عضویت

محتوای مشاوره ایزو
مباحث مدیریت اثر بخش و تحقق مالی و اقتصادی Guidelines for realizing financial and economic benefits E-learning ISO 10014

مباحث مدیریت اثر بخش و تحقق مالی و اقتصادی Guidelines for realizing financial and economic benefits E-learning ISO 10014

استاندارد iso10014   رهنمودهای لازم جهت دستیابی به منافع مالی و اقتصادی را از طریق سیستم‌های مدیریت‌کیفیت ISO 9001:2008 ارایه می‌دهد می‌تواند منبع بسیار مفیدی برای مطالعه مدیران ارشد و حرفه‌ای‌های کیفیت و متقاعد شدن آنها باشد . پذیرش اصول مدیریت کیفیت یک تصمیم ...
دوره آموزشی دریافت نشان  Getting IFS  brand E-learning  IFS

دوره آموزشی دریافت نشان Getting IFS brand E-learning IFS

باتوجه به نیاز خریدارن مواد غذایی در فروشگاه ها به کسب اطلاع از نحوه تامین مواد اولیه و محصولات غذایی،دست اندر کاران فروش مواد غذایی در کشور فرانسه وآلمان در هماهنگی با دیگر کشور های جهان اقدام به تدوین استاندارد ...