0
021284284
محتوای موتور

دوره آموزشی موتورهای دی سی DC Motors E-learning

آموزش موتورهای دی سی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی موتورهای دی سی موتور کلاسیک جریان مستقیم دارای آرمی‌چری از آهنربای الکتریکی است. یک سوییچ گردشی به نام کموتاتور جهت جریان الکتریکی را در هر سیکل دو بار ...