×

مقالات علمی و آموزشی مقاله های ویژه اشتغال

اخذ مدرک تحصیلی

اخذ مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی به عنوان یک امتیاز دائمی برخی امتیازاتی که افراد کسب می کنند موقت هستند ، مثلا اگر کسی پست و مقامی در یک اداره بگیرد ، با یک دستور که از طرف مافوق او صادر می شود ، او از سمت خود برکنار و به کار دیگری مشغول می شود . ولی برخی امتیازات از ارزش دائمی برخوردارند، یعنی تا آن شخص زنده است، آن امتیاز هم با او وجود خواهد داشت.

از جمله این امتیازات ، داشتن مدرک تحصیلی است که تایید کننده میزان تحصیلات رسمی دارنده آن است . بنابراین شخصی که یک مقطع تحصیلی را به پایان می رساند ، و گواهی نامه آن مدرک را دریافت می کند، دارای یک حق قانونی (حق مکتسبه)شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند. بدیهی است کسانی که با جعل و تزویر ، مدرک تحصیلی ساخته اند از این قاعده جدا هستند ، زیرا این اشخاص اصلا دارای حقی نشده اند که وقتی مدرکشان باطل می شود ، حقشان گرفته شده باشد.

شخصی که یک مقطع تحصیلی را به پایان می رساند ، و گواهی نامه آن مدرک را دریافت می کند، دارای یک حق قانونی (حق مکتسبه)شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند.


مقاطع تحصیلی یکی از ملاک های استخدام و برقراری حقوق و مزایا در سازمان ها و ادارات دولتی و بسیاری از شرکت ها و موسسات خصوصی ، داشتن مدرک تحصیلی خاص است . و اشخاصی که استخدام می شوند ، به تناسب شایستگی های خود ، و از جمله مدرک تحصیلی ، حقوق و مزایا دریافت می کنند. تدبیری که در قوانین و مقررات استخدامی کشور اتخاذ شده ، این است که برای پایان هر یک از مقاطع تحصیلی ، یک ارزش استخدامی و حقوقی خاص در نظر گرفته شده و از به حساب آوردن و ارزش گذاری تک تک سالهای تحصیلی بطور جدا خودداری می کنند.

مقاطع تحصیلی مورد نظر عبارتند از:

پایان دوره دبستان (ابتدائی)

پایان دوره راهنمائی (سیکل)

 پایان دوره متوسطه (دیپلم)

 پایان دوره کارشناسی(لیسانس)

پایان دوره کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)

 پایان دوره تخصص (دکتری)

پایان دوره فوق تخصص (فوق دکتری)

دانشجو مقاطع ذکر شده ، توسط مدارس و دانشگاه به اجرا در می آید و چنانچه شخصی هر یک ار دوره های مذکور را طی کند، مدرک همان دوره به او اعطا می شود . البته در مواردی که تحصیلات افراد در مراکز آموزشی دیگر (مثل حوزه های علمیه) که با ترتیب ذکر شده دوره تحصیلی دائر نشده است ، صورت گرفته باشد ، برای استخدام فارغ التحصیلان ، میزان تحصیلات افراد با مقطع رسمی اشاره شده تطبیق داده شده و معادل سازی می شود.

با توجه به مقاطع اشاره شده ، هر یک از کسانی که به استخدام در می آیند، به تناسب میزان تحصیلات خود ، گروه بندی شده و در گروه کسانی که با مدرک تحصیلی آن ها مشغول خدمت می شوند ، به کار اشتغال می ورزند.


 تحصیلات خارج از کشور با توجه به این که برخی از افراد ، تحصیلات دانشگاهی و حتی قبل از دانشگاه خود را در کشورهای دیگر و خارج از ایران می گذرانند ، در صورت اخذ مدرک تحصیلی ، نیاز به تطبیق مدرک تحصیلی شان با مقاطع تعریف شده در قوانین ایران را دارند. سه وزارتخانه آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، علوم و تحقیقات و فناوری ، هر کدام دارای اداراتی هستند که مدرک تحصیلی دروس خوانده شده توسط دانش آموختگان خارج از کشور را بررسی و ارزشیابی می کنند و پس از آن اقدام به صدور گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی در مقطعی که تحصیلات اشخاص یاد شده با آن برابری دارد می کنند. تدبیری که در قوانین و مقررات استخدامی کشور اتخاذ شده ، این است که برای پایان هر یک از مقاطع تحصیلی ، یک ارزش استخدامی و حقوقی خاص در نظر گرفته شده و از به حساب آوردن و ارزش گذاری تک تک سالهای تحصیلی بطور جدا خودداری می کنند. چنانچه تحصیلات افراد، در مراکز و دانشگاه های خارجی فاقد وجاهت علمی و غیر معتبر انجام شده باشد ، حتی اگر این افراد در کشور محل تحصیل ، فارغ التحصیل شناخته شوند، ولی به دلیل تائید نشدن مدرکشان از سوی وزارتخانه های مربرطه ، نمی توانند از امتیازات مقاطع تحصیلی ایران استفاده کنند. دانشجو به همین دلیل به کسانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را به صورت آزاد دارند، توصیه شده است قبل از اشتغال به تحصیل ، در رابطه با کیفیت مرکز آموزش کشور خارجی ، از وزارت خانه مربوطه پرسش های لازم به عمل آورند و از این نکته مطمئن شوند که بعد از فراغت از تحصیل ، مدرک آنها در ایران به رسمیت شناخته خواهد شد.


امتحانات:  اعطای هر مدرک تحصیلی معمولا در گرو ِ گرفتن یک یا چند امتحان است، به نحوی که اگر کسی در این امتحانات موفق نشود ، مدرکی برای وی صادر نخواهد شد . به همین دلیل مقررات و قوانینی که برای تقلب یا افشا کردن سوالات امتحانی (مخصوصا امتحانات ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور و امتحانات نهائی مدارس) در نظر گرفته شده بسیار سنگین و شدید است. تخلفات امتحانی ممکن است یا از سوی کارکنان اداره و موسسات آموزشی صورت گیرد و یا توسط افراد دیگر. اگر اینگونه تخلفات (مثل افشای سوالات) توسط کارکنان موسسه آموزشی صورت گرفته باشد، در صورت اثبات، کارکنان متخلف طبق قانون به محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم می شوند و در صورتی که تخلفات ذکر شده توسط دیگران (شرکت کنندگان در آزمون یا افراد دیگر) انجام شده باشد، افراد یاد شده ، ممکن است تا سه سال زندانی شوند.(قانون مجازات افشای سوالات امتحانی( با توجه به این که برخی از افراد ، تحصیلات دانشگاهی و حتی قبل از دانشگاه خود را در کشورهای دیگر و خارج از ایران می گذرانند ، در صورت اخذ مدرک تحصیلی ، نیاز به تطبیق مدرک تحصیلی شان با مقاطع تعریف شده در قوانین ایران را دارند.


جعل و تزویر مدارک تحصیلی چون مدرک تحصیلی به عنوان ابزاری است که به وسیله آن می توان از موقعیت های مناسب شغلی ، حقوقی ، اجتماعی و مالی برخوردار شد، لذا در برخی از موارد اشخاصی بدون این که تحصیلات لازم را داشته باشند ، به ساختن و جعل کردن مدارک تحصیلی برای خود اقدام می کنند. این اقدام در قوانین کشور ما جرم تلقی شده است و برای کسانی که مرتکب آن شوند مجازات در نظر گرفته شده است. ساختن مدرک تحصیلی جعلی، علاوه بر جرم بودن ، خطراتی را نیز به دنبال دارد . مثلا اگر شخص کم سوادی با جعل دانشنامه پزشکی ، خود را پزشک معرفی کند، و به طبابت بپردازد، روشن است که بر سر بیمارانی که به وی مراجعه می کنند چه بلائی خواهد آورد! به همین دلیل اگر کسی با ساختن مدرک جعلی سوء استفاده نیز کرده باشد، علاوه بر مجازات قانونی که برای اشخاص جعل کننده در نظر گرفته می شود، به دلیل مورد استفاده قرار دادن مدارک جعلی نیز مجازات می شود و باید خسارات کسانی که از این بابت زیان دیده اند را نیز جبران کند. امروزه برای پیشگیری از جعل و تزویر، ادارات دولتی و موسساتی که می خواهند به استخدام اشخاص با مدارک تحصیلی معینی اقدام بکنند، بعد ار مراجعه شخص متقاضی و دادن مدرک تحصیلی ، از دانشگاهی که شخص مزبور در آن تحصیل کرده ، استعلام می کنند تا معلوم شود که مدرک ارائه شده از سوی آن شخص ، واقعی است یا جعلی .

مدرک تحصیلی آسان و بدون دانشگاه رفتن : این نوع مدرک اصلا وجود ندارد و بسیاری از افراد سودجو در داخل یا خارج از کشور به شما پیشنهاد می دهند که عموما از طریق اخذ مبالغ سنگینی برای شما مدرک تحصیلی خریداری می کنند و حتی قول استعلام نیز می دهند – تجربه نشان داده حتی آنهایی که می فروشند و استعلام هم دارد بعد از مدتی استعلام مدارک از کار افتاده و مال باختگان بعضا به هیچ مرجعی هم نمی توانند شکایت کنند چراکه افدام برای خرید مدرک تحصیلی نیز خود جرم است و معاونت در جرم محسوب می گردد.

مدرک تحصیلی از دانشگاه های خارج: در بسیاری از موارد به افراد پیشنهاد خرید مدرک از دانشگاه های خارج از کشور داده میشود که این نیز جزو موارد تقلب خواهد بود و تحقیقات ما نشان داده که عموما سایت های ارائه کنندگان این مدارک جعلی هستند و حتی بعد از مدتی تغییر آدرس میدهند و هیچ رتبه ای ندارند و در اصل تشابه نامی با دانشگاه های معروف ایجاد نموده اند تا بتوانند اعتماد قربانی را به دست آورند. ایباما از خوانندگان تقاضا دارد قبل از هر اقدامی این موارد را در نظر داشته باشند یا با مشاوران ما به رایگان مشورت نمایند.


دوره های آموزشی MBA و DBA و PBA :

در چند سال گذشته در کشور ایران دوره های آموزشی ویژه مدیران کسب و کارهای گوناگون ارائه می گردد که تحت عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) ٬ مدیریت عالی کسب و کار (DBA) و مدیریت حرفه ای کسب و کار (PBA) معرفی می گردند – گرچخ این دوره ها در کشورهای دیگر تحصیلات دانشگاهی دارند و آموزش عالی ارائه کننده مقاطع در گرایش های مختلف می باشند اما در کشور ایران اغلب دوره های آموزشی کوتاه مدت آن پرطرفدار است و این موضوع بدان دلیل است که طرفداران این دوره ها متشکل از مدیران مشاغل دولتی و آزاد می باشند و عموما فرصت اختصاص زمان طولانی و رفت و آمد را نداشته و گزینه دوره های کوتاه مدت MBA و DBA و PBA را انتخاب می نمایند از این رو بنیاد آموزش مجازی ایرانیان توضیحات کاملی در خصوص این دوره ها ارائه می نماید تا به سوالات عمومی که در ذهن شما وجود دارد پاسخ داده شود.


چه مراکزی دوره های MBA و DBA و PBA معتبر ارائه می دهند | هزینه دوره و مدرک | نحوه تشکیل:

۱- مراکز آموزش های آزاد دانشگاه های کشور:

 • این مراکز که در دانشگاه های معتبر کشور مشغول به فعالیت می باشند و زیر نظر وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری مشغول به کار می باشند بالاترین سطح اعتباری این مدارک را ارائه می دهند.
 • مدارک صادر شده از طریق این مراکز دانشگاهی مورد تایید و قابلیت استعلام از دانشگاه را دارد٬ همچنین متقاضیان می توانند با مراجعت حضوری به وزارت علوم پشت گواهینامه های دریافتی را ممهور به مهر وزارت علوم نمایند.
 • این مدارک قابلیت ترجمه رسمی با درج مهر دادگستری و وزارت امور خارجه دارد و در خارج از کشور به علت درج اسم دانشگاه بر روی مدرک در خیلی موارد مشاهده شده که به عنوان مقطع بعد از ارزیابی مورد پذیرش سایر کشور ها قرار گرفته است اما این موضوع تضمین شده نیست.
 • در حال حاضر در کشور تعداد معدودی دانشگاه معتبر در حال برگذاری این دوره ها می باشند و فقط برخی از آنها گرایش های مختلفی دارند وبر حسب نوع مجوزشان به دو صورت حضوری یا غیر حضوری ارائه می گردد.
 • مدت زمان این دوره ها که در مدرک نیز درج می گردد ۶ ماهه و یکساله می باشد و حداکثر زمان آموزش ۴۰۰ ساعت می باشد.
 • هزینه شرکت در کلاس ها بر اساس مرکز ارائه کننده و اساتید و طول مدت زمان کلاس و مندرج در مدرک از ۸ میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان اعلام می گردد.
 • هر سه دوره PBA و DBA و MBA در بیش از ۲۰ گرایش در این مراکز ارائه می گردد.
 • جهت شرکت در دوره ها در این مراکز به رزومه و آخرین مقطع تحصیلی متقاضیان دقت می گردد.
 • ارزیابی این مراکز از طریق آزمون حضوری و یا ارزیابی پروژه پایان دوره صورت می پذیرد.

۲- آموزشگاه های عالی آزاد زیر نظر وزارت علوم:

 • بر اساس سیاست های گسترش آموزش عالی کشور تعدادی از مراکز آموزش عالی آزاد در کشور مجوز برگزاری دوره های آموزشی در این دوره ها را به صورت محدودتر دریافت نموده اند که از لحاظ نفوذ اعتبار در رتبه دوم قرار می گیرند.
 • مدارک صادر شده از این مراکز قابلیت استعلام از همین مراکز و دریافت مهر وزارت امور خارجه بر روی پشت مدرک را دارند.
 • مدارک صادره از این مراکز نیز قابلیت ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را دارا هستند.
 • مدت زمان این دوره ها که در مدرک درج می گردد ۶ ماهه و یکساله می باشد و حداکثز زمان آموزش ۴۳۰ ساعت می باشد.
 • هزینه شرکت در دوره های این مراکز و اخذ مدرک مربوطه از ۳ میلیون تومان تا ۸ میلیون تومان اعلام می گردد.
 • نحوه ارائه این دوره ها در اینگونه مراکز حضوری و به ندرت غیر حضوری می باشد.
 • دو دوره MBA و DBA در حدود ۶ گرایش در این مراکز ارائه می گردد.
 • ارزیابی در این مراکز به صورت آزمون حضوری صورت می پذیرد.

۳- آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور:

 • آموزشگاه های آزاد دارای حرفه مالی و بازرگانی برخی گرایش های مدیریت کسب و کار را دارا می باشند و مدارک صادره از این مراکز از لحاظ نفوذ اعتبار در رتبه سوم قرار می گیرند.
 • مدارک صادره از این آموزشگاه ها در دو نوع: حضور در دوره شامل بخشی از استاندارد و بدون آزمون – و نوع دوم پایان دوره شامل طی کامل استاندارد و بعد از آزمون پایان دوره در مراکز اصلی فنی و حرفه ای می باشد و هر دو نوع مدرک توسط سازمان فنی و حرفه ای استان مبدا آموزشگاه ممهور می گردد و از طریق سازمان فنی و حرفه ای قابل استعلام است.
 • مدارک صادره از آموزشگاه های آزاد قابلیت ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را دارد.
 • مدت زمان این دوره ها بر حسب ساعت و روزهای تشکیل می باشد و حداکثر ۴۰۰ ساعت درج می گردد.
 • هزینه شرکت در این دوره ها بر اساس زمان تعریف شده در پورتال فنی و حرفه ای از ۳۰۰ هزرا تومان تا ۱.۵ میلیون تومان می باشد.
 • نحوه ارائه این دوره ها اغلب به صورت حضوری و به ندرت به صورت الکترونیکی می باشد.
 • دو دوره MBA و DBA در حدود ۶ گرایش در این آموزشگاه ها ارائه می گردد.

۴- آموزش های الکترونیکی شرکت های خصوصی:

 • شرکت های خصوصی تحت بستر آموزش الکترونیکی یا LMS بومی تولید داخل اقدام به تولید محتوای دیجیتال از طریق انتشارات دیجیتال نموده و به صورت حامل دیجیتال و یا  رسانه بر خط در اختیار علاقه مندان قرار می دهند و بر اساس اعتبار جهانی و برند این مراکز از لحاظ ضریب نفوذ همتراز رتبه قبلی یعنی رتبه ۳ قرار می گیرند.
 • این سامانه ها دارای سیستم ارزیابی پروژه های پایان دوره و آزمون آنلاین است که در پایان نتایج ارزیابی در قالب گواهی نامه ای به متقاضیان اهدا می گردد.
 • گواهینامه ها و تاییدیه های این روش توسط ایباما قابلیت ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه دارد.
 • هزینه شرکت در این دوره ها بر اساس گرایش و سایر موارد بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان می باشد.
 • هر سه دوره MBA و PBA و DBA در این روش و در بیش از بیست گرایش ارائه می گردد.
 • نحوه ارائه محتوای این دوره ها به صورت الکترونیکی می باشد.
 • ارزیابی در این مراکز به صورت آزمون آنلاین یا ارزیابی پروژه پایان دوره می باشد.

۵- آکادمی های بین المللی :

 • برخی کمپانی ها یا آکادمی هایی که در خارج از کشور به ثبت رسیده اند با عقد تفاهم نامه ها و یا اعطاء نمایندگی های انحصاری فعالیت در سایر کشور ها به سایر شرکت ها و موسسات امکان اخذ گواهینامه های آموزشی دوره های کوتاه مدت را در ازاء ارائه مدرک قبولی شما در مورد نظر تحت نظارت مرکز مورد تفاهم فراهم می آورند برای مثال کمپانی WTG که یک شرکت به ثبت رسیده و فعال در اتحادیه اروپا و ایران می باشد این امکان را برای متقاضیان فراهم می سازد که از طریق پرداخت هزینه رزومه و گواهینامه های شما را ارزیابی و در همان دوره به شما گواهینامه بین المللی اعطاء نماید که از طریق سایت مرجع آن قابلیت استعلام و رهگیری نیز دارد.

۶- مدارک افتخاری از کمپانی های معتبر بین المللی:

 • این امکان فراهم شده است که در هر کسب و کاری هستید و در هر رتبه علمی و یا سمتی که هستید با ارائه رزومه و پرداخت هزینه های برند و ارزیابی و نشان و مقام مورد نظر متناسب با توانمندی های خود٬ مقام و مدارک افتخاری بین المللی کسب نمایید با قابلیت رهگیری از طریق مرجع ارائه کننده٬ در این رقابت ها تسهیلاتی در نظر گرفته شده است تا اشخاصی که توانایی های بالایی دارند در پرداخت هزینه ها شامل تخفیفات عالی و تا ۵۰ درصد گردند. این مقام ها کاملا خصوصی است و ارتباطی با سازمان ها و ارگان های دولتی ندارد و به شدت برای به نمایش گذاشتن توانمندیهای اشخاص دریافت کننده و ارتقاء سطح رزومه مناسب هستند.

شما می توانید جهت شرکت در دوره ها و دریافت گواهینامه های MBA و DBA و PBA و همچنین مدارک آکادمی های بین المللی متناسب با تخصص خود و کسب مقام و مدارک افتخاری از مشاوره رایگان کارشناسان ایباما بهره مند گردید :

۰۲۱۲۸۴۲۸۴ داخلی ۲

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

امیر در تاریخ چهارشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۴ گفت:

به یک مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی خیلی خیلی نیازمندم طوریکه زندگی خانوادگی ام در حال از هم پاشیدن است، در صورت امکان راهنمایی بفرمایید

  کارشناس اینترنت - رضائی در تاریخ چهارشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۴ گفت:

  سلام
  بنیاد آموزش مجازی ایرانیان در زمینه صدور مدارک دانشگاهی فعالیتی ندارد و صرفا گواهی نامه آموزشی صادر میکند .

  مدیر کل سایت در تاریخ شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام – جهت مشاوره در خصوصی اخذ مدارک همسطح کارشناسی و یا مدارک دانشگاهی دوره های MBA با کارشناسان ما تماس حاصل فرماید :
  در ساعات اداری : ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴ – ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ – ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

Mehrdad در تاریخ شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴ گفت:

گواهی ایمنی برق لازم دارم

راستین در تاریخ پنج شنبه ۰۳ دی ۱۳۹۴ گفت:

سلام من یک مدرک لیسانس مدیریت صنعتی با استعلام نیاز دارم. هر چقدر لازم باشه میدم.rastin_sohrabi@yahoo.com

  مدیر کل سایت در تاریخ پنج شنبه ۰۳ دی ۱۳۹۴ گفت:

  با سلام

  دوست عزیز شما می توانید در دوره های آموزشی ما در نشانی سایت زیر شرکت نمایید و در پایان مدارک بسیار معتبری اخذ نمایید :
  http://dba.ebama.ir

امیر در تاریخ جمعه ۰۴ دی ۱۳۹۴ گفت:

با سلام چطور میتوان در اموزشگاه مجازی شما از کاردانی مدیریت بازرگانی به لیسانس ادامه تحصیل بدهم

اعظم در تاریخ شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۴ گفت:

بنده شدیدا نیاز به مدارک تحصیلی دارم

ایمان در تاریخ سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ گفت:

Lotfan dar morede chegoonegee madrak va jozeiaat ettelaa daheed.

مهرزاد در تاریخ چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ گفت:

احتیاج به دیپلم دارم , هر رشته که باشه .

محمد در تاریخ جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ گفت:

متقاضی مدرک لیسانس

  هادی در تاریخ سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ گفت:

  سلام بنده چهل واحد از دروس دوره متوسطه را گذراندم سال ۸۰ وحالا احتیاج به دیپلم فوری دارم میشه راهنماییم کنید شماره تماسم۰۹۱۸۹۰۶۹۰۲۴

  هادی در تاریخ سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ گفت:

  سلام من احتیاج به دیپلم فوری دارم برای ابقا در شغلم سی چهل واحد هم ازدروس دبیرستان رو سال ۸۰ پاس کردم در رشته علوم انسانی
  ۰۹۱۸۹۰۶۹۰۲۴ شماره تماسم

بابک در تاریخ جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ گفت:

لیسانس زبان و ادبیات تؤرکی از آنکارا میخوام.
یا اینکه
لیسانس مهندسی معماری میخوام.
برای تاریخ تیرماه ۱۳۸۴

ارش در تاریخ یکشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ گفت:

سلام
ممکن است است راهنمایی کنین در مورد اخذ مدرک تحصیلی فوق لیسانس

  مدیر کل سایت در تاریخ شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام – جهت مشاوره در خصوصی اخذ مدارک همسطح کارشناسی و یا مدارک دانشگاهی دوره های MBA , DBA با کارشناسان ما تماس حاصل فرماید :
  در ساعات اداری : ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴ – ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ – ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

حمید در تاریخ دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ گفت:

من احتیاج به یه مدرک تحصیلی لیسانس در زمینه بازاریابی یا بازرگانی دارم

  مدیر کل سایت در تاریخ دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ گفت:

  با سلام و احترام – به شما مدارک mba یا dba دانشگاهی را توصیه میکنیم – لطفا با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید – ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ – سپاس

  مدیر کل سایت در تاریخ شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام – جهت مشاوره در خصوص مدارک دانشگاهی دوره های MBA , DBA با گرایش بازرگانی یا بازاریابی با کارشناسان ما تماس حاصل فرماید :
  در ساعات اداری : ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴ – ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ – ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

حسن در تاریخ پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ گفت:

نیاز به کارشناسی ارشد دارم

  مدیر کل سایت در تاریخ پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام خدمت شما دوست عزیز – خواهشمند است در ساعات اداری با شماره تلفن مشاوران ما تماس حاصل فرمایید: ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴
  با تشکر – بنیاد آموزش مجازی ایرانیان

سلام نياز به مدرک کارشناسي مديريت دارم در تاریخ سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ گفت:

بنده نياز فوري به مدرک کارشناسي مديريت دارم . لطفا راهنمايي فرماييد

  کارشناس اینترنت - رضائی در تاریخ سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام و تشکر از ارتباط شما :
  خواهشمند است با کارشناس ما تماس گرفته و دقیقا نیاز خود را شرح دهید – ما تمام نیروی خود را جهت مرتفع کردن آن به کار خواهیم گرفت.
  تماس: ۰۹۱۳۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴
  با تشکر

عبدالرحمن مصلح در تاریخ سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ گفت:

سلام. فوق لیسانس مدیریت دارم و1700 گواهی آموزشی ایا امکان تبدیل سوابق اینجانب به مدرک دکترا وجود دارد ممنون ازپاسختان

  کارشناس اینترنت - رضائی در تاریخ چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام و تشکر از ارتباط شما :
  خواهشمند است با کارشناس ما تماس گرفته و دقیقا نیاز خود را شرح دهید – ما تمام نیروی خود را جهت مرتفع کردن آن به کار خواهیم گرفت.
  تماس: ۰۹۱۳۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴
  با تشکر

بی باک در تاریخ پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ گفت:

من 12 ساله که کار ساخت وساز انجام میدم نیازمند مدرک لیسانس یا فوق لیسانس عمران معتبر با استعلام هستم….

  مدیر کل سایت در تاریخ شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام – لطفا با کارشناس آموزش ما به شماره ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴ تماس حاصل فرمایید

سید سجاد در تاریخ جمعه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

سلام من میخوام ی مدرک معتبر در زمینه ریاضیات داشته باشم چکار کنم که زودتر به نتیجه برسم؟

  مدیر کل سایت در تاریخ جمعه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام – با کارشناسان ما تماس بگیرید یا تلفن اعلام کنید ما باهاتون تماس بگیریم – بهترین روش های موجود در دست بنیاد است – نهایت مشاوره و حمایت لازم از شما به عمل خواهد آمد :
  تلفن تماس در ساعات اداری : ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ – ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ – با تشکر

میلاد در تاریخ شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

نیازمند مدرک با استعلام -کارشناسی- دانشگاه آزاد مشهد
09150751391

  کارشناس اینترنت - رضائی در تاریخ یکشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام – با کارشناسان ما تماس بگیرید یا تلفن اعلام کنید ما باهاتون تماس بگیریم – بهترین روش های موجود در دست بنیاد است – نهایت مشاوره و حمایت لازم از شما به عمل خواهد آمد :
  تلفن تماس در ساعات اداری : ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ – ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ – با تشکر

مریم در تاریخ سه شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

سلام.من نیاز فووووری ب یک مدرک لیسانس در رشته میکروبیولوژی دارم.چ کنم.کمک??

سحر در تاریخ یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

در دوره دکترا خارج از کشور تحصیل میکردم و تااخرین مرحله پیش رفتم بنا به عللی کارم ناتمام موند ایا کاری واسه مدرکم میتونید انجام بدید؟

  مدیر کل سایت در تاریخ یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام :

  از اون محلی که در حال تحصیل بوده اید می بایست مستندات ارسال نمایید تا براتون هر کاری بتونیم انجام خواهیم داد – لطفا با مدیر بازرگانی بنیاد تماس حاصل فرمایید – با سپاس
  09330044284

مهدی در تاریخ یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

باسلام من هفت ترم گیاهپزشکی خوندم ولی اون زمان بدلیل عدم توان مالی ادامه ندادم الانم سر کارم ونیاز ب داشتن مدرک لیسانس دارم چکار کنم چون زمانی برای درس خوندنو کلاس رفتن ندارم ممنونم

  مدیر کل سایت در تاریخ یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام در خصوص مدارک آموزشی کوتاه مدت می توانید از کارشناسان مشاوره بنیاد بهره مند گردید :
  نهایت مشاوره و حمایت لازم از شما به عمل خواهد آمد :
  تلفن تماس در ساعات اداری : ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ – ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ – با تشکر

زهرا در تاریخ چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

سلام من چند ترم دانشگاه درس خوندم مشکلاتی برام پیش اومد که نتونستم ادامه بدم الانم به شدن نیاز مدرک فوق دیپلم نرم افزار دارم برای کارم چیکار باید کنم هرچی هزینش بشه مهم نیست فقط مدرک به دستم برسه چون نیازش دارم توروخدا زود جوابمو بدید ممنون

ali در تاریخ پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

با سلام . من مدرک کارردانی معماری دارم و میخوام مدرک کارشناسی معماری قابل استعلام جهت شرکت در نظام مهندسی بگیرم چون مشغول به کارم در زمینه کارهای معماری وعمران نمیتونم برم ادامه تحصیل بدم نیاز شدید به مدرک کارشناسی دارم برای ارتقا کارم.

  سپیده در تاریخ جمعه ۰۴ اسفند ۱۳۹۶ گفت:

  با سلام من کاردانی معماری دارم و برای آزمون نظام و مهاجرت احتیاج به مدرک کارشناسی دارم‌ چونکه فرصت لازم برای ادامه تحصیل رو ندارم. و در حال حاضر در زمینه معماری مشفول به کارم

رضا در تاریخ پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

باسلام.مدرک کاردانی رااخذکرده ام….نیازبه مدرک کارشناسی دارم….لطفاراهنمایی کنید

عباس در تاریخ جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

نیاز به مدرک لیسانس مدیریت دارم

  مدیر کل سایت در تاریخ شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام
  کارشناسان ما جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت – تشکر از ارتباط شما

محمد در تاریخ شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

سلام
من سال ۹۲ واسه گرفتن دیپلم خوندم ولی دوتا درسمو افتادم مشکل واسم پیش اومد نتونستم تابستون برم،دیگه ادامه ندادم ، ولی الان واسه کفالت مادرم رفتم پلیس+۱۰ میگه واسه زمان غیبتم مدرک تحصیلی میخواد
خواستم بدونم امکانش هست من بتونم یه مدرک تحصیلی به تاریخ روز داشته باشم یا نه
هر چقدر زمان لازم باشه واسه آموزش قبول میکنم همینطور واسه هزینه ی کلاس ها هم هیچ مشکلی ندارم

  مدیر کل سایت در تاریخ شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام – یه راهکارهایی وجود دارد – لطفا با کارشناس ما تماس حاصل فرمایید در ساعات اداری : ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

amir در تاریخ دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

ba salam
man ehtiaj be madrake karshenasi ya karshenasi arshade madan ya bazargani daram
khaheshmandam rahnamaei konid mamnon

  مدیر کل سایت در تاریخ دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

  سلام – لطفا جهت دریافت مشاوره تماس حاصل فرمایید :

  ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴
  ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴
  ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

علی در تاریخ دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

سلام
بنده چطور می توانم دیپلم بدون معدل خود را با معدل بکنم لطفا راهنمایی فرمایید. با تشکر

امیر در تاریخ دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

سلام و احترام
بنده مدیرHSE می باشم و دارای ده سال سابقه کار در پروژه های صنعتی هستم
و به دلیل مشکلات نمیتوانم سرکلاس دانشگاه برم
نیازمند مدرک تحصلی کارشناسی مرتبط و معتبر با استعلام هستم لطفا راهنمایی نمایید

  مدیر کل سایت در تاریخ پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

  در خصوص مدارک معادل تحصیلی کارشناسی حتما با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید – با تشکر

امین در تاریخ چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

با سلام من دانشجوی کارشناسی حسابداری هستم.بنا به مشکلات کاری سقف تحصیلالتم تموم شده و دانشگاه اچازه تحصیل به من نمیدهد.خواهشمندم در صورت امکان مدرک کارشناسی حسابداری برایم تهیه نمایید با تشکر

امین در تاریخ چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

تقاضای مدرک لیسانس حسابداری با استعلام را دارم خواخشمندم کمکم کنید

  مدیر کل سایت در تاریخ پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام – ما در خصوص ارزیابی و تعیین سطح جهت اخذ مدرک معادل کارشناسی حسابداری از بنیاد می تونیم بهتون کمک و مشاوره لازم را بدهیم – خواهمند است در صورت تمایل با شماره کارشناسان بنیاد آموزش مجازی ایرانیان تماس حاصل فرمایید.

خداداد در تاریخ شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

با سلام نيازمند شديد مدرك مهندسي مكانيك با استعلام هستم لطفا كمكم كنيد

ارش در تاریخ شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

با سلام من نیاز به مدرک لیسانس یا فوق با استعلام دارم که رشته تحصیلی زیاد مهم نیست خواهش میکنم راهنمایی کنیم

  مدیر کل سایت در تاریخ دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام – آخرین مدرک تحصیلی شما چیست ؟ و چه رشته ای ؟

مهدی در تاریخ دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

سلام. به مدرک کارشناسی با استعلام نیاز دارم.لطفا راهنمایی بفرمایید

  کارشناس اینترنت - رضائی در تاریخ سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت:

  سلام بر شما

  از هر کجای دنیا که هستید می توانید در دوره های بنیاد آموزش مجازی ایرانیان شرکت نمایید و پس از طی مراحل مدرک از طریق پست برای شما ارسال می گردد.

  شماره جهت تماس : ۰۰۹۸۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ است.

ابوالفضل در تاریخ شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

با سلام ، نیازمند لیسانس پرستاری از تهران هستم.لطفا مرا یاری فرمایید.

محسن در تاریخ شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

لطفا در مورد گرفتن مدرک با استعلام راهنماییم کنید.مرسی.

majid در تاریخ دوشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

با سلام بنده دو مدرک لیسانس کامپیوتر جهت ادامه تحصیل در خارج میخواهم لطفا با من تماس بگیرید
با سپاس

جعفر قربانی در تاریخ سه شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

مدرک فوق دیپلم دارم میاد به لیسانس با استعلام دارم

Amin در تاریخ شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

ba salam
madrake licence e ravanshenaasi mikham
tashakor

  مدیر کل سایت در تاریخ یکشنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

  با درود و ادب : لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید تا مشاوره لازم در این زمینه به شما ارائه گردد.

محمد در تاریخ شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

من در رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه مجازی شیراز در رشته کنترل وابزار دقیق به خاطر مشکلی که برام پیش اومد نتواستم درسمو ادامه بدم واون رو رها کردم میخواستم بدونم میشه یه مدرک از اون دانشگاه برام بگیرید با استعلام لطفا راهنماییم کنید باتشکر

  مدیر کل سایت در تاریخ یکشنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام و تشکر از ارتباط شما – انجام درخواست شما مقدور نیست
  لازم به ذکر است ما در خود بنیاد دوره ابزار دقیق داریم و با شرکت در این دوره میتونید مدارک آموزشی معتبر و قابل ترجمه رسمی دریافت نمایید:
  http://iranelearn.com/?p=655

علی در تاریخ یکشنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

سلام
من مدرک کارشناسی ناپیوسته ای تی یا ترم افزار میخوام خودم کاردانی دارم دانشجو کارشناسی نرم افزار بودم دو ترم خوندم انصراف دادم لطفا با هام تماس بگیرید
ممنون میشم جواب بدین ضروری لازم دارم

علی در تاریخ دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

سلام
بنده نیاز فوری به مدرک لیسانس دارم البته در حال حاضر دانشجو هستم ولی این رشته برایم خیلی سنگین است راهنماییم کنید

  مدیر کل سایت در تاریخ دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام – جهت اخذ مدارک دانشگاهی لیسانس تنها راه شما تحصیل در دوره های دانشگاهی زیر نظر وزارت علوم است – دوره هایی تحت عنوان MBA و DBA هست که جایگاه خودشان را دارند.

reza در تاریخ سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

سلام
مدرک من کاردانی الکترونیک هست و نیاز به لیسانس برق قدرت دارم
آیا مدارک شما معتبر و قابل استعلام هست؟
آیا قابلیت این را دارند که بتواب با استفاده از این مدرک در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد؟

جواد در تاریخ چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

سلام
من مدرک لیسانس مکانیک دانشگاه ازاد از کرمان میخوام ایا شما میتوانید من را راهنمایی کنید زندگیم از هم می پاشه لطغا کمکم کنید

زهرا در تاریخ جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

باسلام واحترام.بنده پنج ترم دانشگاه درس خوندم.نمراتمم متوسط بود بااینکه فقط شب امتحان میتونستم بخونم.ولی بدلیل مشکلات خانوادگی چندترم غایب شدم وتوی چند درس مشروط…..وحالا سقف تحصیلم تموم شده وهشت ساله که شاغلم وتوی کارم خیلی موفقم تاحدی که بارهادرسطح استان یا شهرستان موردتقدیرقرارگرفتم…..اینارومیگم که فکرنکنید آدم راحت طلبی هستم.سخت کوشیهای زیادی داشتم ودارم ولی تاپایان مرداد واوایل شهریورخیلی فوری نیاز به مدرک تحصیلی معتبر حدالامکان در زمینه مدیریت آموزشی یا مشابه دارم وخیلی فوریه وحاضرم اگه قراره کتبی رو بخونم وآزمون بدم ودرقبالش مدرک بگیرم وهزینه ای هم پرداخت بکنم,انجام بدم ولی خیلی فوری وجیرینگی.لطفا بهم کمک بکنین.ممنونتونم.

  مدیر کل سایت در تاریخ شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام خدمت شما – سرکار خانم زهرا
  مدرک تحصیلی دانشگاهی لازمش تحصیل در دانشگاه میباشد و نه این سازمان و نه هیچ کجای دیگر نمیتواند به شما مدرکی از این دست بدون تحصیلات دانشگاهی اعطاء نماید و مراقب هرگونه تبلیغی در این زمینه باشید که چه بسا ما اشخاص زیادی را دیده ایم که وقت و هزینشون رفته و بازیچه اینگونه کلاهبرداری ها شده اند.
  اگر مدرک معتبر آموزشی در دوره های آموزشی و همسطح٬ برای شما کارگشاست که از بنیاد و مراکز آموزشی طرف قرارداد صادر گردد آن هم باید سیکل آموزش و ارزیابی را طی فرمایید که البته اگر در همین ماه اقدام نمایید تا زمان مورد نظر شما می توانید مراحل را سپری نمایید.

یوسف در تاریخ پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

سلام من فوری به یه دیپلم یا یه مدرک دانشگاهی رشته معماری با استعلام خیلی خیلی فوری نیاز دارم مدرکم اول متوسطه است

حسين در تاریخ دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

با سلام يه مدرك تحصيلي ديپلم واسه ارتقاء جايگاه كاريم احتياج دارم امكانش هست

محمد در تاریخ دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

سلام به دلیل مهاجرت نیاز به مدرک لیسانس معماری دارم.قابل ترجمه برای دانشگاه های کانادا و استرالیا ممنون میشم اگر کمک کنید. shoghi.1983@yahoo.com

  کارشناس آموزش ۲ دولتی در تاریخ چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام طاعات وعباداتتون قبول درگاه حق
  می تونید در دوره مدیریت mbaشهری وشهرسازی شرکت کنیداین مدارک ازدانشگاه علم وفرهنگ صادر میشوند وموردتائد وزارت علوم است .همچنین قابل ترجمه با مهر دادگستری وزارت امورخارجه است جهت استخدام شدن امور مهاجرتی وارتقاء سمت شغلی است

رضا در تاریخ جمعه ۰۴ تیر ۱۳۹۵ گفت:

با سلام من مدرك كارداني نياز دارم با شرايطي كه در محل كارم بوجود امده به اين مدرك خيلي خيلي نياز دارم اگه ميتونيد كمك كنيد لطفا اعلام بفرماييد

شاسوار در تاریخ چهارشنبه ۰۹ تیر ۱۳۹۵ گفت:

من مدرک کارشناسی عمران لازم دارم

علیرضا در تاریخ جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵ گفت:

باسلام ، من 16 سال تجربه فعالیت درزمینه هنر دارم .نیاز به مدرک دانشگاهی با استعلام جهت ادامه تحصیل دارم ، لطفا راهنمایی ام کنید.

مهرانگیز در تاریخ جمعه ۱۱ تیر ۱۳۹۵ گفت:

واحدهای باقیمانده دانشگاهم بسیار سخته از پاس کردنشون ناتوانم نیاز دارم حتما لیسانسم را بگیرم کمکم کنید

اسماعیل در تاریخ یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵ گفت:

سلام
من کاردانی تربیت معلم قرآن دارم و نیازمند کارشناسی آموزش ابتدایی هستم.
چون شاغل هستم توانای شرکت در کلاس را ندارم. لطفا من را راهنمایی کنید. ممنون

کیان در تاریخ سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵ گفت:

سلام و ادب
من دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور بودم که بعلت اتمام سنوات اخراج شدم
حدود 80 واحد پاس کردم… از طریق بنیاد شما میتونم کارشناسیمو تمومش کنم؟
چگونه؟
ضمنا دوره های eMBA مجتمع فنی تهران رو هم داشتم همراه با لیسانس میگذروندم که اونم به دلیل مشکلات خانوادگی و غیره که داشتم ناتموم موند. از طریق بنیاد شما میتونم مدرک معتبری در این زمینه کسب کنم؟
آیا مدارک شما دارای مجوز از وزارت علوم هم هست؟ یا مورد تآیید قرار میگیره؟

  مدیر کل سایت در تاریخ یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام – بنیاد در خصوص مدرک کارشناسی فعالیتی ندارد ما بستر نرم افزاری پیشرفته و فرآینده های ارزیابی را در اختیار دانشگاه های آنلاین یا مراکز آموزشی قرار می دهیم و در نهایت شما بایستی حتما از طریق دانشگاه ها جهت گرفتن مدارک معتبر اقدام نمایید.

حسام در تاریخ چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵ گفت:

باسلام
كارداني معماري دارم و تجربه بسيار خوبي در اين زمينه و نياز فوري به مدرك ليسانس معماري دارم هزينه در اسرع وقت پرداخت خواهد شد لطفا” راهنمائي نمائيد

رعنا در تاریخ جمعه ۲۵ تیر ۱۳۹۵ گفت:

با سلام
من فوق ديپلم معمارى ميخوندم كه بعد از ٣ ترم به دليل مشكلات مالى نتونستم ادامه تحصيل بدم. ، الان يه ادم خوب پيدا شده كه ميخواد كارام رو انجام بده و من رو بفرسته فقط مدرك كارشناسى معمارى رو لازم دارم آيا ميتونيد واسم مارى انجام بديد خيلى نگرانم

  مدیر کل سایت در تاریخ جمعه ۲۵ تیر ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام خانم رعنا

  در صورتیکه جهت رفتن به مدرک خاصی نیاز دارید لازمه بدونید مدارک آموزشی دیجیتال بنیاد به دلیل اینکه امکان ترجمه رسمی با مهر دادگشتری و وزارت امور خارجه دارند اونطرف خیلی مفید هستند و بسیاری از متقاضیانی که این مدارک را گرفته اند هم اکنون در حال ادامه تحصیل هستند یا شغل دلخواه خود را یافته اند لذا پیشنهاد می کنم حتما با کارشناسان بنیاد در ارتباط بشید : ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ در خدمت شما هستند.

mohammad در تاریخ یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵ گفت:

سلام خسته نباشین
مدرک کارشناسی معتبر میخوام جهت استخدام بانک! فوری امکانش هست؟!

یوسف در تاریخ جمعه ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ گفت:

سلام مدیریت محترم سایت
فوق لیسانس عمران خاک وپی دارم نیازبه مدرک دکترا دارم فقط برای خودم جایی ارایه نمیدم

محمد در تاریخ شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ گفت:

سلام مدیریت محترم سایت
من برای درس خوندن اصلا وقت ندارم یعنی مشکلات زندگی نمزاره مدرک لیسانس معتبر بااستعلام میخوام خیلی ضروریه لطفا راهنمایی کنید

ارش در تاریخ سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ گفت:

سلام من نیازمند مدرک کاردانی هستم تو هر رشته ای باشه مهم نیست کسی هست کمک کنه هزینه اش هم پرداخت میکنمممممم

مصطفی در تاریخ شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ گفت:

درودبر شما ، من در پی دانش ومدرک معتبر باستان شناسی تا مقطع کارشناسی هستم ودر کلاس های غیر حضوری شمانیز میتوانم فعال باشم ، امنتاحان ناتم مشکل ندارم ، باید از چه طریقی اقدام کنم

شاسوار در تاریخ چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ گفت:

من در سال 78 از طریق آزمون سراسری کاردانی رشته ساختمان (عمران ) قبول شدم به علت مشکلات مالی نتوانستم کاردانی راتمام کنم چند واحد مانده که مدرکم بگیرم حالا مدرک لیسانس برای شرکتم مخواهم اگر امکان داره همکاری بفرماید واداری چند مدرک گذراندن دوره های نقشه کشی ساختمان و سفت کاری ساختمان و موزیک کاری ساختمان واداری شرکت ساختمانی مباشم وه ساله سابقه پیمانکاری ساختمان دارم

فرید در تاریخ یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ گفت:

با سلام نیازمند مدرک لیسانس هستم با استعلام برای ارائه به محل کارم … اگر مدرک تحویل ندم کارمو از دست میدم … نه مزاحم هستم نه قصد مزاحمت دارم خواهشا کامل و زود راهنماییم کنید … خیلی ممنون و تشکر دارم

بهروز در تاریخ دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ گفت:

باسلام بنده دیپلم علوم انسانی دارم نیازمند مدرک لیسانس هستم چه رشتهای میتونم مدرک بگیرم و مشکل مالی ندارم مدرک با استعلام میخام نه واس جای بلکه واسه خودم ممنون میشم کمکم کنید شماره تماس 09903277451

مینا در تاریخ سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ گفت:

سلام. من فوق دیپلم نرم افزار دارم. نیاز فوری به مدرک لیسانس نرم افزار و یا لیسانس حسابداری دارم. راهنماییم کنین چطور مدرکو بدست بیارم.بدون رفتن به دانشگاه

الهام در تاریخ سه شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۵ گفت:

سلام من ترم 5 جغرافیارو خوندم در دانشگاه دولتی و ترم 6 رو رهاکردم ی مدرک بااستعلام لیسانس میخوام اصلا ادامه تحصیل برای من مشکله و محدودیتایی دارم منو راهنمایی کنیدلطفا????

حمید در تاریخ چهارشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۵ گفت:

سلام لیسانس دارم با بیش از 750 ساعت اموزش ضمن خدمت وحدود 20سال کار مدیریتی در بخش دولتی امکان تبدیل ساعات ضمن خدمت وتجربه خدمتی به مدرک بالاتر وجود دارد یا خیر؟ متشکرم

نادر سلطانی در تاریخ دوشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۵ گفت:

بفر مایید چطور میشه مدرک کارشناسی ارشد در رشته حسابداری اخذ کرد زمان و هزینه شو اظهار فر مایید .

امیر در تاریخ چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ گفت:

سلام .بنده مدرک کاردانی علوم ازمایشگاهی درم به علت مشغله یزندگیم و دردسر هام نیاز دارم کاردانیم به کارشناسی تبدیل شه کسی هست که بتونه کمکم کنه .از طریق ایمیل لطفا کمک کنید .

افشین در تاریخ چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ گفت:

سلام,من به یه مدرک فوق دیپلم کامپیوتر نیاز فوری دارم,حداقل تا ۲۰ روز آینده…هزینش هم واسم مهم نیست هرچقدر شد پرداخت میکنم

فرزانه در تاریخ جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ گفت:

سلام من مدرک فوق دیپلم را تو رشته نرم افزار ترم آخر رها کردم ولی الان احتیاج به مدرک لیسانس دارم ادامه تحصیل هم نمی تونم بدم لطفا راهنمایی کنید خیلی ضروریه و زود لازمش دارم

محمد در تاریخ شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ گفت:

سلام مدرک لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه ازاد تهران نرکز میخام با استعلام.

نادر سلطانی در تاریخ سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ گفت:

سلام
من باهاتون کار دارم خواهشا جواب بدید

  مدیر کل سایت در تاریخ سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام لطفا شماره خودتون را همینجا قید فرمایید – نمایش داده نمی شود

محسن در تاریخ پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ گفت:

سلام
بنده مدرک کاردانی تربیت معلم رو دارم, و به مدرک کارشناسی در هر رشته ایی که بشه فوری نیازمندم, و لطفا منو راهنمایی کنید ممنون میشم

غزال در تاریخ یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ گفت:

من نیاز فوری ب دیپلم دارم و چند واحد از درسام مونده باید چیکار کنم نیاز فوری ب مدرک دیپلم دارم

محمود در تاریخ یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ گفت:

سلام من نیاز به مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی از علی اباد کتول را دارم خیلی ضروریه.لطفا راهنمایی کنید

سعید در تاریخ دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ گفت:

با درود خدمت شما من لیسانس مکانیک نیاز دارم لطفا منو راهنمایی کنید با تشکر

ساناز در تاریخ دوشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۵ گفت:

سلام چطوري ميشه براي مشاوره بهتر باهاتون تماس داشته باشم.

رضا در تاریخ دوشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۵ گفت:

سلام خسته نباشید. من میخوام تو دوره های آموزشیتون شرکت کنم. فقط یه سوال. وقتی من مدرکو بگیرم این مدرک کجاها به کارم میاد؟ مثلا هزینه ثبت نام بدم و دوره رو بگذرونم و در آخر هم یه مدرک بین المللی یگیرم؛ این مدرک کجا به کارم میاد؟! خواهشمندم جواب بدین؛ چون واقعل علاقه مند شدم به ثبت نام توی چند رشته!!

  مدیر کل سایت در تاریخ جمعه ۰۹ مهر ۱۳۹۵ گفت:

  خواهشمند است به سوالات متداول موجود مراجعه فرمایید

reza در تاریخ دوشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۵ گفت:

سلام خسته نباشید. من میخوام تو دوره های آموزشیتون شرکت کنم. فقط یه سوال. وقتی من مدرکو بگیرم این مدرک کجاها به کارم میاد؟ مثلا هزینه ثبت نام بدم و دوره حقوق بین الملل رو بگذرونم و در آخر هم یه مدرک بین المللی یگیرم؛ این مدرک کجا به کارم میاد؟! خواهشمندم جواب بدین؛ چون واقعا علاقه مند شدم به ثبت نام توی چند رشته!!

پگاه در تاریخ شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ گفت:

بنده ليسانس روانشناسي لازم دارم ، نويسنده هم هستم و اين ليسانس در كنار كتابهاي من لازم است در مورد روابط زنان و مردان گاهي كتابي نشر ميكنم لطفا شماره تماس و ادرس معتبر بديد

شمنه در تاریخ دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵ گفت:

سلام شما مدرک کارشناسی ارشد هم دارین؟؟؟

  مدیر کل سایت در تاریخ یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام ما در خصوص مدارک تحصیلی یا معادل فعالیتی نداریم دوست عزیز

ساری در تاریخ دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ گفت:

بإسلام من چند ترم دانشگاه پیام نور رشته نرم افزار خوندم ولی بعلت بیماری نتونستم ادامه بدم الان احتیاج مبرم به مدرک لیسانس دارم لطفا راهنمایی کنید

مازیار در تاریخ پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵ گفت:

با سلام من کاردانی کامپیوتر دارم و فورا به مدرک لیسانس مکانیک خودرو نیازدارم لطفا راهنمایی بفرمایید

  مدیر کل سایت در تاریخ پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵ گفت:

  بهترین راهنمایی اینه که از طریق دانشگاه های بدون کنکور اقدام نمایید

سعید در تاریخ یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ گفت:

سلام من مدرک کاردانی کامپیوتر نرم‌افزار را دارم و مدرک کارشناسی کامپیوتر نرم‌افزار را میخوام لطفا بام تماس بگیرید

محمد در تاریخ شنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۵ گفت:

سلام من تا دوم دبیرستان خوندم یعنی دیپلم ردی هستم الان مدرک دیپلم با استعلام می خواستم جایی هست

 

مسلم در تاریخ یکشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۵ گفت:

با سلام من کاردانی عملیات پتروشیمی دارم  و الان شاغل هستم مدرک لیسانس گرایش شیمی  لازم دارم  با استعلام لطفا راهنمایی کنید 

آرش در تاریخ شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ گفت:

سلام من مهندس مکانیک هستم میخوام مهندسی عمران رو هم بگیرم فقط مشکل زمان دارم چه باید بکنم

بینام در تاریخ یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ گفت:

با سلام و خسته نباشید من دانشجو رشته حقوق هستم تا فوق دبیلم بنا به دلایل خانوادگی نمیتونم ادامه بدم ایا راهی هست که بشه من لیسانسم بگیرم هر چه زودتر لطفا کمکم کنید 

مجید در تاریخ دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ گفت:

با سلام من حدود ۱۲ سال سابقه اجرایی دارم دارای مدرک فوق دیپلم عمران هستم نیاز مبرم به مدرک لیسانس عمران معتبر میباشم

لطفا منا راهنمایی کنید متشکرم

مجید در تاریخ دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ گفت:

با سلام مجید هستم از اصفهان دارای مدرک فوق دیپلم عمران ..نیاز مبرم به مدرک لیسانس عمران دارم …راهنمایی کنید لطفا

مسعود در تاریخ شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵ گفت:

من مدرک لیسانس متالوژی یا شیمی پالایش احتیاج دارم لطفا راهنمایی کنید

محمد در تاریخ یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ گفت:

با سلام بنده دارای مدرک کاردانی معماری هستم ، نیاز به مدرک کارشناسی ، کارشناسی ارشد ( رشته های مرتبط یا غیر مرتیط  با مدرک کاردانی خود یا ……. ) دارم لطفا راهنمایی فرمایید

باقر خوشخوان در تاریخ دوشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۵ گفت:

سلام.ساکن رشت هستم.مدرک سیکل دارم.برای گرفتن مدرک دیپلم تماس گرفتم.لطفا کمکم کنین.ممنون.

محمدی در تاریخ دوشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۵ گفت:

ا سلام بنده دارای مدرک کاردانی عمران هستم ، نیاز به مدرک کارشناسی ، کارشناسی ارشد ( رشته های مرتبط یا غیر مرتیط  با مدرک کاردانی خود یا ……. ) با استعلام دارم لطفا راهنمایی فرمایید

رایان در تاریخ سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ گفت:

با سلام . من امکان دریافت فوق لیسانس را دارم . البته من لیسانس را دارم . 

علی علوی در تاریخ سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ گفت:

باسلام نیازمندخیلی,خیلی به مدرک لیسانس مشاوره ویاتربیتی ویاهررشته ای ازادبیات هستم میشود راهنمایی بفرماییددرضمن خودم فوق دیپلم تربیتی دارم لطفاجواب رادرسایتتان بگذارییدپیگیری میکنم

  مدیر کل سایت در تاریخ چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام خواهشمند است مورد استفاده را بفرمایید ؟

ehsan در تاریخ یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ گفت:

سلام

نیاز به مدرک کارشناسی معماری دارم

هم اکنون دیپلم معماری هستم

لطفا راهنمایی بفرمایید

متشکرم

علی علوی در تاریخ دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ گفت:

باسلام جهت ارتقای شغلی میخواهم

SD در تاریخ دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ گفت:

با سلام

جهت ارتقای شغلی به مدرک لیسانس حقوق احتیاج دارم. لطفا اگر میشه راهنمایی کنید و شماره تماس بهم بدید. ممنونم

پوریا در تاریخ دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ گفت:

سلام .کاردانی مهندسی نرم افزار دارم به یه مدرک لیسانس فورس ماجوری نیاز دارم .لطفا راهنمایی بفرمایید.

 

  مدیر کل سایت در تاریخ چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ گفت:

  با سلام خدمت شما دوست عزیز

  میتوانید از طریق دانشگاه های بدون کنکور کاردانی به کارشناسی ثبت نام نمایید.

  توجه نمایید مدرک فورس ماژور تحصیلی وجود ندارد

سمانه در تاریخ سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ گفت:

سلام.خسته نباشید.من احتیاج به فوق دیپلم در هر رشته ای فرقی نداره دارم.لطفا من و راهنمایی کنید چیکار کنم

محمد در تاریخ چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ گفت:

باسلام من کاردانی الکترونیک دارم چند ترم هم مقطع کارشناسی خوندم به دلایلی نتونستم ادامه بدم الان میخوام کمکم کنید تا بدونم چجوری میتونم ادامه بدم و کارشناسی بگیرم با توجه به این موضوع که تقریبا نصف واحدهای کارشناسیو هم پاس کرد

شماره تماس بنده هستش
 

هیوا در تاریخ یکشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ گفت:

سلام ,مدرک لیسانس تاسیسات مکانیک ساختمان میخواستم

الهام در تاریخ یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ گفت:

سلام
من دانشجوی انصرافی حسابداری هستم. اما الان به مدرک لیسانس حسابداری ب شدت نیاز دارم.  8 سال سابقه کار دارم اما بدون مدرک بوده الان مدرک لازم ذارم با ریز نمرات 
لطفا اگه کسی راهی میدونه به ایمیلم خبر بده

M gh در تاریخ سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ گفت:

با سلام

بنده نیاز فوری به مدرک کارشناسی معتبر  با استعلام  هستم ،اگر ممکنه کمکم کنید

بهنام رحیمی در تاریخ جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ گفت:

با سلام و تشکر
این طرح ها که با در نظر گرفتن حق و حقوق واقعی بنیان گذاری شده اند و بهمراه آموزش و یا صلاحیت سنجی باشند همیشه راهگشا و مطلوب بوده خصوصا مدارک افتخاری از کمپانی های معتبر بین المللی اگر دقیق و موشکافانه عمل کنند و بتواند کل رزومه و اعتبار علمی افراد با کفایتی که بدلایل مختلف و قانع کننده از ادامه تحصیلات دور مانده و یا فاصله زمانی بوجود آمده باشد
لطفا از میزان کارایی و توان اعتباری این مدارک و نحوه ارسال رزومه بیشتر راهنمایی شود

سهيل در تاریخ دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ گفت:

نیاز به مدرک لیسانس

بابک در تاریخ سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ گفت:

سلام
من به شدت به یک مدرک لیسانس مهندسی مکانیک نیازمندم

مهدیه در تاریخ چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ گفت:

سلام من دیپلم تجربی دارم،مدرک کمک پرستاری هم دارم و الان میخوام مدرک لیسانس پرستاری معتبر دریافت کنم.کاردانی مدیریت جهانگردی هم دارم.لطفا راهنمایی کنید

علی در تاریخ دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ گفت:

سلام.. من مدرک لیسانس حسابداری میخام… لطفا اگه کسی هست اطلاع بده.

محمد در تاریخ چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ گفت:

باسلام
بنده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برق قدرت هستم. نیاز به مدرک دکترا برق قدرت تضمینی دارم.
لطفا اطلاع بدید.
سپاسگزارم

مرضیه در تاریخ پنج شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶ گفت:

با سلام
داداشم نیاز فوری به مدرک دیپلم دارند و مدرک قبلی ایشون سیکل ناقصه الان باید چکار کنند؟
واقعا ممنون از لطف شما
موفق باشید.

محمدامین در تاریخ شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ گفت:

باسلام به مدرک ITنیازمندم کدام دوره رو پیشنهاد میدین؟ محل کارم مدرک عالیه آی تی میخان؟

  مدیر کل سایت در تاریخ یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ گفت:

  جهت دریافت مشاوره اطلاعات تماس بگذارید و یا به صورت تلفنی با کارشناسان مرکز ما در ارتباط باشید.

حمید در تاریخ جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶ گفت:

سلام.من تا سال سوم دانشگاه الفارابی قزاقستان رشته حقوق درس خوندم بعدش نتونستم بمونم،الان ولی احتیاج به مدرک تحصیلی دارم.ممنون میشم راهنماییم کنید.

amirmohamadi در تاریخ پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ گفت:

با سلام ببخشید من برای کار در خارج از کشور نیاز به مدرک معتبر دارم و حالا از شما راهنمایی می خوام و اینکه ایا مدرک معادل کارشناسی برق و یا عمران از اموزشگاه شما کارمو راه میاندازه و یا اینکه در دوره های کوتاه مدت مربوط به این رشته ها در اموزشگاه شما شرکت کنم
ممنون می شوم راهنمایی کنید

احسان در تاریخ یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ گفت:

درود بر شما عزیزان،بنده تا مقطع اول دبیرستان درس خوندم و بنا به دلایلی و مشکلات،قادر به ادامه تحصیل نبودم و الان نیاز به مدرک دیپلم دارم
خیلی ممنون میشم که راهنماییم کنید
خدا خیرتون بده انشالله
متشکر

محمد در تاریخ یکشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۶ گفت:

با سلام.
دارای مدرک کاردانی الکترونیک هستم.نیاز به کارشناسی ناپیوسته الکترونیک دارم.

  مدیر کل سایت در تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ گفت:

  با سلام دوست عزیز مدرک معتبر در این زمینه میتونید به مراکز دانشگاهیی بدون کنکور مراجعه نمایید – راه دیگری برای اخذ مدرک تحصیلی معتبر ندارید.

محسن در تاریخ چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ گفت:

باسلام.
اینجانب پیمانکار برق صنعتی هستم که بصورت تجربی این کار را یاد گرفتم و حدود ده سال است که بصورت آزاد در بازار کار میکنم ولی مدرک تحصیلی زیر دیپلم دارم .. لطفا اینجانب را جهت اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد برق صنعتی معتبر راهنمایی بفرمایید .. مشکل مالی ندارم .. هر هزینه ای رو جهت دریافت مدرک معتبر پرداخت میکنم.. مرسی

طالبی در تاریخ دوشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۶ گفت:

سلام. تمام مدارک من الان موجود هست. چرا از من تقدیر نمیشه. من دکتری آکادمیک رسانه دارم.

میلاد در تاریخ دوشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۶ گفت:

با سلام
به دلایلی مجبور به ترک تحصیل شدم دیپلم فنی دارم الان شدیدا نیاز به لیسانس دارم وقت سر کلاس رفتن ندارم به خدا خیلی شرایطم بحرانیی کمکم کنید

  بهاری در تاریخ دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ گفت:

  باسلام
  من دارای مدرک کارشناسی حسابداری از دانشگاه ازاد میباشم

  ودرحال حاضر قصد دریافت مدرک کارشناسی ارشد دررشته مدیریت دولتی باگرایش منابع انسانی بااستعلام وریز نمرات رادارم
  لطفا درصورت امکان راهنمایی بفرمایید
  ۰۹۳۸۸۰۳۸۶۰۰

Ali در تاریخ جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶ گفت:

سلام
من بهیار هستم و کاردا سوانح وفوریت پزشکی میخواستم ببینم میتونم مدرک پرستاری بگیرم؟
اگر کسی اطلاعی داره حتی ازمدرک پرستاری راهنمایی کنه ممنون میشم

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

ویدئوهای آموزشی رایگان

لحظات حساس و لحظه گل بازی ایران و مراکش جام جهانی ۲۰۱۸

چگونه موز سیاه شده را زرد کنیم

کلید موفقیت چیست؟ ثابت قدمی

چرا مدرسه ای بر روی ابر ها باید ساخته شود؟

ایا ضریب هوشی ما بیشتر از نیاکانمان است؟

چگونه از مغز ها یاد بگیریم؟

چگونه پس انداز کنیم؟

چگونه گاز طبیعی را به انرژی تبدیل کنیم؟

چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟

چگونه سیاره ای شاد داشته باشیم؟

جرا ما به اکتشاف نیاز داریم؟

جگونه درک متفاوتی ازخوشبختی داشته باشیم؟

چگونه یک چنگل بسازیم؟

پیشرفت در عصر تصاویر سه بعدی

چگونه فناوری تغییر شکل اینده را تغییر میدهد؟

چگونه به کودکان کار با کامپیوتر را اموزش دهیم؟

چگونه جرم ها با هواپیما جابجا میشوند؟

چگونه بچه ها را به یاد گیری تشویق کنیم؟

چگونه طراحی بهتری داشته باشیم؟

چرا طراحی پرچم ها طاحی بدی دارند؟

چگونگی رفتن به درون کامپیوتر و برداشتن یک پیکسل

چگونه فقر را کاهش دهیم؟

چگونه اینده ای بدون ترافیک داشته باشیم؟

اثر معماری که حس میکند و پاسخ میدهد

چگونه وسایل دور ریختنی را به اسباب بازی تبدیل کنیم؟

چگونه میتوان از مواد خام توستر ساخت؟

چگونه مسایل پیچیده را اسان کنیم؟

ساخت گوش مصنوعی

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

کارت ویزیت

آموزش رایگان صوتی و PDF

کتاب الکترونیکی PDF دانشکده کسب‌وکار رابرت کیوساکی

کتاب الکترونیکی PDF چگونه با آرامش و بدون نگرانی زندگی کنیم از جول اوستین

کتاب الکترونیکی PDF مغزتان را رام کنید از جن تینچر

کتاب صوتی اسرار ذهن ثروتمند از تی هارو اکر

کتاب الکترونیکی PDF کشف توانمندی ها مارکوس باکینگهام و دونالد کلیفتون

کتاب الکترونیکی PDF معجزه گفت و گو از سوزان هیت لر

کتاب الکترونیکی PDF بخواهید تا به شما داده شود از جری هیکس

کتاب الکترونیکی PDF قدرت عادت از چارلز داهیگ

کتاب الکترونیکی PDF مسلخ باور از بهرام باعزت

دانلود کتاب صوتی و PDF چهار میثاق از دون میگوئل روئیز

کتاب صوتی جادوی جهت دار کردن زندگی از برایان تریسی

کتاب صوتی زندگی با عشق چه زیباست از لئو بوسگالیا

دانلود کتاب صوتی قطار سرعت به سوی ثروت از دارن هاردی

کتاب صوتی احساس بهتر ،بهتر شدن و بهتر ماندن از آلبرت آلیس

کتاب صوتی گامهای بلند برای کسب مهارت در زندگی از آنتونی رابینز

کتاب الکترونیکی PDF رسیدن به استقلال مالی از برایان تریسی

کتاب الکترونیکی PDF سلامت روحی و عاطفی برای خانم های جوان از سید علی ناصری

کتاب صوتی و PDF راز موفقیت از آنتونی رابینز

کتاب الکترونیکی PDF چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

کتاب صوتی و PDF رازهایی درباره زنان از باربارا دی آنجلیس

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک