0
021284284
محتوای کنترل صنعتی
10875

دوره آموزشی کنترل صنعتی industrial control E-learningB

آموزش کنترل صنعتی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی کنترل صنعتی سیستم کنترل صنعتی(به انگلیسی: Industrial control system به شکل محفف ICS) به مجموعه ای از سیستم های کنترل گفته می شود که در صنایع مختلف کاربرد دارد ...