عضویت

محتوای ISO 14031
مباحث ارزیابی عملکرد زیست محیطی  Environmental performance assessment of ISO 14031  E-learning ISO 14031

مباحث ارزیابی عملکرد زیست محیطی Environmental performance assessment of ISO 14031 E-learning ISO 14031

آموزش مباحث ارزیابی عملکرد زیست محیطی ISO 14031: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مباحث ارزیابی عملکرد زیست محیطی ISO 14031 استاندارد ISO 14031:2013 در ۲۵ جولای سال ۲۰۱۳ میلادی توسط سازمان استاندارد جهانی منتشر گردید، این استاندارد می ...