0
021284284
محتوای نامه اداری
مکاتبات تجاری

مکاتبات تجاری

مقدمه سازمانهای اداری باقتضای هدفی که دارند و وظایفی که ملزم بانجام آن هستند بذل مجاهدت و ابراز فعالیت می نمایند. حاصل کوشش و فعالیت آنها بصورت اوراق و اسنادی در می آید که مجموعه آن پرونده و سابقه موضوع ...

طریقه نوشتن نامه اداری و رسمی

این مقاله آموزشی جهت آشنایی  دانشجویان آموزش مجازی در رابطه با نوشتن نامه اداری و رسمی تهیه شده است. امیدواریم کلاس های مجازی، آموزش های از راه دور، مقالات آموزشی، کتاب های معرفی شده و کلیه ی فعالیت های خدماتی ...