0
021284284
محتوای کیفیت و استاندارد
مباحث شماره حسابهای بانکی استاندارد   Topics of Standard Bank accounts   ISO 13613  E-learning ISO 13613

مباحث شماره حسابهای بانکی استاندارد Topics of Standard Bank accounts ISO 13613 E-learning ISO 13613

یک سیستم شماره حساب بانکی استاندارد مهمترین بخش از محیط بانکداری بهینه در هر کشوری میباشد.لذا درخصوص تسهیل پردازش پرداختهای برون مرزی در راستای افزایش فعالیت پردازش مستقیم ،سرعت بخشیدن به انتقالات پرداختی و ایجاد هزینه های سرویس دهی کمتر ...
مباحث راهبرد منافع مالی و اقتصادی ایزو Topics of ISO 10014  financial and economic substantiation and effective management E-learning   10014

مباحث راهبرد منافع مالی و اقتصادی ایزو Topics of ISO 10014 financial and economic substantiation and effective management E-learning 10014

به نظر می آید که ضعف سیستم های مدیریت کیفیت در نشان دادن ارتباط و همبستگی نزدیک تکنیک های مدیریتی و ابزارهای کیفی با مباحث مالی سازمان های اقتصادی و مواردی چون درآمد، بودجه، سود و غیره به چشم خبرگان ...
مباحث استاندارد دندانپزشکی   Standard Dental Topics  ISO 20126  E-learning  ISO 20126

مباحث استاندارد دندانپزشکی Standard Dental Topics ISO 20126 E-learning ISO 20126

آیا می دانستید کیفیت لبخند و بهداشت دهان و دندانتان با استانداردهای ایزو بهتر می شود؟ از میلیاردها نفری که در سراسر جهان هر روز دندان هایشان را مسواک می زنند تعداد خیلی کمی هستند که بدانند چهار استاندارد بین ...

18 آبان روز ملی کیفیت

18 آبان به عنوان روز ملی کیفیت نامگذاری شده است.  كيفيت يعني ويژگي،اما در درجات متفاوت،به عبارت ديگر كيفيت يعني مطابقت داشتن با الزامات مشتريان ،امروزه كيفيت  به معاني مختلفي به كار رفته است و دانشمندان مختلفي ‌ازابعادمتفاوت به بحث ...
1 2