0
021284284
محتوای پیشینه شطرنج
تاریخچه ی شطرنج

تاریخچه ی شطرنج

پیشینه شطرنج شطرنج یکی از کهن‌ترین بازی‌هایی‌است که امروزه نیز در میان مردم جهان رواج دارد؛ به‌طوری‌که قدمت این بازی را بیش از ۱۵۰۰ سال رقم زده‌اند. به باور اکثر مورخان شطرنج را فردی به نام حسین قربانی ساریخان بگلو ...