0
021284284
محتوای میلاد امام جعفر صادق

۲۷ آذر میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام گرامی باد

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت / توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت    در  شـــــام  ولادت دو  قــطب عالم / تبریک به  صــاحب الزمان (عج) باید گفت . . .      گوش کن هفت آسمان در شور و ...