0
021284284
محتوای کارشناس تبلیغات
کارشناس تبلیغات اینترنتی

کارشناس تبلیغات اینترنتی

  کارشناس تبلیغات اینترنتی تعریف تبلیغات اینترنتی : تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد،در تعریفی دیگر، تبلیغات اینترنتی را اینگونه تعریف نموده‌اند: نمایش دادن نامها ...