اگر اینگونه تخلفات (مثل افشای سوالات) توسط کارکنان موسسه آموزشی صورت گرفته باشد، در صورت اثبات، کارکنان متخلف طبق قانون به محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم می شوند و در صورتی که تخلفات ذکر شده توسط دیگران (شرکت کنندگان در آزمون یا افراد دیگر) انجام شده باشد، افراد یاد شده ، ممکن است تا سه سال زندانی شوند.(قانون مجازات افشای سوالات امتحانی( با توجه به این که برخی از افراد ، تحصیلات دانشگاهی و حتی قبل از دانشگاه خود را در کشورهای دیگر و خارج از ایران می گذرانند ، در صورت اخذ مدرک تحصیلی ، نیاز به تطبیق مدرک تحصیلی شان با مقاطع تعریف شده در قوانین ایران را دارند.


جعل و تزویر مدارک تحصیلی چون مدرک تحصیلی به عنوان ابزاری است که به وسیله آن می توان از موقعیت های مناسب شغلی ، حقوقی ، اجتماعی و مالی برخوردار شد، لذا در برخی از موارد اشخاصی بدون این که تحصیلات لازم را داشته باشند ، به ساختن و جعل کردن مدارک تحصیلی برای خود اقدام می کنند. این اقدام در قوانین کشور ما جرم تلقی شده است و برای کسانی که مرتکب آن شوند مجازات در نظر گرفته شده است. ساختن مدرک تحصیلی جعلی، علاوه بر جرم بودن ، خطراتی را نیز به دنبال دارد . مثلا اگر شخص کم سوادی با جعل دانشنامه پزشکی ، خود را پزشک معرفی کند، و به طبابت بپردازد، روشن است که بر سر بیمارانی که به وی مراجعه می کنند چه بلائی خواهد آورد! به همین دلیل اگر کسی با ساختن مدرک جعلی سوء استفاده نیز کرده باشد، علاوه بر مجازات قانونی که برای اشخاص جعل کننده در نظر گرفته می شود، به دلیل مورد استفاده قرار دادن مدارک جعلی نیز مجازات می شود و باید خسارات کسانی که از این بابت زیان دیده اند را نیز جبران کند. امروزه برای پیشگیری از جعل و تزویر، ادارات دولتی و موسساتی که می خواهند به استخدام اشخاص با مدارک تحصیلی معینی اقدام بکنند، بعد ار مراجعه شخص متقاضی و دادن مدرک تحصیلی ، از دانشگاهی که شخص مزبور در آن تحصیل کرده ، استعلام می کنند تا معلوم شود که مدرک ارائه شده از سوی آن شخص ، واقعی است یا جعلی .

مدرک تحصیلی آسان و بدون دانشگاه رفتن : این نوع مدرک اصلا وجود ندارد و بسیاری از افراد سودجو در داخل یا خارج از کشور به شما پیشنهاد می دهند که عموما از طریق اخذ مبالغ سنگینی برای شما مدرک تحصیلی خریداری می کنند و حتی قول استعلام نیز می دهند – تجربه نشان داده حتی آنهایی که می فروشند و استعلام هم دارد بعد از مدتی استعلام مدارک از کار افتاده و مال باختگان بعضا به هیچ مرجعی هم نمی توانند شکایت کنند چراکه افدام برای خرید مدرک تحصیلی نیز خود جرم است و معاونت در جرم محسوب می گردد.

مدرک تحصیلی از دانشگاه های خارج: در بسیاری از موارد به افراد پیشنهاد خرید مدرک از دانشگاه های خارج از کشور داده میشود که این نیز جزو موارد تقلب خواهد بود و تحقیقات ما نشان داده که عموما سایت های ارائه کنندگان این مدارک جعلی هستند و حتی بعد از مدتی تغییر آدرس میدهند و هیچ رتبه ای ندارند و در اصل تشابه نامی با دانشگاه های معروف ایجاد نموده اند تا بتوانند اعتماد قربانی را به دست آورند. ایباما از خوانندگان تقاضا دارد قبل از هر اقدامی این موارد را در نظر داشته باشند یا با مشاوران ما به رایگان مشورت نمایند.


دوره های آموزشی MBA و DBA و PBA :

در چند سال گذشته در کشور ایران دوره های آموزشی ویژه مدیران کسب و کارهای گوناگون ارائه می گردد که تحت عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) ٬ مدیریت عالی کسب و کار (DBA) و مدیریت حرفه ای کسب و کار (PBA) معرفی می گردند – گرچخ این دوره ها در کشورهای دیگر تحصیلات دانشگاهی دارند و آموزش عالی ارائه کننده مقاطع در گرایش های مختلف می باشند اما در کشور ایران اغلب دوره های آموزشی کوتاه مدت آن پرطرفدار است و این موضوع بدان دلیل است که طرفداران این دوره ها متشکل از مدیران مشاغل دولتی و آزاد می باشند و عموما فرصت اختصاص زمان طولانی و رفت و آمد را نداشته و گزینه دوره های کوتاه مدت MBA و DBA و PBA را انتخاب می نمایند از این رو بنیاد آموزش مجازی ایرانیان توضیحات کاملی در خصوص این دوره ها ارائه می نماید تا به سوالات عمومی که در ذهن شما وجود دارد پاسخ داده شود.


چه مراکزی دوره های MBA و DBA و PBA معتبر ارائه می دهند | هزینه دوره و مدرک | نحوه تشکیل:

۱- مراکز آموزش های آزاد دانشگاه های کشور:

 • این مراکز که در دانشگاه های معتبر کشور مشغول به فعالیت می باشند و زیر نظر وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری مشغول به کار می باشند بالاترین سطح اعتباری این مدارک را ارائه می دهند.
 • مدارک صادر شده از طریق این مراکز دانشگاهی مورد تایید و قابلیت استعلام از دانشگاه را دارد٬ همچنین متقاضیان می توانند با مراجعت حضوری به وزارت علوم پشت گواهینامه های دریافتی را ممهور به مهر وزارت علوم نمایند.
 • این مدارک قابلیت ترجمه رسمی با درج مهر دادگستری و وزارت امور خارجه دارد و در خارج از کشور به علت درج اسم دانشگاه بر روی مدرک در خیلی موارد مشاهده شده که به عنوان مقطع بعد از ارزیابی مورد پذیرش سایر کشور ها قرار گرفته است اما این موضوع تضمین شده نیست.
 • در حال حاضر در کشور تعداد معدودی دانشگاه معتبر در حال برگذاری این دوره ها می باشند و فقط برخی از آنها گرایش های مختلفی دارند وبر حسب نوع مجوزشان به دو صورت حضوری یا غیر حضوری ارائه می گردد.
 • مدت زمان این دوره ها که در مدرک نیز درج می گردد ۶ ماهه و یکساله می باشد و حداکثر زمان آموزش ۴۰۰ ساعت می باشد.
 • هزینه شرکت در کلاس ها بر اساس مرکز ارائه کننده و اساتید و طول مدت زمان کلاس و مندرج در مدرک از ۸ میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان اعلام می گردد.
 • هر سه دوره PBA و DBA و MBA در بیش از ۲۰ گرایش در این مراکز ارائه می گردد.
 • جهت شرکت در دوره ها در این مراکز به رزومه و آخرین مقطع تحصیلی متقاضیان دقت می گردد.
 • ارزیابی این مراکز از طریق آزمون حضوری و یا ارزیابی پروژه پایان دوره صورت می پذیرد.

۲- آموزشگاه های عالی آزاد زیر نظر وزارت علوم:

 • بر اساس سیاست های گسترش آموزش عالی کشور تعدادی از مراکز آموزش عالی آزاد در کشور مجوز برگزاری دوره های آموزشی در این دوره ها را به صورت محدودتر دریافت نموده اند که از لحاظ نفوذ اعتبار در رتبه دوم قرار می گیرند.
 • مدارک صادر شده از این مراکز قابلیت استعلام از همین مراکز و دریافت مهر وزارت امور خارجه بر روی پشت مدرک را دارند.
 • مدارک صادره از این مراکز نیز قابلیت ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را دارا هستند.
 • مدت زمان این دوره ها که در مدرک درج می گردد ۶ ماهه و یکساله می باشد و حداکثز زمان آموزش ۴۳۰ ساعت می باشد.
 • هزینه شرکت در دوره های این مراکز و اخذ مدرک مربوطه از ۳ میلیون تومان تا ۸ میلیون تومان اعلام می گردد.
 • نحوه ارائه این دوره ها در اینگونه مراکز حضوری و به ندرت غیر حضوری می باشد.
 • دو دوره MBA و DBA در حدود ۶ گرایش در این مراکز ارائه می گردد.
 • ارزیابی در این مراکز به صورت آزمون حضوری صورت می پذیرد.

۳- آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور:

 • آموزشگاه های آزاد دارای حرفه مالی و بازرگانی برخی گرایش های مدیریت کسب و کار را دارا می باشند و مدارک صادره از این مراکز از لحاظ نفوذ اعتبار در رتبه سوم قرار می گیرند.
 • مدارک صادره از این آموزشگاه ها در دو نوع: حضور در دوره شامل بخشی از استاندارد و بدون آزمون – و نوع دوم پایان دوره شامل طی کامل استاندارد و بعد از آزمون پایان دوره در مراکز اصلی فنی و حرفه ای می باشد و هر دو نوع مدرک توسط سازمان فنی و حرفه ای استان مبدا آموزشگاه ممهور می گردد و از طریق سازمان فنی و حرفه ای قابل استعلام است.
 • مدارک صادره از آموزشگاه های آزاد قابلیت ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را دارد.
 • مدت زمان این دوره ها بر حسب ساعت و روزهای تشکیل می باشد و حداکثر ۴۰۰ ساعت درج می گردد.
 • هزینه شرکت در این دوره ها بر اساس زمان تعریف شده در پورتال فنی و حرفه ای از ۳۰۰ هزرا تومان تا ۱.۵ میلیون تومان می باشد.
 • نحوه ارائه این دوره ها اغلب به صورت حضوری و به ندرت به صورت الکترونیکی می باشد.
 • دو دوره MBA و DBA در حدود ۶ گرایش در این آموزشگاه ها ارائه می گردد.

۴- آموزش های الکترونیکی شرکت های خصوصی:

 • شرکت های خصوصی تحت بستر آموزش الکترونیکی یا LMS بومی تولید داخل اقدام به تولید محتوای دیجیتال از طریق انتشارات دیجیتال نموده و به صورت حامل دیجیتال و یا  رسانه بر خط در اختیار علاقه مندان قرار می دهند و بر اساس اعتبار جهانی و برند این مراکز از لحاظ ضریب نفوذ همتراز رتبه قبلی یعنی رتبه ۳ قرار می گیرند.
 • این سامانه ها دارای سیستم ارزیابی پروژه های پایان دوره و آزمون آنلاین است که در پایان نتایج ارزیابی در قالب گواهی نامه ای به متقاضیان اهدا می گردد.
 • گواهینامه ها و تاییدیه های این روش توسط ایباما قابلیت ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه دارد.
 • هزینه شرکت در این دوره ها بر اساس گرایش و سایر موارد بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان می باشد.
 • هر سه دوره MBA و PBA و DBA در این روش و در بیش از بیست گرایش ارائه می گردد.
 • نحوه ارائه محتوای این دوره ها به صورت الکترونیکی می باشد.
 • ارزیابی در این مراکز به صورت آزمون آنلاین یا ارزیابی پروژه پایان دوره می باشد.

۵- آکادمی های بین المللی :

 • برخی کمپانی ها یا آکادمی هایی که در خارج از کشور به ثبت رسیده اند با عقد تفاهم نامه ها و یا اعطاء نمایندگی های انحصاری فعالیت در سایر کشور ها به سایر شرکت ها و موسسات امکان اخذ گواهینامه های آموزشی دوره های کوتاه مدت را در ازاء ارائه مدرک قبولی شما در مورد نظر تحت نظارت مرکز مورد تفاهم فراهم می آورند برای مثال کمپانی WTG که یک شرکت به ثبت رسیده و فعال در اتحادیه اروپا و ایران می باشد این امکان را برای متقاضیان فراهم می سازد که از طریق پرداخت هزینه رزومه و گواهینامه های شما را ارزیابی و در همان دوره به شما گواهینامه بین المللی اعطاء نماید که از طریق سایت مرجع آن قابلیت استعلام و رهگیری نیز دارد.

شما می توانید جهت شرکت در دوره های آموزشی و اخذ مدارک معتبر از مشاوره رایگان کارشناسان ایباما بهره مند گردید :

۰۲۱۲۸۴۲۸۴ داخلی ۲

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

دیدگاه کاربران
 • Ali 12 آبان 1396

  سلام
  من بهیار هستم و کاردا سوانح وفوریت پزشکی میخواستم ببینم میتونم مدرک پرستاری بگیرم؟
  اگر کسی اطلاعی داره حتی ازمدرک پرستاری راهنمایی کنه ممنون میشم

 • اکبر 13 شهریور 1397

  سلام، من دیپلم الکترونیک دارم و پنج سال توی تابلو برق سازی سابقه دارم الان یه فوق دیپلم برق صنعتی میخوام ،شرایطش چیه،اگه میشه راهنماییم کنید،

 • محمد 7 آبان 1397

  سلام من ۱۰ ساله که مکانیک و برق کار خودرو هستم و توی کارم واردم در حد ساخت تمامی اجزاع خودرو از صفر تا صد اما مدرک ندارم و این عذابم میده حوصله ی سر کلاس رفتن هم ندارم کتاب بگیرم جلوم اما میتونم عملی امتحان بدم چه مدرکی میتونم بگیرم که در حد دکترا معتبر باشه که برای کار در ایران وخارج از کشور هم به دردم بخوره؟

 • امیرمحمد 20 دی 1397

  سلام . من با کامپیوتر زیاد کار میکنم یخورده بهش واردم و به اصول پرستاری هم خیلی وارد هستم ولی مدرکی ندارم چه جوری میتونم مدرک معتبر برای خودم جور کنم ممنون میشم راهنماییم کنید .

 • م 27 اسفند 1398

  من۱۵/۳/۸۹لبسانس گرفتم دانشگاه ازادومعلم هستم ودلم میخوادیه مدرک ارشدی هم داشته باشم هرچندامتیازخاص حقوقی برام نداره لطفامنو راهنمایی کنید

  • آواتار
   مدیر کل سایت 5 فروردین 1399

   از طریق دانشگاه های بدون کنکور اقدام نمایید و یا اگر می خواهید فشرده باشد می توانید دوره آموزشی MBA یا DBA ثبت نام کنید، اگر تمایل به ثبت نام در این دو دوره دارید با کارشناسان ما جهت دریافت مشاوره رایگان تماس بگیرید.

 • لاله امیرصمدی 19 فروردین 1399

  سلام،
  من در آلمان زندگی میکنم برای ادامه تحصیل در یک رشته ی فنی حرفه ای نیاز به یک گواهی تحصیلی از ایران را دارم من تا سوم دبیرستان در رشته علوم تجربی درس خوانده ام
  با تشکر

  • آواتار
   مدیر کل سایت 30 فروردین 1399

   با سلام – مانعی ندارد با ما در ارتباط باشید :
   با سلام : هم از طریق وب سایت و پرداخت آنلاین میتوانید اقدام نمایید و هم با کارشناسان مشاور بنیاد تماس بگیرید تا برای شما ثبت نام را انجام دهند و شما فقط شهریه را کارت به کارت می نمایید:
   ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸
   ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴
   ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

 • نادری 23 خرداد 1399

  سلام من اگه بخوام تو کلاس های دوره دبیرستان شرکت کنم باید چیکار کنم برای ثبت نام که میزنم صفحه سفید برام باز میکنه بعدم که با گفتگو آنلاین هم که میزنم جواب نمیده اصن
  😐
  میشه راهنماییم کنید لطفا

 • javd 29 خرداد 1399

  من مدرک کارشناسی امورمالی نیازمندم و ۲۰ واحد در دانشگاه علمی کاربردی خوندم زندگی کاری من به این مدرک وابسته است .درصورت رفع مشکل من میتوانیدازالان روی بیش از ده نفر متقاضی دیگه حساب کنید

  • سلام – کارشناس امور مالی به صورت دوره آموزشی کوتاه مدت در مرکز ما ارائه می گردد که مدرک قابل ترجمه هم هست اما اگر منظور شما مدرک تحصیلی یا دانشگاهی است می بایست در یکی از دانشگاه های کشور ثبت نام نموده و ۲۰ واحد خود را تطبیق دهید و بقیه واحد های مورد نیاز را بگذرانید و بعد از فراقت از تحصیل مدرک مورد نظر خود را از آن دانشگاه اخد کنید این تنها راه ممکن است.

 • محمد محمودی 31 شهریور 1399

  سلام من تا سال اخر دبیرستان درسخوندم ولی به دلایلی نتونستم دیپلم علوم انسانی بگیرم بعد تطبیق واحد کردم کلا یازده واحد کم دارم لطفا برای ادامه تحصیل وگرفتن دیپلم راهنمایی کنید

 • محمد محمودی 31 شهریور 1399

  درخصوص گرفتن دیپلم که بنده نظام قدیم درس خوندم برای گرفتن دیپلم اقدام کردم گفتن باید تطبیق واحد کنم الان باتوجه به تطبیق واحد ۱۱واحد کم دارم لطفا راهنمایی کنید چون این مدرک را برای ارائه به محل کارم نیازمندم لطفا با شناره XXXXX تماس بگیریدچون شماره تماس نزده بودم اعلام کردم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *