0
021284284
محتوای مفاهیم پدافند غیر عامل
پدافند غیرعامل چیست؟

پدافند غیرعامل چیست؟

پدافند غیرعامل چکیده: پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیر نظامی است و به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که به جنگ‌افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و ...