0
021284284
محتوای کامپوتر
7969

دوره آموزشی نرم افزار سیلور لایت Silverlight Software E-learning

آموزش نرم افزار سیلور لایت : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی نرم افزار سیلور لایت silverlight با پشتیبانی رسمی از زبان های راست به چپ همانند زبان فارسی و همچنین ارائه ی کوهی از قابلیت های جدید ...