0
021284284

اخذ مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی به عنوان یک امتیاز دائمی برخی امتیازاتی که افراد کسب می کنند موقت هستند ، مثلا اگر کسی پست و مقامی در یک اداره بگیرد ، با یک دستور که از طرف مافوق او صادر می شود ، او از سمت خود برکنار و به کار دیگری مشغول می شود . ولی برخی امتیازات از ارزش دائمی برخوردارند، یعنی تا آن شخص زنده است، آن امتیاز هم با او وجود خواهد داشت.

از جمله این امتیازات ، داشتن مدرک تحصیلی است که تایید کننده میزان تحصیلات رسمی دارنده آن است . بنابراین شخصی که یک مقطع تحصیلی را به پایان می رساند ، و گواهی نامه آن مدرک را دریافت می کند، دارای یک حق قانونی (حق مکتسبه)شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند. بدیهی است کسانی که با جعل و تزویر ، مدرک تحصیلی ساخته اند از این قاعده جدا هستند ، زیرا این اشخاص اصلا دارای حقی نشده اند که وقتی مدرکشان باطل می شود ، حقشان گرفته شده باشد.

شخصی که یک مقطع تحصیلی را به پایان می رساند ، و گواهی نامه آن مدرک را دریافت می کند، دارای یک حق قانونی (حق مکتسبه)شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند.


مقاطع تحصیلی یکی از ملاک های استخدام و برقراری حقوق و مزایا در سازمان ها و ادارات دولتی و بسیاری از شرکت ها و موسسات خصوصی ، داشتن مدرک تحصیلی خاص است . و اشخاصی که استخدام می شوند ، به تناسب شایستگی های خود ، و از جمله مدرک تحصیلی ، حقوق و مزایا دریافت می کنند. تدبیری که در قوانین و مقررات استخدامی کشور اتخاذ شده ، این است که برای پایان هر یک از مقاطع تحصیلی ، یک ارزش استخدامی و حقوقی خاص در نظر گرفته شده و از به حساب آوردن و ارزش گذاری تک تک سالهای تحصیلی بطور جدا خودداری می کنند.

مقاطع تحصیلی مورد نظر عبارتند از:

پایان دوره دبستان (ابتدائی)

پایان دوره راهنمائی (سیکل)

 پایان دوره متوسطه (دیپلم)

 پایان دوره کارشناسی(لیسانس)

پایان دوره کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)

 پایان دوره تخصص (دکتری)

پایان دوره فوق تخصص (فوق دکتری)

دانشجو مقاطع ذکر شده ، توسط مدارس و دانشگاه به اجرا در می آید و چنانچه شخصی هر یک ار دوره های مذکور را طی کند، مدرک همان دوره به او اعطا می شود . البته در مواردی که تحصیلات افراد در مراکز آموزشی دیگر (مثل حوزه های علمیه) که با ترتیب ذکر شده دوره تحصیلی دائر نشده است ، صورت گرفته باشد ، برای استخدام فارغ التحصیلان ، میزان تحصیلات افراد با مقطع رسمی اشاره شده تطبیق داده شده و معادل سازی می شود.

با توجه به مقاطع اشاره شده ، هر یک از کسانی که به استخدام در می آیند، به تناسب میزان تحصیلات خود ، گروه بندی شده و در گروه کسانی که با مدرک تحصیلی آن ها مشغول خدمت می شوند ، به کار اشتغال می ورزند.


 تحصیلات خارج از کشور با توجه به این که برخی از افراد ، تحصیلات دانشگاهی و حتی قبل از دانشگاه خود را در کشورهای دیگر و خارج از ایران می گذرانند ، در صورت اخذ مدرک تحصیلی ، نیاز به تطبیق مدرک تحصیلی شان با مقاطع تعریف شده در قوانین ایران را دارند. سه وزارتخانه آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، علوم و تحقیقات و فناوری ، هر کدام دارای اداراتی هستند که مدرک تحصیلی دروس خوانده شده توسط دانش آموختگان خارج از کشور را بررسی و ارزشیابی می کنند و پس از آن اقدام به صدور گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی در مقطعی که تحصیلات اشخاص یاد شده با آن برابری دارد می کنند. تدبیری که در قوانین و مقررات استخدامی کشور اتخاذ شده ، این است که برای پایان هر یک از مقاطع تحصیلی ، یک ارزش استخدامی و حقوقی خاص در نظر گرفته شده و از به حساب آوردن و ارزش گذاری تک تک سالهای تحصیلی بطور جدا خودداری می کنند. چنانچه تحصیلات افراد، در مراکز و دانشگاه های خارجی فاقد وجاهت علمی و غیر معتبر انجام شده باشد ، حتی اگر این افراد در کشور محل تحصیل ، فارغ التحصیل شناخته شوند، ولی به دلیل تائید نشدن مدرکشان از سوی وزارتخانه های مربرطه ، نمی توانند از امتیازات مقاطع تحصیلی ایران استفاده کنند. دانشجو به همین دلیل به کسانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را به صورت آزاد دارند، توصیه شده است قبل از اشتغال به تحصیل ، در رابطه با کیفیت مرکز آموزش کشور خارجی ، از وزارت خانه مربوطه پرسش های لازم به عمل آورند و از این نکته مطمئن شوند که بعد از فراغت از تحصیل ، مدرک آنها در ایران به رسمیت شناخته خواهد شد.


امتحانات:  اعطای هر مدرک تحصیلی معمولا در گرو ِ گرفتن یک یا چند امتحان است، به نحوی که اگر کسی در این امتحانات موفق نشود ، مدرکی برای وی صادر نخواهد شد . به همین دلیل مقررات و قوانینی که برای تقلب یا افشا کردن سوالات امتحانی (مخصوصا امتحانات ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور و امتحانات نهائی مدارس) در نظر گرفته شده بسیار سنگین و شدید است. تخلفات امتحانی ممکن است یا از سوی کارکنان اداره و موسسات آموزشی صورت گیرد و یا توسط افراد دیگر. اگر اینگونه تخلفات (مثل افشای سوالات) توسط کارکنان موسسه آموزشی صورت گرفته باشد، در صورت اثبات، کارکنان متخلف طبق قانون به محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم می شوند و در صورتی که تخلفات ذکر شده توسط دیگران (شرکت کنندگان در آزمون یا افراد دیگر) انجام شده باشد، افراد یاد شده ، ممکن است تا سه سال زندانی شوند.(قانون مجازات افشای سوالات امتحانی( با توجه به این که برخی از افراد ، تحصیلات دانشگاهی و حتی قبل از دانشگاه خود را در کشورهای دیگر و خارج از ایران می گذرانند ، در صورت اخذ مدرک تحصیلی ، نیاز به تطبیق مدرک تحصیلی شان با مقاطع تعریف شده در قوانین ایران را دارند.


جعل و تزویر مدارک تحصیلی چون مدرک تحصیلی به عنوان ابزاری است که به وسیله آن می توان از موقعیت های مناسب شغلی ، حقوقی ، اجتماعی و مالی برخوردار شد، لذا در برخی از موارد اشخاصی بدون این که تحصیلات لازم را داشته باشند ، به ساختن و جعل کردن مدارک تحصیلی برای خود اقدام می کنند. این اقدام در قوانین کشور ما جرم تلقی شده است و برای کسانی که مرتکب آن شوند مجازات در نظر گرفته شده است. ساختن مدرک تحصیلی جعلی، علاوه بر جرم بودن ، خطراتی را نیز به دنبال دارد . مثلا اگر شخص کم سوادی با جعل دانشنامه پزشکی ، خود را پزشک معرفی کند، و به طبابت بپردازد، روشن است که بر سر بیمارانی که به وی مراجعه می کنند چه بلائی خواهد آورد! به همین دلیل اگر کسی با ساختن مدرک جعلی سوء استفاده نیز کرده باشد، علاوه بر مجازات قانونی که برای اشخاص جعل کننده در نظر گرفته می شود، به دلیل مورد استفاده قرار دادن مدارک جعلی نیز مجازات می شود و باید خسارات کسانی که از این بابت زیان دیده اند را نیز جبران کند. امروزه برای پیشگیری از جعل و تزویر، ادارات دولتی و موسساتی که می خواهند به استخدام اشخاص با مدارک تحصیلی معینی اقدام بکنند، بعد ار مراجعه شخص متقاضی و دادن مدرک تحصیلی ، از دانشگاهی که شخص مزبور در آن تحصیل کرده ، استعلام می کنند تا معلوم شود که مدرک ارائه شده از سوی آن شخص ، واقعی است یا جعلی .

مدرک تحصیلی آسان و بدون دانشگاه رفتن : این نوع مدرک اصلا وجود ندارد و بسیاری از افراد سودجو در داخل یا خارج از کشور به شما پیشنهاد می دهند که عموما از طریق اخذ مبالغ سنگینی برای شما مدرک تحصیلی خریداری می کنند و حتی قول استعلام نیز می دهند – تجربه نشان داده حتی آنهایی که می فروشند و استعلام هم دارد بعد از مدتی استعلام مدارک از کار افتاده و مال باختگان بعضا به هیچ مرجعی هم نمی توانند شکایت کنند چراکه افدام برای خرید مدرک تحصیلی نیز خود جرم است و معاونت در جرم محسوب می گردد.

مدرک تحصیلی از دانشگاه های خارج: در بسیاری از موارد به افراد پیشنهاد خرید مدرک از دانشگاه های خارج از کشور داده میشود که این نیز جزو موارد تقلب خواهد بود و تحقیقات ما نشان داده که عموما سایت های ارائه کنندگان این مدارک جعلی هستند و حتی بعد از مدتی تغییر آدرس میدهند و هیچ رتبه ای ندارند و در اصل تشابه نامی با دانشگاه های معروف ایجاد نموده اند تا بتوانند اعتماد قربانی را به دست آورند. ایباما از خوانندگان تقاضا دارد قبل از هر اقدامی این موارد را در نظر داشته باشند یا با مشاوران ما به رایگان مشورت نمایند.


دوره های آموزشی MBA و DBA و PBA :

در چند سال گذشته در کشور ایران دوره های آموزشی ویژه مدیران کسب و کارهای گوناگون ارائه می گردد که تحت عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) ٬ مدیریت عالی کسب و کار (DBA) و مدیریت حرفه ای کسب و کار (PBA) معرفی می گردند – گرچخ این دوره ها در کشورهای دیگر تحصیلات دانشگاهی دارند و آموزش عالی ارائه کننده مقاطع در گرایش های مختلف می باشند اما در کشور ایران اغلب دوره های آموزشی کوتاه مدت آن پرطرفدار است و این موضوع بدان دلیل است که طرفداران این دوره ها متشکل از مدیران مشاغل دولتی و آزاد می باشند و عموما فرصت اختصاص زمان طولانی و رفت و آمد را نداشته و گزینه دوره های کوتاه مدت MBA و DBA و PBA را انتخاب می نمایند از این رو بنیاد آموزش مجازی ایرانیان توضیحات کاملی در خصوص این دوره ها ارائه می نماید تا به سوالات عمومی که در ذهن شما وجود دارد پاسخ داده شود.


چه مراکزی دوره های MBA و DBA و PBA معتبر ارائه می دهند | هزینه دوره و مدرک | نحوه تشکیل:

۱- مراکز آموزش های آزاد دانشگاه های کشور:

 • این مراکز که در دانشگاه های معتبر کشور مشغول به فعالیت می باشند و زیر نظر وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری مشغول به کار می باشند بالاترین سطح اعتباری این مدارک را ارائه می دهند.
 • مدارک صادر شده از طریق این مراکز دانشگاهی مورد تایید و قابلیت استعلام از دانشگاه را دارد٬ همچنین متقاضیان می توانند با مراجعت حضوری به وزارت علوم پشت گواهینامه های دریافتی را ممهور به مهر وزارت علوم نمایند.
 • این مدارک قابلیت ترجمه رسمی با درج مهر دادگستری و وزارت امور خارجه دارد و در خارج از کشور به علت درج اسم دانشگاه بر روی مدرک در خیلی موارد مشاهده شده که به عنوان مقطع بعد از ارزیابی مورد پذیرش سایر کشور ها قرار گرفته است اما این موضوع تضمین شده نیست.
 • در حال حاضر در کشور تعداد معدودی دانشگاه معتبر در حال برگذاری این دوره ها می باشند و فقط برخی از آنها گرایش های مختلفی دارند وبر حسب نوع مجوزشان به دو صورت حضوری یا غیر حضوری ارائه می گردد.
 • مدت زمان این دوره ها که در مدرک نیز درج می گردد ۶ ماهه و یکساله می باشد و حداکثر زمان آموزش ۴۰۰ ساعت می باشد.
 • هزینه شرکت در کلاس ها بر اساس مرکز ارائه کننده و اساتید و طول مدت زمان کلاس و مندرج در مدرک از ۸ میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان اعلام می گردد.
 • هر سه دوره PBA و DBA و MBA در بیش از ۲۰ گرایش در این مراکز ارائه می گردد.
 • جهت شرکت در دوره ها در این مراکز به رزومه و آخرین مقطع تحصیلی متقاضیان دقت می گردد.
 • ارزیابی این مراکز از طریق آزمون حضوری و یا ارزیابی پروژه پایان دوره صورت می پذیرد.

۲- آموزشگاه های عالی آزاد زیر نظر وزارت علوم:

 • بر اساس سیاست های گسترش آموزش عالی کشور تعدادی از مراکز آموزش عالی آزاد در کشور مجوز برگزاری دوره های آموزشی در این دوره ها را به صورت محدودتر دریافت نموده اند که از لحاظ نفوذ اعتبار در رتبه دوم قرار می گیرند.
 • مدارک صادر شده از این مراکز قابلیت استعلام از همین مراکز و دریافت مهر وزارت امور خارجه بر روی پشت مدرک را دارند.
 • مدارک صادره از این مراکز نیز قابلیت ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را دارا هستند.
 • مدت زمان این دوره ها که در مدرک درج می گردد ۶ ماهه و یکساله می باشد و حداکثز زمان آموزش ۴۳۰ ساعت می باشد.
 • هزینه شرکت در دوره های این مراکز و اخذ مدرک مربوطه از ۳ میلیون تومان تا ۸ میلیون تومان اعلام می گردد.
 • نحوه ارائه این دوره ها در اینگونه مراکز حضوری و به ندرت غیر حضوری می باشد.
 • دو دوره MBA و DBA در حدود ۶ گرایش در این مراکز ارائه می گردد.
 • ارزیابی در این مراکز به صورت آزمون حضوری صورت می پذیرد.

۳- آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور:

 • آموزشگاه های آزاد دارای حرفه مالی و بازرگانی برخی گرایش های مدیریت کسب و کار را دارا می باشند و مدارک صادره از این مراکز از لحاظ نفوذ اعتبار در رتبه سوم قرار می گیرند.
 • مدارک صادره از این آموزشگاه ها در دو نوع: حضور در دوره شامل بخشی از استاندارد و بدون آزمون – و نوع دوم پایان دوره شامل طی کامل استاندارد و بعد از آزمون پایان دوره در مراکز اصلی فنی و حرفه ای می باشد و هر دو نوع مدرک توسط سازمان فنی و حرفه ای استان مبدا آموزشگاه ممهور می گردد و از طریق سازمان فنی و حرفه ای قابل استعلام است.
 • مدارک صادره از آموزشگاه های آزاد قابلیت ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را دارد.
 • مدت زمان این دوره ها بر حسب ساعت و روزهای تشکیل می باشد و حداکثر ۴۰۰ ساعت درج می گردد.
 • هزینه شرکت در این دوره ها بر اساس زمان تعریف شده در پورتال فنی و حرفه ای از ۳۰۰ هزرا تومان تا ۱.۵ میلیون تومان می باشد.
 • نحوه ارائه این دوره ها اغلب به صورت حضوری و به ندرت به صورت الکترونیکی می باشد.
 • دو دوره MBA و DBA در حدود ۶ گرایش در این آموزشگاه ها ارائه می گردد.

۴- آموزش های الکترونیکی شرکت های خصوصی:

 • شرکت های خصوصی تحت بستر آموزش الکترونیکی یا LMS بومی تولید داخل اقدام به تولید محتوای دیجیتال از طریق انتشارات دیجیتال نموده و به صورت حامل دیجیتال و یا  رسانه بر خط در اختیار علاقه مندان قرار می دهند و بر اساس اعتبار جهانی و برند این مراکز از لحاظ ضریب نفوذ همتراز رتبه قبلی یعنی رتبه ۳ قرار می گیرند.
 • این سامانه ها دارای سیستم ارزیابی پروژه های پایان دوره و آزمون آنلاین است که در پایان نتایج ارزیابی در قالب گواهی نامه ای به متقاضیان اهدا می گردد.
 • گواهینامه ها و تاییدیه های این روش توسط ایباما قابلیت ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه دارد.
 • هزینه شرکت در این دوره ها بر اساس گرایش و سایر موارد بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان می باشد.
 • هر سه دوره MBA و PBA و DBA در این روش و در بیش از بیست گرایش ارائه می گردد.
 • نحوه ارائه محتوای این دوره ها به صورت الکترونیکی می باشد.
 • ارزیابی در این مراکز به صورت آزمون آنلاین یا ارزیابی پروژه پایان دوره می باشد.

۵- آکادمی های بین المللی :

 • برخی کمپانی ها یا آکادمی هایی که در خارج از کشور به ثبت رسیده اند با عقد تفاهم نامه ها و یا اعطاء نمایندگی های انحصاری فعالیت در سایر کشور ها به سایر شرکت ها و موسسات امکان اخذ گواهینامه های آموزشی دوره های کوتاه مدت را در ازاء ارائه مدرک قبولی شما در مورد نظر تحت نظارت مرکز مورد تفاهم فراهم می آورند برای مثال کمپانی WTG که یک شرکت به ثبت رسیده و فعال در اتحادیه اروپا و ایران می باشد این امکان را برای متقاضیان فراهم می سازد که از طریق پرداخت هزینه رزومه و گواهینامه های شما را ارزیابی و در همان دوره به شما گواهینامه بین المللی اعطاء نماید که از طریق سایت مرجع آن قابلیت استعلام و رهگیری نیز دارد.

شما می توانید جهت شرکت در دوره های آموزشی و اخذ مدارک معتبر از مشاوره رایگان کارشناسان ایباما بهره مند گردید :

۰۲۱۲۸۴۲۸۴ داخلی ۲

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

سیم کارت دائمی گرجستان

دیدگاه کاربران
 • امیر 8 مهر 1394

  به یک مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی خیلی خیلی نیازمندم طوریکه زندگی خانوادگی ام در حال از هم پاشیدن است، در صورت امکان راهنمایی بفرمایید

  • کارشناس اینترنت - رضائی 8 مهر 1394

   سلام
   بنیاد آموزش مجازی ایرانیان در زمینه صدور مدارک دانشگاهی فعالیتی ندارد و صرفا گواهی نامه آموزشی صادر میکند .

  • مدیر کل سایت 18 اردیبهشت 1395

   با سلام – جهت مشاوره در خصوصی اخذ مدارک همسطح کارشناسی و یا مدارک دانشگاهی دوره های MBA با کارشناسان ما تماس حاصل فرماید :
   در ساعات اداری : ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴ – ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ – ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

 • Mehrdad 30 آبان 1394

  گواهی ایمنی برق لازم دارم

 • راستین 3 دی 1394

  سلام من یک مدرک لیسانس مدیریت صنعتی با استعلام نیاز دارم. هر چقدر لازم باشه میدم[email protected]

  • با سلام
   دوست عزیز شما می توانید در دوره های آموزشی ما در نشانی سایت زیر شرکت نمایید و در پایان مدارک بسیار معتبری اخذ نمایید :
   http://dba.ebama.ir

 • امیر 4 دی 1394

  با سلام چطور میتوان در اموزشگاه مجازی شما از کاردانی مدیریت بازرگانی به لیسانس ادامه تحصیل بدهم

 • اعظم 3 بهمن 1394

  بنده شدیدا نیاز به مدارک تحصیلی دارم

 • ایمان 13 بهمن 1394

  Lotfan dar morede chegoonegee madrak va jozeiaat ettelaa daheed.

 • مهرزاد 21 بهمن 1394

  احتیاج به دیپلم دارم , هر رشته که باشه .

  • هادی 16 آبان 1396

   سلام بنده چهل واحد از دروس دوره متوسطه را گذراندم سال ۸۰ وحالا احتیاج به دیپلم فوری دارم میشه راهنماییم کنید شماره تماسم۰۹۱۸۹۰۶۹۰۲۴

  • هادی 16 آبان 1396

   سلام من احتیاج به دیپلم فوری دارم برای ابقا در شغلم سی چهل واحد هم ازدروس دبیرستان رو سال ۸۰ پاس کردم در رشته علوم انسانی
   ۰۹۱۸۹۰۶۹۰۲۴ شماره تماسم

 • بابک 30 بهمن 1394

  لیسانس زبان و ادبیات تؤرکی از آنکارا میخوام.
  یا اینکه
  لیسانس مهندسی معماری میخوام.
  برای تاریخ تیرماه ۱۳۸۴

 • ارش 9 اسفند 1394

  سلام
  ممکن است است راهنمایی کنین در مورد اخذ مدرک تحصیلی فوق لیسانس

  • مدیر کل سایت 18 اردیبهشت 1395

   با سلام – جهت مشاوره در خصوصی اخذ مدارک همسطح کارشناسی و یا مدارک دانشگاهی دوره های MBA , DBA با کارشناسان ما تماس حاصل فرماید :
   در ساعات اداری : ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴ – ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ – ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

 • حمید 10 اسفند 1394

  من احتیاج به یه مدرک تحصیلی لیسانس در زمینه بازاریابی یا بازرگانی دارم

  • مدیر کل سایت 10 اسفند 1394

   با سلام و احترام – به شما مدارک mba یا dba دانشگاهی را توصیه میکنیم – لطفا با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید – ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ – سپاس

  • مدیر کل سایت 18 اردیبهشت 1395

   با سلام – جهت مشاوره در خصوص مدارک دانشگاهی دوره های MBA , DBA با گرایش بازرگانی یا بازاریابی با کارشناسان ما تماس حاصل فرماید :
   در ساعات اداری : ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴ – ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ – ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

 • حسن 19 فروردین 1395

  نیاز به کارشناسی ارشد دارم

  • مدیر کل سایت 19 فروردین 1395

   با سلام خدمت شما دوست عزیز – خواهشمند است در ساعات اداری با شماره تلفن مشاوران ما تماس حاصل فرمایید: ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴
   با تشکر – بنیاد آموزش مجازی ایرانیان

 • سلام نياز به مدرک کارشناسي مديريت دارم 24 فروردین 1395

  بنده نياز فوري به مدرک کارشناسي مديريت دارم . لطفا راهنمايي فرماييد

  • کارشناس اینترنت - رضائی 24 فروردین 1395

   با سلام و تشکر از ارتباط شما :
   خواهشمند است با کارشناس ما تماس گرفته و دقیقا نیاز خود را شرح دهید – ما تمام نیروی خود را جهت مرتفع کردن آن به کار خواهیم گرفت.
   تماس: ۰۹۱۳۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴
   با تشکر

 • عبدالرحمن مصلح 24 فروردین 1395

  سلام. فوق لیسانس مدیریت دارم و1700 گواهی آموزشی ایا امکان تبدیل سوابق اینجانب به مدرک دکترا وجود دارد ممنون ازپاسختان

  • کارشناس اینترنت - رضائی 25 فروردین 1395

   با سلام و تشکر از ارتباط شما :
   خواهشمند است با کارشناس ما تماس گرفته و دقیقا نیاز خود را شرح دهید – ما تمام نیروی خود را جهت مرتفع کردن آن به کار خواهیم گرفت.
   تماس: ۰۹۱۳۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴
   با تشکر

 • بی باک 26 فروردین 1395

  من 12 ساله که کار ساخت وساز انجام میدم نیازمند مدرک لیسانس یا فوق لیسانس عمران معتبر با استعلام هستم….

  • مدیر کل سایت 28 فروردین 1395

   با سلام – لطفا با کارشناس آموزش ما به شماره ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴ تماس حاصل فرمایید

 • سید سجاد 3 اردیبهشت 1395

  سلام من میخوام ی مدرک معتبر در زمینه ریاضیات داشته باشم چکار کنم که زودتر به نتیجه برسم؟

  • مدیر کل سایت 3 اردیبهشت 1395

   با سلام – با کارشناسان ما تماس بگیرید یا تلفن اعلام کنید ما باهاتون تماس بگیریم – بهترین روش های موجود در دست بنیاد است – نهایت مشاوره و حمایت لازم از شما به عمل خواهد آمد :
   تلفن تماس در ساعات اداری : ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ – ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ – با تشکر

 • میلاد 4 اردیبهشت 1395

  نیازمند مدرک با استعلام -کارشناسی- دانشگاه آزاد مشهد
  09150751391

  • کارشناس اینترنت - رضائی 5 اردیبهشت 1395

   با سلام – با کارشناسان ما تماس بگیرید یا تلفن اعلام کنید ما باهاتون تماس بگیریم – بهترین روش های موجود در دست بنیاد است – نهایت مشاوره و حمایت لازم از شما به عمل خواهد آمد :
   تلفن تماس در ساعات اداری : ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ – ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ – با تشکر

 • مریم 7 اردیبهشت 1395

  سلام.من نیاز فووووری ب یک مدرک لیسانس در رشته میکروبیولوژی دارم.چ کنم.کمک??

 • سحر 12 اردیبهشت 1395

  در دوره دکترا خارج از کشور تحصیل میکردم و تااخرین مرحله پیش رفتم بنا به عللی کارم ناتمام موند ایا کاری واسه مدرکم میتونید انجام بدید؟

  • مدیر کل سایت 12 اردیبهشت 1395

   با سلام :
   از اون محلی که در حال تحصیل بوده اید می بایست مستندات ارسال نمایید تا براتون هر کاری بتونیم انجام خواهیم داد – لطفا با مدیر بازرگانی بنیاد تماس حاصل فرمایید – با سپاس
   09330044284

 • مهدی 12 اردیبهشت 1395

  باسلام من هفت ترم گیاهپزشکی خوندم ولی اون زمان بدلیل عدم توان مالی ادامه ندادم الانم سر کارم ونیاز ب داشتن مدرک لیسانس دارم چکار کنم چون زمانی برای درس خوندنو کلاس رفتن ندارم ممنونم

  • مدیر کل سایت 12 اردیبهشت 1395

   با سلام در خصوص مدارک آموزشی کوتاه مدت می توانید از کارشناسان مشاوره بنیاد بهره مند گردید :
   نهایت مشاوره و حمایت لازم از شما به عمل خواهد آمد :
   تلفن تماس در ساعات اداری : ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ – ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ – با تشکر

 • زهرا 15 اردیبهشت 1395

  سلام من چند ترم دانشگاه درس خوندم مشکلاتی برام پیش اومد که نتونستم ادامه بدم الانم به شدن نیاز مدرک فوق دیپلم نرم افزار دارم برای کارم چیکار باید کنم هرچی هزینش بشه مهم نیست فقط مدرک به دستم برسه چون نیازش دارم توروخدا زود جوابمو بدید ممنون

 • ali 16 اردیبهشت 1395

  با سلام . من مدرک کارردانی معماری دارم و میخوام مدرک کارشناسی معماری قابل استعلام جهت شرکت در نظام مهندسی بگیرم چون مشغول به کارم در زمینه کارهای معماری وعمران نمیتونم برم ادامه تحصیل بدم نیاز شدید به مدرک کارشناسی دارم برای ارتقا کارم.

  • سپیده 4 اسفند 1396

   با سلام من کاردانی معماری دارم و برای آزمون نظام و مهاجرت احتیاج به مدرک کارشناسی دارم‌ چونکه فرصت لازم برای ادامه تحصیل رو ندارم. و در حال حاضر در زمینه معماری مشفول به کارم

 • رضا 16 اردیبهشت 1395

  باسلام.مدرک کاردانی رااخذکرده ام….نیازبه مدرک کارشناسی دارم….لطفاراهنمایی کنید

 • عباس 17 اردیبهشت 1395

  نیاز به مدرک لیسانس مدیریت دارم

  • مدیر کل سایت 18 اردیبهشت 1395

   با سلام
   کارشناسان ما جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت – تشکر از ارتباط شما

 • محمد 18 اردیبهشت 1395

  سلام
  من سال ۹۲ واسه گرفتن دیپلم خوندم ولی دوتا درسمو افتادم مشکل واسم پیش اومد نتونستم تابستون برم،دیگه ادامه ندادم ، ولی الان واسه کفالت مادرم رفتم پلیس+۱۰ میگه واسه زمان غیبتم مدرک تحصیلی میخواد
  خواستم بدونم امکانش هست من بتونم یه مدرک تحصیلی به تاریخ روز داشته باشم یا نه
  هر چقدر زمان لازم باشه واسه آموزش قبول میکنم همینطور واسه هزینه ی کلاس ها هم هیچ مشکلی ندارم

  • مدیر کل سایت 18 اردیبهشت 1395

   با سلام – یه راهکارهایی وجود دارد – لطفا با کارشناس ما تماس حاصل فرمایید در ساعات اداری : ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

 • amir 20 اردیبهشت 1395

  ba salam
  man ehtiaj be madrake karshenasi ya karshenasi arshade madan ya bazargani daram
  khaheshmandam rahnamaei konid mamnon

  • مدیر کل سایت 20 اردیبهشت 1395

   سلام – لطفا جهت دریافت مشاوره تماس حاصل فرمایید :
   ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴
   ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴
   ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

 • علی 20 اردیبهشت 1395

  سلام
  بنده چطور می توانم دیپلم بدون معدل خود را با معدل بکنم لطفا راهنمایی فرمایید. با تشکر

 • امیر 20 اردیبهشت 1395

  سلام و احترام
  بنده مدیرHSE می باشم و دارای ده سال سابقه کار در پروژه های صنعتی هستم
  و به دلیل مشکلات نمیتوانم سرکلاس دانشگاه برم
  نیازمند مدرک تحصلی کارشناسی مرتبط و معتبر با استعلام هستم لطفا راهنمایی نمایید

 • امین 22 اردیبهشت 1395

  با سلام من دانشجوی کارشناسی حسابداری هستم.بنا به مشکلات کاری سقف تحصیلالتم تموم شده و دانشگاه اچازه تحصیل به من نمیدهد.خواهشمندم در صورت امکان مدرک کارشناسی حسابداری برایم تهیه نمایید با تشکر

 • امین 22 اردیبهشت 1395

  تقاضای مدرک لیسانس حسابداری با استعلام را دارم خواخشمندم کمکم کنید

 • خداداد 25 اردیبهشت 1395

  با سلام نيازمند شديد مدرك مهندسي مكانيك با استعلام هستم لطفا كمكم كنيد

 • ارش 25 اردیبهشت 1395

  با سلام من نیاز به مدرک لیسانس یا فوق با استعلام دارم که رشته تحصیلی زیاد مهم نیست خواهش میکنم راهنمایی کنیم

  • مدیر کل سایت 27 اردیبهشت 1395

   با سلام – آخرین مدرک تحصیلی شما چیست ؟ و چه رشته ای ؟

 • مهدی 27 اردیبهشت 1395

  سلام. به مدرک کارشناسی با استعلام نیاز دارم.لطفا راهنمایی بفرمایید

  • کارشناس اینترنت - رضائی 28 اردیبهشت 1395

   سلام بر شما
   از هر کجای دنیا که هستید می توانید در دوره های بنیاد آموزش مجازی ایرانیان شرکت نمایید و پس از طی مراحل مدرک از طریق پست برای شما ارسال می گردد.
   شماره جهت تماس : ۰۰۹۸۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ است.

 • ابوالفضل 1 خرداد 1395

  با سلام ، نیازمند لیسانس پرستاری از تهران هستم.لطفا مرا یاری فرمایید.

 • محسن 1 خرداد 1395

  لطفا در مورد گرفتن مدرک با استعلام راهنماییم کنید.مرسی.

 • majid 3 خرداد 1395

  با سلام بنده دو مدرک لیسانس کامپیوتر جهت ادامه تحصیل در خارج میخواهم لطفا با من تماس بگیرید
  با سپاس

 • جعفر قربانی 4 خرداد 1395

  مدرک فوق دیپلم دارم میاد به لیسانس با استعلام دارم

 • Amin 8 خرداد 1395

  ba salam
  madrake licence e ravanshenaasi mikham
  tashakor

  • مدیر کل سایت 9 خرداد 1395

   با درود و ادب : لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید تا مشاوره لازم در این زمینه به شما ارائه گردد.

 • محمد 8 خرداد 1395

  من در رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه مجازی شیراز در رشته کنترل وابزار دقیق به خاطر مشکلی که برام پیش اومد نتواستم درسمو ادامه بدم واون رو رها کردم میخواستم بدونم میشه یه مدرک از اون دانشگاه برام بگیرید با استعلام لطفا راهنماییم کنید باتشکر

  • مدیر کل سایت 9 خرداد 1395

   با سلام و تشکر از ارتباط شما – انجام درخواست شما مقدور نیست
   لازم به ذکر است ما در خود بنیاد دوره ابزار دقیق داریم و با شرکت در این دوره میتونید مدارک آموزشی معتبر و قابل ترجمه رسمی دریافت نمایید:
   https://iranelearn.com/?p=655

 • علی 9 خرداد 1395

  سلام
  من مدرک کارشناسی ناپیوسته ای تی یا ترم افزار میخوام خودم کاردانی دارم دانشجو کارشناسی نرم افزار بودم دو ترم خوندم انصراف دادم لطفا با هام تماس بگیرید
  ممنون میشم جواب بدین ضروری لازم دارم

 • علی 10 خرداد 1395

  سلام
  بنده نیاز فوری به مدرک لیسانس دارم البته در حال حاضر دانشجو هستم ولی این رشته برایم خیلی سنگین است راهنماییم کنید

  • مدیر کل سایت 10 خرداد 1395

   با سلام – جهت اخذ مدارک دانشگاهی لیسانس تنها راه شما تحصیل در دوره های دانشگاهی زیر نظر وزارت علوم است – دوره هایی تحت عنوان MBA و DBA هست که جایگاه خودشان را دارند.

 • reza 11 خرداد 1395

  سلام
  مدرک من کاردانی الکترونیک هست و نیاز به لیسانس برق قدرت دارم
  آیا مدارک شما معتبر و قابل استعلام هست؟
  آیا قابلیت این را دارند که بتواب با استفاده از این مدرک در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد؟

 • جواد 12 خرداد 1395

  سلام
  من مدرک لیسانس مکانیک دانشگاه ازاد از کرمان میخوام ایا شما میتوانید من را راهنمایی کنید زندگیم از هم می پاشه لطغا کمکم کنید

 • زهرا 14 خرداد 1395

  باسلام واحترام.بنده پنج ترم دانشگاه درس خوندم.نمراتمم متوسط بود بااینکه فقط شب امتحان میتونستم بخونم.ولی بدلیل مشکلات خانوادگی چندترم غایب شدم وتوی چند درس مشروط…..وحالا سقف تحصیلم تموم شده وهشت ساله که شاغلم وتوی کارم خیلی موفقم تاحدی که بارهادرسطح استان یا شهرستان موردتقدیرقرارگرفتم…..اینارومیگم که فکرنکنید آدم راحت طلبی هستم.سخت کوشیهای زیادی داشتم ودارم ولی تاپایان مرداد واوایل شهریورخیلی فوری نیاز به مدرک تحصیلی معتبر حدالامکان در زمینه مدیریت آموزشی یا مشابه دارم وخیلی فوریه وحاضرم اگه قراره کتبی رو بخونم وآزمون بدم ودرقبالش مدرک بگیرم وهزینه ای هم پرداخت بکنم,انجام بدم ولی خیلی فوری وجیرینگی.لطفا بهم کمک بکنین.ممنونتونم.

  • مدیر کل سایت 15 خرداد 1395

   با سلام خدمت شما – سرکار خانم زهرا
   مدرک تحصیلی دانشگاهی لازمش تحصیل در دانشگاه میباشد و نه این سازمان و نه هیچ کجای دیگر نمیتواند به شما مدرکی از این دست بدون تحصیلات دانشگاهی اعطاء نماید و مراقب هرگونه تبلیغی در این زمینه باشید که چه بسا ما اشخاص زیادی را دیده ایم که وقت و هزینشون رفته و بازیچه اینگونه کلاهبرداری ها شده اند.
   اگر مدرک معتبر آموزشی در دوره های آموزشی و همسطح٬ برای شما کارگشاست که از بنیاد و مراکز آموزشی طرف قرارداد صادر گردد آن هم باید سیکل آموزش و ارزیابی را طی فرمایید که البته اگر در همین ماه اقدام نمایید تا زمان مورد نظر شما می توانید مراحل را سپری نمایید.

 • یوسف 20 خرداد 1395

  سلام من فوری به یه دیپلم یا یه مدرک دانشگاهی رشته معماری با استعلام خیلی خیلی فوری نیاز دارم مدرکم اول متوسطه است

 • حسين 24 خرداد 1395

  با سلام يه مدرك تحصيلي ديپلم واسه ارتقاء جايگاه كاريم احتياج دارم امكانش هست

 • محمد 24 خرداد 1395

  سلام به دلیل مهاجرت نیاز به مدرک لیسانس معماری دارم.قابل ترجمه برای دانشگاه های کانادا و استرالیا ممنون میشم اگر کمک کنید. [email protected]

  • کارشناس آموزش ۲ دولتی 26 خرداد 1395

   با سلام طاعات وعباداتتون قبول درگاه حق
   می تونید در دوره مدیریت mbaشهری وشهرسازی شرکت کنیداین مدارک ازدانشگاه علم وفرهنگ صادر میشوند وموردتائد وزارت علوم است .همچنین قابل ترجمه با مهر دادگستری وزارت امورخارجه است جهت استخدام شدن امور مهاجرتی وارتقاء سمت شغلی است

 • رضا 4 تیر 1395

  با سلام من مدرك كارداني نياز دارم با شرايطي كه در محل كارم بوجود امده به اين مدرك خيلي خيلي نياز دارم اگه ميتونيد كمك كنيد لطفا اعلام بفرماييد

 • شاسوار 9 تیر 1395

  من مدرک کارشناسی عمران لازم دارم

 • علیرضا 11 تیر 1395

  باسلام ، من 16 سال تجربه فعالیت درزمینه هنر دارم .نیاز به مدرک دانشگاهی با استعلام جهت ادامه تحصیل دارم ، لطفا راهنمایی ام کنید.

 • مهرانگیز 11 تیر 1395

  واحدهای باقیمانده دانشگاهم بسیار سخته از پاس کردنشون ناتوانم نیاز دارم حتما لیسانسم را بگیرم کمکم کنید

 • اسماعیل 13 تیر 1395

  سلام
  من کاردانی تربیت معلم قرآن دارم و نیازمند کارشناسی آموزش ابتدایی هستم.
  چون شاغل هستم توانای شرکت در کلاس را ندارم. لطفا من را راهنمایی کنید. ممنون

 • کیان 22 تیر 1395

  سلام و ادب
  من دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور بودم که بعلت اتمام سنوات اخراج شدم
  حدود 80 واحد پاس کردم… از طریق بنیاد شما میتونم کارشناسیمو تمومش کنم؟
  چگونه؟
  ضمنا دوره های eMBA مجتمع فنی تهران رو هم داشتم همراه با لیسانس میگذروندم که اونم به دلیل مشکلات خانوادگی و غیره که داشتم ناتموم موند. از طریق بنیاد شما میتونم مدرک معتبری در این زمینه کسب کنم؟
  آیا مدارک شما دارای مجوز از وزارت علوم هم هست؟ یا مورد تآیید قرار میگیره؟

  • مدیر کل سایت 16 آبان 1395

   با سلام – بنیاد در خصوص مدرک کارشناسی فعالیتی ندارد ما بستر نرم افزاری پیشرفته و فرآینده های ارزیابی را در اختیار دانشگاه های آنلاین یا مراکز آموزشی قرار می دهیم و در نهایت شما بایستی حتما از طریق دانشگاه ها جهت گرفتن مدارک معتبر اقدام نمایید.

 • حسام 23 تیر 1395

  باسلام
  كارداني معماري دارم و تجربه بسيار خوبي در اين زمينه و نياز فوري به مدرك ليسانس معماري دارم هزينه در اسرع وقت پرداخت خواهد شد لطفا” راهنمائي نمائيد

 • رعنا 25 تیر 1395

  با سلام
  من فوق ديپلم معمارى ميخوندم كه بعد از ٣ ترم به دليل مشكلات مالى نتونستم ادامه تحصيل بدم. ، الان يه ادم خوب پيدا شده كه ميخواد كارام رو انجام بده و من رو بفرسته فقط مدرك كارشناسى معمارى رو لازم دارم آيا ميتونيد واسم مارى انجام بديد خيلى نگرانم

  • با سلام خانم رعنا
   در صورتیکه جهت رفتن به مدرک خاصی نیاز دارید لازمه بدونید مدارک آموزشی دیجیتال بنیاد به دلیل اینکه امکان ترجمه رسمی با مهر دادگشتری و وزارت امور خارجه دارند اونطرف خیلی مفید هستند و بسیاری از متقاضیانی که این مدارک را گرفته اند هم اکنون در حال ادامه تحصیل هستند یا شغل دلخواه خود را یافته اند لذا پیشنهاد می کنم حتما با کارشناسان بنیاد در ارتباط بشید : ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ در خدمت شما هستند.

 • mohammad 27 تیر 1395

  سلام خسته نباشین
  مدرک کارشناسی معتبر میخوام جهت استخدام بانک! فوری امکانش هست؟!

 • یوسف 1 مرداد 1395

  سلام مدیریت محترم سایت
  فوق لیسانس عمران خاک وپی دارم نیازبه مدرک دکترا دارم فقط برای خودم جایی ارایه نمیدم

 • محمد 2 مرداد 1395

  سلام مدیریت محترم سایت
  من برای درس خوندن اصلا وقت ندارم یعنی مشکلات زندگی نمزاره مدرک لیسانس معتبر بااستعلام میخوام خیلی ضروریه لطفا راهنمایی کنید

 • ارش 5 مرداد 1395

  سلام من نیازمند مدرک کاردانی هستم تو هر رشته ای باشه مهم نیست کسی هست کمک کنه هزینه اش هم پرداخت میکنمممممم

 • مصطفی 16 مرداد 1395

  درودبر شما ، من در پی دانش ومدرک معتبر باستان شناسی تا مقطع کارشناسی هستم ودر کلاس های غیر حضوری شمانیز میتوانم فعال باشم ، امنتاحان ناتم مشکل ندارم ، باید از چه طریقی اقدام کنم

 • شاسوار 20 مرداد 1395

  من در سال 78 از طریق آزمون سراسری کاردانی رشته ساختمان (عمران ) قبول شدم به علت مشکلات مالی نتوانستم کاردانی راتمام کنم چند واحد مانده که مدرکم بگیرم حالا مدرک لیسانس برای شرکتم مخواهم اگر امکان داره همکاری بفرماید واداری چند مدرک گذراندن دوره های نقشه کشی ساختمان و سفت کاری ساختمان و موزیک کاری ساختمان واداری شرکت ساختمانی مباشم وه ساله سابقه پیمانکاری ساختمان دارم

 • فرید 24 مرداد 1395

  با سلام نیازمند مدرک لیسانس هستم با استعلام برای ارائه به محل کارم … اگر مدرک تحویل ندم کارمو از دست میدم … نه مزاحم هستم نه قصد مزاحمت دارم خواهشا کامل و زود راهنماییم کنید … خیلی ممنون و تشکر دارم

 • بهروز 25 مرداد 1395

  باسلام بنده دیپلم علوم انسانی دارم نیازمند مدرک لیسانس هستم چه رشتهای میتونم مدرک بگیرم و مشکل مالی ندارم مدرک با استعلام میخام نه واس جای بلکه واسه خودم ممنون میشم کمکم کنید شماره تماس 09903277451

 • مینا 26 مرداد 1395

  سلام. من فوق دیپلم نرم افزار دارم. نیاز فوری به مدرک لیسانس نرم افزار و یا لیسانس حسابداری دارم. راهنماییم کنین چطور مدرکو بدست بیارم.بدون رفتن به دانشگاه

 • الهام 2 شهریور 1395

  سلام من ترم 5 جغرافیارو خوندم در دانشگاه دولتی و ترم 6 رو رهاکردم ی مدرک بااستعلام لیسانس میخوام اصلا ادامه تحصیل برای من مشکله و محدودیتایی دارم منو راهنمایی کنیدلطفا????

 • حمید 3 شهریور 1395

  سلام لیسانس دارم با بیش از 750 ساعت اموزش ضمن خدمت وحدود 20سال کار مدیریتی در بخش دولتی امکان تبدیل ساعات ضمن خدمت وتجربه خدمتی به مدرک بالاتر وجود دارد یا خیر؟ متشکرم

 • نادر سلطانی 8 شهریور 1395

  بفر مایید چطور میشه مدرک کارشناسی ارشد در رشته حسابداری اخذ کرد زمان و هزینه شو اظهار فر مایید .

 • امیر 10 شهریور 1395

  سلام .بنده مدرک کاردانی علوم ازمایشگاهی درم به علت مشغله یزندگیم و دردسر هام نیاز دارم کاردانیم به کارشناسی تبدیل شه کسی هست که بتونه کمکم کنه .از طریق ایمیل لطفا کمک کنید .

 • افشین 10 شهریور 1395

  سلام,من به یه مدرک فوق دیپلم کامپیوتر نیاز فوری دارم,حداقل تا ۲۰ روز آینده…هزینش هم واسم مهم نیست هرچقدر شد پرداخت میکنم

 • فرزانه 19 شهریور 1395

  سلام من مدرک فوق دیپلم را تو رشته نرم افزار ترم آخر رها کردم ولی الان احتیاج به مدرک لیسانس دارم ادامه تحصیل هم نمی تونم بدم لطفا راهنمایی کنید خیلی ضروریه و زود لازمش دارم

 • محمد 20 شهریور 1395

  سلام مدرک لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه ازاد تهران نرکز میخام با استعلام.

 • نادر سلطانی 23 شهریور 1395

  سلام
  من باهاتون کار دارم خواهشا جواب بدید

  • مدیر کل سایت 23 شهریور 1395

   با سلام لطفا شماره خودتون را همینجا قید فرمایید – نمایش داده نمی شود

 • محسن 25 شهریور 1395

  سلام
  بنده مدرک کاردانی تربیت معلم رو دارم, و به مدرک کارشناسی در هر رشته ایی که بشه فوری نیازمندم, و لطفا منو راهنمایی کنید ممنون میشم

 • غزال 28 شهریور 1395

  من نیاز فوری ب دیپلم دارم و چند واحد از درسام مونده باید چیکار کنم نیاز فوری ب مدرک دیپلم دارم

 • محمود 28 شهریور 1395

  سلام من نیاز به مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی از علی اباد کتول را دارم خیلی ضروریه.لطفا راهنمایی کنید

 • سعید 29 شهریور 1395

  با درود خدمت شما من لیسانس مکانیک نیاز دارم لطفا منو راهنمایی کنید با تشکر

 • ساناز 5 مهر 1395

  سلام چطوري ميشه براي مشاوره بهتر باهاتون تماس داشته باشم.

 • رضا 5 مهر 1395

  سلام خسته نباشید. من میخوام تو دوره های آموزشیتون شرکت کنم. فقط یه سوال. وقتی من مدرکو بگیرم این مدرک کجاها به کارم میاد؟ مثلا هزینه ثبت نام بدم و دوره رو بگذرونم و در آخر هم یه مدرک بین المللی یگیرم؛ این مدرک کجا به کارم میاد؟! خواهشمندم جواب بدین؛ چون واقعل علاقه مند شدم به ثبت نام توی چند رشته!!

 • reza 5 مهر 1395

  سلام خسته نباشید. من میخوام تو دوره های آموزشیتون شرکت کنم. فقط یه سوال. وقتی من مدرکو بگیرم این مدرک کجاها به کارم میاد؟ مثلا هزینه ثبت نام بدم و دوره حقوق بین الملل رو بگذرونم و در آخر هم یه مدرک بین المللی یگیرم؛ این مدرک کجا به کارم میاد؟! خواهشمندم جواب بدین؛ چون واقعا علاقه مند شدم به ثبت نام توی چند رشته!!

 • پگاه 10 مهر 1395

  بنده ليسانس روانشناسي لازم دارم ، نويسنده هم هستم و اين ليسانس در كنار كتابهاي من لازم است در مورد روابط زنان و مردان گاهي كتابي نشر ميكنم لطفا شماره تماس و ادرس معتبر بديد

 • شمنه 19 مهر 1395

  سلام شما مدرک کارشناسی ارشد هم دارین؟؟؟

  • مدیر کل سایت 16 آبان 1395

   با سلام ما در خصوص مدارک تحصیلی یا معادل فعالیتی نداریم دوست عزیز

 • ساری 24 آبان 1395

  بإسلام من چند ترم دانشگاه پیام نور رشته نرم افزار خوندم ولی بعلت بیماری نتونستم ادامه بدم الان احتیاج مبرم به مدرک لیسانس دارم لطفا راهنمایی کنید

 • مازیار 27 آبان 1395

  با سلام من کاردانی کامپیوتر دارم و فورا به مدرک لیسانس مکانیک خودرو نیازدارم لطفا راهنمایی بفرمایید

  • مدیر کل سایت 27 آبان 1395

   بهترین راهنمایی اینه که از طریق دانشگاه های بدون کنکور اقدام نمایید

 • سعید 30 آبان 1395

  سلام من مدرک کاردانی کامپیوتر نرم‌افزار را دارم و مدرک کارشناسی کامپیوتر نرم‌افزار را میخوام لطفا بام تماس بگیرید

 • محمد 6 آذر 1395

  سلام من تا دوم دبیرستان خوندم یعنی دیپلم ردی هستم الان مدرک دیپلم با استعلام می خواستم جایی هست
   

 • مسلم 7 آذر 1395

  با سلام من کاردانی عملیات پتروشیمی دارم  و الان شاغل هستم مدرک لیسانس گرایش شیمی  لازم دارم  با استعلام لطفا راهنمایی کنید 

 • آرش 13 آذر 1395

  سلام من مهندس مکانیک هستم میخوام مهندسی عمران رو هم بگیرم فقط مشکل زمان دارم چه باید بکنم

 • بینام 14 آذر 1395

  با سلام و خسته نباشید من دانشجو رشته حقوق هستم تا فوق دبیلم بنا به دلایل خانوادگی نمیتونم ادامه بدم ایا راهی هست که بشه من لیسانسم بگیرم هر چه زودتر لطفا کمکم کنید 

 • مجید 15 آذر 1395

  با سلام من حدود ۱۲ سال سابقه اجرایی دارم دارای مدرک فوق دیپلم عمران هستم نیاز مبرم به مدرک لیسانس عمران معتبر میباشم
  لطفا منا راهنمایی کنید متشکرم

 • مجید 15 آذر 1395

  با سلام مجید هستم از اصفهان دارای مدرک فوق دیپلم عمران ..نیاز مبرم به مدرک لیسانس عمران دارم …راهنمایی کنید لطفا

 • مسعود 27 آذر 1395

  من مدرک لیسانس متالوژی یا شیمی پالایش احتیاج دارم لطفا راهنمایی کنید

 • محمد 28 آذر 1395

  با سلام بنده دارای مدرک کاردانی معماری هستم ، نیاز به مدرک کارشناسی ، کارشناسی ارشد ( رشته های مرتبط یا غیر مرتیط  با مدرک کاردانی خود یا ……. ) دارم لطفا راهنمایی فرمایید

 • باقر خوشخوان 6 دی 1395

  سلام.ساکن رشت هستم.مدرک سیکل دارم.برای گرفتن مدرک دیپلم تماس گرفتم.لطفا کمکم کنین.ممنون.

 • محمدی 6 دی 1395

  ا سلام بنده دارای مدرک کاردانی عمران هستم ، نیاز به مدرک کارشناسی ، کارشناسی ارشد ( رشته های مرتبط یا غیر مرتیط  با مدرک کاردانی خود یا ……. ) با استعلام دارم لطفا راهنمایی فرمایید

 • رایان 14 دی 1395

  با سلام . من امکان دریافت فوق لیسانس را دارم . البته من لیسانس را دارم . 

 • علی علوی 14 دی 1395

  باسلام نیازمندخیلی,خیلی به مدرک لیسانس مشاوره ویاتربیتی ویاهررشته ای ازادبیات هستم میشود راهنمایی بفرماییددرضمن خودم فوق دیپلم تربیتی دارم لطفاجواب رادرسایتتان بگذارییدپیگیری میکنم

 • ehsan 19 دی 1395

  سلام
  نیاز به مدرک کارشناسی معماری دارم
  هم اکنون دیپلم معماری هستم
  لطفا راهنمایی بفرمایید
  متشکرم

 • علی علوی 20 دی 1395

  باسلام جهت ارتقای شغلی میخواهم

 • SD 27 دی 1395

  با سلام
  جهت ارتقای شغلی به مدرک لیسانس حقوق احتیاج دارم. لطفا اگر میشه راهنمایی کنید و شماره تماس بهم بدید. ممنونم

 • پوریا 27 دی 1395

  سلام .کاردانی مهندسی نرم افزار دارم به یه مدرک لیسانس فورس ماجوری نیاز دارم .لطفا راهنمایی بفرمایید.
   

  • با سلام خدمت شما دوست عزیز

   میتوانید از طریق دانشگاه های بدون کنکور کاردانی به کارشناسی ثبت نام نمایید.

   توجه نمایید مدرک فورس ماژور تحصیلی وجود ندارد

 • سمانه 28 دی 1395

  سلام.خسته نباشید.من احتیاج به فوق دیپلم در هر رشته ای فرقی نداره دارم.لطفا من و راهنمایی کنید چیکار کنم

 • محمد 29 دی 1395

  باسلام من کاردانی الکترونیک دارم چند ترم هم مقطع کارشناسی خوندم به دلایلی نتونستم ادامه بدم الان میخوام کمکم کنید تا بدونم چجوری میتونم ادامه بدم و کارشناسی بگیرم با توجه به این موضوع که تقریبا نصف واحدهای کارشناسیو هم پاس کرد
  شماره تماس بنده هستش
   

 • هیوا 3 بهمن 1395

  سلام ,مدرک لیسانس تاسیسات مکانیک ساختمان میخواستم

 • الهام 10 بهمن 1395

  سلام
  من دانشجوی انصرافی حسابداری هستم. اما الان به مدرک لیسانس حسابداری ب شدت نیاز دارم.  8 سال سابقه کار دارم اما بدون مدرک بوده الان مدرک لازم ذارم با ریز نمرات 
  لطفا اگه کسی راهی میدونه به ایمیلم خبر بده

 • M gh 12 بهمن 1395

  با سلام
  بنده نیاز فوری به مدرک کارشناسی معتبر  با استعلام  هستم ،اگر ممکنه کمکم کنید

 • بهنام رحیمی 22 بهمن 1395

  با سلام و تشکر
  این طرح ها که با در نظر گرفتن حق و حقوق واقعی بنیان گذاری شده اند و بهمراه آموزش و یا صلاحیت سنجی باشند همیشه راهگشا و مطلوب بوده خصوصا مدارک افتخاری از کمپانی های معتبر بین المللی اگر دقیق و موشکافانه عمل کنند و بتواند کل رزومه و اعتبار علمی افراد با کفایتی که بدلایل مختلف و قانع کننده از ادامه تحصیلات دور مانده و یا فاصله زمانی بوجود آمده باشد
  لطفا از میزان کارایی و توان اعتباری این مدارک و نحوه ارسال رزومه بیشتر راهنمایی شود

 • سهيل 9 اسفند 1395

  نیاز به مدرک لیسانس

 • بابک 10 اسفند 1395

  سلام
  من به شدت به یک مدرک لیسانس مهندسی مکانیک نیازمندم

 • مهدیه 11 اسفند 1395

  سلام من دیپلم تجربی دارم،مدرک کمک پرستاری هم دارم و الان میخوام مدرک لیسانس پرستاری معتبر دریافت کنم.کاردانی مدیریت جهانگردی هم دارم.لطفا راهنمایی کنید

 • علی 16 اسفند 1395

  سلام.. من مدرک لیسانس حسابداری میخام… لطفا اگه کسی هست اطلاع بده.

 • محمد 13 اردیبهشت 1396

  باسلام
  بنده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برق قدرت هستم. نیاز به مدرک دکترا برق قدرت تضمینی دارم.
  لطفا اطلاع بدید.
  سپاسگزارم

 • مرضیه 4 خرداد 1396

  با سلام
  داداشم نیاز فوری به مدرک دیپلم دارند و مدرک قبلی ایشون سیکل ناقصه الان باید چکار کنند؟
  واقعا ممنون از لطف شما
  موفق باشید.

  • دوست عزیز مدرک تحصیلی فوری وجود ندارد و متاسفانه در کشور به لحاظ نیاز مبرم اشخاص بسیاری از افراد سودجو کلاهبرداری می کنند. تنها راه شما مراجعه برای تحصیل در دانشگاه های رسمی کشور زیر نظر آموزش و پروش و وزارت علوم است. به شدت مراقب باشید خیلی کلاهبرداری در کشور زیاد شده است.

 • محمدامین 27 خرداد 1396

  باسلام به مدرک ITنیازمندم کدام دوره رو پیشنهاد میدین؟ محل کارم مدرک عالیه آی تی میخان؟

  • مدیر کل سایت 28 خرداد 1396

   جهت دریافت مشاوره اطلاعات تماس بگذارید و یا به صورت تلفنی با کارشناسان مرکز ما در ارتباط باشید.

 • حمید 16 تیر 1396

  سلام.من تا سال سوم دانشگاه الفارابی قزاقستان رشته حقوق درس خوندم بعدش نتونستم بمونم،الان ولی احتیاج به مدرک تحصیلی دارم.ممنون میشم راهنماییم کنید.

 • amirmohamadi 19 مرداد 1396

  با سلام ببخشید من برای کار در خارج از کشور نیاز به مدرک معتبر دارم و حالا از شما راهنمایی می خوام و اینکه ایا مدرک معادل کارشناسی برق و یا عمران از اموزشگاه شما کارمو راه میاندازه و یا اینکه در دوره های کوتاه مدت مربوط به این رشته ها در اموزشگاه شما شرکت کنم
  ممنون می شوم راهنمایی کنید

 • احسان 22 مرداد 1396

  درود بر شما عزیزان،بنده تا مقطع اول دبیرستان درس خوندم و بنا به دلایلی و مشکلات،قادر به ادامه تحصیل نبودم و الان نیاز به مدرک دیپلم دارم
  خیلی ممنون میشم که راهنماییم کنید
  خدا خیرتون بده انشالله
  متشکر

 • محمد 2 مهر 1396

  با سلام.
  دارای مدرک کاردانی الکترونیک هستم.نیاز به کارشناسی ناپیوسته الکترونیک دارم.

  • با سلام دوست عزیز مدرک معتبر در این زمینه میتونید به مراکز دانشگاهیی بدون کنکور مراجعه نمایید – راه دیگری برای اخذ مدرک تحصیلی معتبر ندارید.

 • محسن 26 مهر 1396

  باسلام.
  اینجانب پیمانکار برق صنعتی هستم که بصورت تجربی این کار را یاد گرفتم و حدود ده سال است که بصورت آزاد در بازار کار میکنم ولی مدرک تحصیلی زیر دیپلم دارم .. لطفا اینجانب را جهت اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد برق صنعتی معتبر راهنمایی بفرمایید .. مشکل مالی ندارم .. هر هزینه ای رو جهت دریافت مدرک معتبر پرداخت میکنم.. مرسی

 • طالبی 8 آبان 1396

  سلام. تمام مدارک من الان موجود هست. چرا از من تقدیر نمیشه. من دکتری آکادمیک رسانه دارم.

 • میلاد 8 آبان 1396

  با سلام
  به دلایلی مجبور به ترک تحصیل شدم دیپلم فنی دارم الان شدیدا نیاز به لیسانس دارم وقت سر کلاس رفتن ندارم به خدا خیلی شرایطم بحرانیی کمکم کنید

  • بهاری 13 آذر 1396

   باسلام
   من دارای مدرک کارشناسی حسابداری از دانشگاه ازاد میباشم
   ودرحال حاضر قصد دریافت مدرک کارشناسی ارشد دررشته مدیریت دولتی باگرایش منابع انسانی بااستعلام وریز نمرات رادارم
   لطفا درصورت امکان راهنمایی بفرمایید
   ۰۹۳۸۸۰۳۸۶۰۰

 • Ali 12 آبان 1396

  سلام
  من بهیار هستم و کاردا سوانح وفوریت پزشکی میخواستم ببینم میتونم مدرک پرستاری بگیرم؟
  اگر کسی اطلاعی داره حتی ازمدرک پرستاری راهنمایی کنه ممنون میشم

 • اکبر 13 شهریور 1397

  سلام، من دیپلم الکترونیک دارم و پنج سال توی تابلو برق سازی سابقه دارم الان یه فوق دیپلم برق صنعتی میخوام ،شرایطش چیه،اگه میشه راهنماییم کنید،

 • محمد 7 آبان 1397

  سلام من ۱۰ ساله که مکانیک و برق کار خودرو هستم و توی کارم واردم در حد ساخت تمامی اجزاع خودرو از صفر تا صد اما مدرک ندارم و این عذابم میده حوصله ی سر کلاس رفتن هم ندارم کتاب بگیرم جلوم اما میتونم عملی امتحان بدم چه مدرکی میتونم بگیرم که در حد دکترا معتبر باشه که برای کار در ایران وخارج از کشور هم به دردم بخوره؟

 • امیرمحمد 20 دی 1397

  سلام . من با کامپیوتر زیاد کار میکنم یخورده بهش واردم و به اصول پرستاری هم خیلی وارد هستم ولی مدرکی ندارم چه جوری میتونم مدرک معتبر برای خودم جور کنم ممنون میشم راهنماییم کنید .

 • م 27 اسفند 1398

  من۱۵/۳/۸۹لبسانس گرفتم دانشگاه ازادومعلم هستم ودلم میخوادیه مدرک ارشدی هم داشته باشم هرچندامتیازخاص حقوقی برام نداره لطفامنو راهنمایی کنید

  • مدیر کل سایت 5 فروردین 1399

   از طریق دانشگاه های بدون کنکور اقدام نمایید و یا اگر می خواهید فشرده باشد می توانید دوره آموزشی MBA یا DBA ثبت نام کنید، اگر تمایل به ثبت نام در این دو دوره دارید با کارشناسان ما جهت دریافت مشاوره رایگان تماس بگیرید.

 • لاله امیرصمدی 19 فروردین 1399

  سلام،
  من در آلمان زندگی میکنم برای ادامه تحصیل در یک رشته ی فنی حرفه ای نیاز به یک گواهی تحصیلی از ایران را دارم من تا سوم دبیرستان در رشته علوم تجربی درس خوانده ام
  با تشکر

  • مدیر کل سایت 30 فروردین 1399

   با سلام – مانعی ندارد با ما در ارتباط باشید :
   با سلام : هم از طریق وب سایت و پرداخت آنلاین میتوانید اقدام نمایید و هم با کارشناسان مشاور بنیاد تماس بگیرید تا برای شما ثبت نام را انجام دهند و شما فقط شهریه را کارت به کارت می نمایید:
   ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸
   ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴
   ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

 • نادری 23 خرداد 1399

  سلام من اگه بخوام تو کلاس های دوره دبیرستان شرکت کنم باید چیکار کنم برای ثبت نام که میزنم صفحه سفید برام باز میکنه بعدم که با گفتگو آنلاین هم که میزنم جواب نمیده اصن
  😐
  میشه راهنماییم کنید لطفا

 • javd 29 خرداد 1399

  من مدرک کارشناسی امورمالی نیازمندم و ۲۰ واحد در دانشگاه علمی کاربردی خوندم زندگی کاری من به این مدرک وابسته است .درصورت رفع مشکل من میتوانیدازالان روی بیش از ده نفر متقاضی دیگه حساب کنید

  • سلام – کارشناس امور مالی به صورت دوره آموزشی کوتاه مدت در مرکز ما ارائه می گردد که مدرک قابل ترجمه هم هست اما اگر منظور شما مدرک تحصیلی یا دانشگاهی است می بایست در یکی از دانشگاه های کشور ثبت نام نموده و ۲۰ واحد خود را تطبیق دهید و بقیه واحد های مورد نیاز را بگذرانید و بعد از فراقت از تحصیل مدرک مورد نظر خود را از آن دانشگاه اخد کنید این تنها راه ممکن است.

 • محمد محمودی 31 شهریور 1399

  سلام من تا سال اخر دبیرستان درسخوندم ولی به دلایلی نتونستم دیپلم علوم انسانی بگیرم بعد تطبیق واحد کردم کلا یازده واحد کم دارم لطفا برای ادامه تحصیل وگرفتن دیپلم راهنمایی کنید

 • محمد محمودی 31 شهریور 1399

  درخصوص گرفتن دیپلم که بنده نظام قدیم درس خوندم برای گرفتن دیپلم اقدام کردم گفتن باید تطبیق واحد کنم الان باتوجه به تطبیق واحد ۱۱واحد کم دارم لطفا راهنمایی کنید چون این مدرک را برای ارائه به محل کارم نیازمندم لطفا با شناره XXXXX تماس بگیریدچون شماره تماس نزده بودم اعلام کردم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *