@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

کد دوره عنوان دوره آموزش مجازی در آموزشگاه مجازی باما شهریه دوره ( تومان ) مشاهده دوره و ثبت نام
35789 دوره آموزشی مربیگری خودشناسی 170000 مشاهده و ثبت نام
23334 دوره آموزشی روانکاوی 180000 مشاهده و ثبت نام
16316 دوره آموزشی مدیریت استرس 155500 مشاهده و ثبت نام
16049 دوره آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه 175500 مشاهده و ثبت نام
14659 دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی 168300 مشاهده و ثبت نام
10919 دوره آموزشی فنون نگه داری و مراقبت از کودک 155500 مشاهده و ثبت نام
9569 دوره آموزشی تمرکز حواس 151300 مشاهده و ثبت نام
9409 دوره اموزشی ازدواج موفق 158300 مشاهده و ثبت نام
9243 دوره آموزشی تقویت مغز انسان 151300 مشاهده و ثبت نام
9203 دوره آموزشی تقویت حافظه و تندخوانی 151300 مشاهده و ثبت نام
7982 دوره آموزشی برنامه ریزی درسی آموزش ابتدایی 148300 مشاهده و ثبت نام
7980 دوره آموزشی روانشناسی رشد 151300 مشاهده و ثبت نام
7978 دوره آموزشی اختلالات یادگیری و عوامل آن 151300 مشاهده و ثبت نام
7975 دوره آموزشی کنترل خشم 151300 مشاهده و ثبت نام
7951 دوره آموزشی روانشناسی کار 165500 مشاهده و ثبت نام
7949 دوره آموزشی روانشناسی بازی 148500 مشاهده و ثبت نام
7946 دوره آموزشی روانشناسی سیاسی 151500 مشاهده و ثبت نام
7944 دوره آموزشی روانسنجی 202500 مشاهده و ثبت نام
7940 دوره آموزشی اصول مشاوره 150500 مشاهده و ثبت نام
7934 دوره آموزشی روانشناسی یادگیری 151300 مشاهده و ثبت نام
7932 دوره آموزشی آسیب شناسی روانی 151300 مشاهده و ثبت نام
7930 دوره آموزشی روانشناسی تربیتی 150500 مشاهده و ثبت نام
7879 دوره آموزشی روانشناسی مدیریت 148300 مشاهده و ثبت نام
7877 دوره آموزشی خودشناسی 151300 مشاهده و ثبت نام
7875 دوره آموزشی مهارت های زندگی 151300 مشاهده و ثبت نام
7858 دوره آموزشی کنترل افسردگی و اضطراب 151300 مشاهده و ثبت نام
7856 دوره آموزشی تقویت حافظه و تمرکز فکر 151300 مشاهده و ثبت نام
7168 دوره آموزشی جامعه شناسی خانواده 161500 مشاهده و ثبت نام
3552 دوره آموزشی پرورش استعداد در کودکان 151300 مشاهده و ثبت نام
2519 دوره آموزشی روانشناسی اعتیاد 150500 مشاهده و ثبت نام
2515 دوره آموزشی روانشناسی کودک و بلوغ 150500 مشاهده و ثبت نام
980 دوره آموزشی روانشناسی ازدواج 150000 مشاهده و ثبت نام
975 دوره آموزشی بهداشت روانی 150000 مشاهده و ثبت نام
972 دوره آموزشی روانشناسی اجتماعی 150000 مشاهده و ثبت نام
946 دوره آموزشی روانشناسی عمومی 150000 مشاهده و ثبت نام
دسته بندی دوره ها بر اساس موضوع
رشته پر مخاطب

رشته های پر مخاطب

دوره ویژه اشتغال

دوره های ویژه اشتغال

مدیریت

آموزش مدیریت

روانشناسی و مشاوره

روانشناسی و مشاوره

کیفیت و استاندارد

کیفیت و استاندارد

مکانیک و متالورژی

مکانیک و متالورژی

صنایع و معادن

صنایع و معادن

معماری و عمران

معماری و عمران

شیمی و فیزیک

شیمی و فیزیک

برق و الکترونیک

برق و الکترونیک

زبان خارجه

زبان های خارجه

کامپیوتر و اینترنت

کامپیوتر و اینترنت

ورزش و هنر

ورزش و هنر

معارف اسلامی و حقوق

معارف اسلامی و حقوق

کشاورزی و دامپروری

کشاورزی و دامپروری

مالی و بازرگانی

مالی و بازرگانی

مربیگری و تدریس

مربیگری و تدریس

بهداشت و سلامت

بهداشت و سلامت

کودک و نوجوانان

کودک و نوجوانان

دروس پایه

دروس پایه