عضویت

محتوای نشان GMP
اصول کلی دریافت نشان استاندارد GMP

اصول کلی دریافت نشان استاندارد GMP

جی ام پی چیست ؟ جی ام پی، مخفف Manufactory Processes Good به معنای عملیات تولید خوب است که به عنوان بخشی از سامانه تضمین کیفیت محصول ، برای اطمینان از کارآیی فراورده بکار برده می شود.نخستین تعریف از GMP ...
نشان GMP چیست؟

نشان GMP چیست؟

نشان GMP صدور گواهینامه GMP مناسب بودن شرایط تولید و بهداشتی بودن آن یا به طور خلاصه GMP برای مصرف کنندگان به عنوان یک دغدغه مهم در آمده و آنها مایلند بهینه بودن شرایط تولید به نحو مناسبی به اثبات ...
دوره آموزشی دریافت نشان جی ام پی Receiving the Sign of Good Manufacturing Practice (GMP)  E-learningA

دوره آموزشی دریافت نشان جی ام پی Receiving the Sign of Good Manufacturing Practice (GMP) E-learningA

دوره آموزشی دریافت نشان جی ام پی Receiving the Sign of Good Manufacturing Practice (GMP) E-learningA GMP مخفف Good Manufacturing Practice (شرایط خوب (مطلوب) زیرساختار) است که فونداسیون اصلی سیستم HACCP است. در واقع GMP پایه و اساس نظامهای ایمنی مواد غذایی (HACCP) ...