0
021284284
محتوای پرورش گاو
دوره آموزشی اصول پرورش گاوهای شیرده  Principles of Growing up lactating Cows E-learningB

دوره آموزشی اصول پرورش گاوهای شیرده Principles of Growing up lactating Cows E-learningB

اصلاح و بهبود تولیدات گاو امروزه بیش از همه توجه دامپروران را به خود جلب نموده است. شیر و گوشت امروزه به عنوان دو منبع اصلی پروتئین برای سلامت و رشد افراد بشر نقش عمده ای دارند. بنابراین می توان ...