0
021284284
محتوای کلاس روانشناسی

دوره آموزشی روانشناسی تربیتی Pedagogy Psychology E-learningB

آموزش روانشناسی تربیتی : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی روانشناسی تربیتی تربیت عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمانی ، شناختی ، روانی ، اخلاقی و اجتماعی یا بطور کلی ...