0
021284284
محتوای کنترل افسردگی
چگونه با افسردگی پاییزی برخورد کنیم؟

چگونه با افسردگی پاییزی برخورد کنیم؟

افسردگی فصلی یا پاییزی چیست ؟ «اختلال خلقی فصلی» یا disorder affective seasonal یک اصطلاح است که در اصل برای توصیف نوعی از افسردگی به کار می رفت که به طور منظم در وقت خاصی از سال( گفته می شد ...

دوره آموزشی کنترل افسردگی و اضطراب Controlling depression and anxiety E-learningB

آموزش کنترل افسردگی و اضطراب: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی کنترل افسردگی و اضطراب اختلالات اضطرابی امراض پزشکی جدی است و شامل احساسات شدید ترس، اضطراب، نگرانی و هراس اغلب با شرایط خاص، رویدادها و یا اشیاء در ارتباط است. ...