0
021284284
محتوای ISO 20126
مباحث استاندارد دندانپزشکی   Standard Dental Topics  ISO 20126  E-learning  ISO 20126

مباحث استاندارد دندانپزشکی Standard Dental Topics ISO 20126 E-learning ISO 20126

آیا می دانستید کیفیت لبخند و بهداشت دهان و دندانتان با استانداردهای ایزو بهتر می شود؟ از میلیاردها نفری که در سراسر جهان هر روز دندان هایشان را مسواک می زنند تعداد خیلی کمی هستند که بدانند چهار استاندارد بین ...