0
021284284
محتوای پایپینگ
آشنایی بالوله‌کشی یا پایپینگ (piping)

آشنایی بالوله‌کشی یا پایپینگ (piping)

لوله‌کشی یا پایپینگ (piping) به صورت کلی به مهندسی پایپینگ اشاره دارد. پایپینگ به معنی به کار بردن اصول مهندسی مکانیک است که با طراحی، آنالیز، نصب، تست، راه‌اندازی و نگهداری از سیستم لوله‌کشی سر و کار دارد. از نظر ...