عضویت

محتوای موتورهای DC
آشنایی با  موتورهای DC

آشنایی با موتورهای DC

آشنایی با موتورهای DC اساس کار: استاتور موتورهای جریان مستقیم توسط یک منبع خارجی تغذیه می شود که در نتیجه آن جریان جاری شده در استاتور یک میدان یکنواختی را زیر قطب ها به وجود می آورد. حال اگر آرمیچر نیز ...

دوره آموزشی موتورهای دی سی DC Motors E-learning

آموزش موتورهای دی سی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی موتورهای دی سی موتور کلاسیک جریان مستقیم دارای آرمی‌چری از آهنربای الکتریکی است. یک سوییچ گردشی به نام کموتاتور جهت جریان الکتریکی را در هر سیکل دو بار ...