0
021284284
محتوای SPSS
bamanews

تخفیف ویژه روز مهندس

تخفیف ویژه ۵۰٪ بر روی ۴ دوره آموزشی بنیاد آموزش مجازی ایرانیان فعال شد. بنیاد آموزش مجازی ایرانیان این روز را گرامی میدارد. فقط به مدت ۱ روز، این تخفیف عالی را از دست ندهید! کد تخفیف: mohandes تخفیف ویژه ...
دوره آموزشی نرم افزار SPSS software E-learningB SPSS

دوره آموزشی نرم افزار SPSS software E-learningB SPSS

آموزش نرم افزار SPSS: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی نرم افزار SPSS اس.پی.اس.اس SPSS مخفف Sciences Statistical Package for the Social  به معنی بسته آمارى براى علوم اجتماعى است. نرم افزار تحلیل آماری SPSS جهت آزمون فرضیه‌های آماری و تحلیل ...