0
021284284
محتوای کانادا
پرزنت ورکر

مهاجرت به کانادا برنامه کانادا پرزنت ورکر

گزیده: در مصاحبه‌ای با آقای مهندس نریمان پورطلایی، صاحب امتیاز برند مهاجریست، روش جدیدی به نام "کانادا پرزنت ورکر" معرفی شد. این روش نوین به مهاجران ایرانی این امکان را می‌دهد که با سرعت و با اطمینان به کانادا مهاجرت ...