0
021284284
محتوای ISO 22000

مزایای ISO 22000

این مقاله آموزشی جهت آشنایی  دانشجویان  آموزش مجازی در رابطه با ISO 22000  گردیده است، امیدوار است کلاس های مجازی، آموزش های از راه دور، مقالات آموزشی، کتاب های معرفی شده و کلیه ی فعالیت های خدماتی ما برای شما ...
دوره آموزشی مباحث مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو Topics of ISO 22000 Food Safety Management E-learningB  22000

دوره آموزشی مباحث مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو Topics of ISO 22000 Food Safety Management E-learningB 22000

آموزش مباحث مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو 22000: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مباحث مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو 22000 این استاندارد در اول سپتامبر ۲۰۰۵ توسط کمیته فنی محصولاSO ت غذایی  I/TC 34 سازمان بین- المللی ...