0
021284284
محتوای هرس
هرس زمستانه

هرس زمستانه

هرس زمستانه به چه معناست؟ هرس به معنای حذف اندام‌های گیاه است تا به رشد، باروری و سلامت آن کمک بیشتری شود. هرس زمستانه هنگام خفتگی یا خواب زمستانه انجام می‌شود و به آن هرس سیاه نیز می‌گویند. مهم‌ترین قسمت ...