0
021284284
محتوای مکه
manasek haj

فلسفه مناسک حج

فلسفه تشریع حج: حج از بزرگترین ارکان دین است و تبیین احکام ظاهریِ آن، بر عهده فقهاست. هدف اصلی از آفرینش انسان «شناخت خدا» و «رسیدن به مقام حبّ و انس او» ست که به صفا و پاکی و نفس ...
دوره آموزشی مناسک حج Hajj Principles E-learning

دوره آموزشی مناسک حج Hajj Principles E-learning

دوره آموزشی دوره آموزشی مناسک حج Hajj Principles E-learning آموزش مجازی مناسک حج: امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره مناسک حج و اخذ مدرک مناسک حج ...