عضویت

محتوای معادن و صنایع
دوره آموزشی مدیریت تجهیزات در معدن  Mining equipment management E-learningA

دوره آموزشی مدیریت تجهیزات در معدن Mining equipment management E-learningA

دوره آموزشی مدیریت تجهیزات در معدن Mining equipment management E-learningA+ مدرک معتبر  حفاظت برای مدت‌های طولانی، به‌عنوان یک زیان ضروری نه یک عامل حیاتی برای عملیات معدنی موثر در نظر گرفته میشد امروزه، مدیران معدن، درک کرده‌اند که نیاز فوری ...