عضویت

محتوای نرم افزار SAFE
دوره آموزشی نرم افزار سیف  SAFE E-learning

دوره آموزشی نرم افزار سیف SAFE E-learning

آموزش نرم افزار سیف: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی نرم افزار سیف نرم افزار SAFE برای طراحی کف بتنی post-tension و سیستم های بنیادی بکار برده می شود.این برنامه حوزه های مختلف فرایند طراحی مهندسی ، از طرح کلی قالب ...