0
021284284
محتوای Premiere
edobi primer

معرفی ادوبی پریمر و کاربرد های آن

معرفی: پریمیر یک نرم افزار ویرایش ویدیو از شرکت ادوبی می باشد و برای تدوین از آن استفاده می شود. ویرایش یا تدوین فیلم به مجموعه کار هایی گفته می شود که با دستکاری و چینش دوباره فایل ها و ...