عضویت

محتوای کانادا
پرزنت ورکر

مهاجرت به کانادا برنامه کانادا پرزنت ورکر

گزیده: در مصاحبه‌ای با آقای مهندس نریمان پورطلایی، صاحب امتیاز برند مهاجریست، روش جدیدی به نام "کانادا پرزنت ورکر" معرفی شد. این روش نوین به مهاجران ایرانی این امکان را می‌دهد که با سرعت و با اطمینان به کانادا مهاجرت ...