0
021284284
محتوای نشان GAP
دوره آموزشی مباحث دریافت نشان کشاورزی Topics of Getting agriculture brand  E-learning  GAP

دوره آموزشی مباحث دریافت نشان کشاورزی Topics of Getting agriculture brand E-learning GAP

آموزش دریافت نشان کشاورزی GAP: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی دریافت نشان کشاورزی GAP گواهی محصولات کشاورزی GAP نشان می دهد که در فرایند تولید محصول، شاخص های زیست محیطی، کیفیت،‌ فرایند صحیح تولید، ساختار و  شرایط خوب ...