0
021284284
محتوای ITIL چیست
ITIL چیست

ITIL چیست

ITIL چیست؟ ITIL نگاهی نوین برای بهبود ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات می باشد که امروزه از سوی سازمانهای ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است ITIL (Information Technology Infrastructure Library) مجموعه‌ای از تفکرات و ...