0
021284284
محتوای Visual Basic.NET
7854

دوره آموزشی ویژوال بیسیک Visual Basic .NET E-learning .NET

دوره آموزشی ویژوال بیسیک Visual Basic .NET E-learning .NET+ مدرک معتبر VB.NET را میتوان یک ورژن ساخت یافته و بصری شده زبان های ابتدایی چون gwbasic و quickbasic نامید. این زبان جهت تولید بازه ی وسیعی از نرم افزار ها ...