×

دوره آموزشی غیر حضوری روانشناسی به همراه مدرک معتبر

کد دوره نام دوره مدت دوره معادل شهریه ثبت نام جزئیات
65415 مشاور خانواده 60 250000
63080 روانشناسی ورزشی 70 200000
40564 دوره آموزشی آشنایی با آزمون های روانشناسی 70 160000
35789 دوره آموزشی مربیگری خودشناسی 70 170000
23334 دوره آموزشی روانکاوی 60 180000
16316 دوره آموزشی مدیریت استرس 55 155500
16049 دوره آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه 60 175500
14659 دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی 50 168300
10919 دوره آموزشی فنون نگه داری و مراقبت از کودک 45 155500
9569 دوره آموزشی تمرکز حواس 40 151300
9409 دوره اموزشی ازدواج موفق 60 158300
9243 دوره آموزشی تقویت مغز انسان 60 151300
9203 دوره آموزشی تقویت حافظه و تندخوانی 60 151300
7982 دوره آموزشی برنامه ریزی درسی آموزش ابتدایی 60 148300
7980 دوره آموزشی روانشناسی رشد 40 151300
7978 دوره آموزشی اختلالات یادگیری و عوامل آن 40 151300
7975 دوره آموزشی کنترل خشم 60 151300
7951 دوره آموزشی روانشناسی کار 60 165500
7949 دوره آموزشی روانشناسی بازی 50 148500
7946 دوره آموزشی روانشناسی سیاسی 60 151500
7944 دوره آموزشی روانسنجی 80 202500
7940 دوره آموزشی اصول مشاوره 60 150500
7934 دوره آموزشی روانشناسی یادگیری 50 151300
7932 دوره آموزشی آسیب شناسی روانی 50 151300
7930 دوره آموزشی روانشناسی تربیتی 50 150500
7879 دوره آموزشی روانشناسی مدیریت 40 148300
7877 دوره آموزشی خودشناسی 50 151300
7875 دوره آموزشی مهارت های زندگی 60 151300
7858 دوره آموزشی کنترل افسردگی و اضطراب 60 151300
7856 دوره آموزشی تقویت حافظه و تمرکز فکر 50 151300
7168 دوره آموزشی جامعه شناسی خانواده 40 161500
3552 دوره آموزشی پرورش استعداد در کودکان 50 151300
2519 دوره آموزشی روانشناسی اعتیاد 50 150000
2515 دوره آموزشی روانشناسی کودک و بلوغ 60 160000
980 دوره آموزشی روانشناسی ازدواج 50 150000
975 دوره آموزشی بهداشت روانی 50 150000
972 دوره آموزشی روانشناسی اجتماعی 50 150000
946 دوره آموزشی روانشناسی عمومی 80 150000
سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

۱: ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
۲: دریافت بسته آموزش و مطالعه محتوا
۳: شرکت در ارزیابی و ارسال پروژه
۴: دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

کارت ویزیت

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟